intTypePromotion=1

Cấu trúc thị trường

Chia sẻ: Meomeo Ten | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:36

0
130
lượt xem
22
download

Cấu trúc thị trường

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các tiêu thức phân loại: Số lượng người bán và mua Chủng loại sản phẩm Sức mạnh thị trường Các trở ngại xâm nhập thị trường Hình thức cạnh tranh phi giá. Cạnh tranh hoàn hảo Cạnh tranh không hoàn hảo Cạnh tranh độc quyền Độc quyền tập đòan Độc quyền.Nhiều người mua, người bán -- người chấp nhận giá Sản phẩm đồng nhất Thông tin hoàn hảo Huy động nguồn lực hoàn hảo...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cấu trúc thị trường

 1. CẤU TRÚC THỊ TRƯỜNG Các tiêu thức phân loại: s ® Số lượng người bán và mua ® Chủng loại sản phẩm ® Sức mạnh thị trường ® Các trở ngại xâm nhập thị trường ® Hình thức cạnh tranh phi giá Microeconomic Concepts 1 Microeconomic Concepts 
 2. Các loại thị trường Cạnh tranh hoàn hảo s s Cạnh tranh không hoàn hảo - Cạnh tranh độc quyền - Độc quyền tập đòan s Độc quyền Microeconomic Concepts 2 Microeconomic Concepts 
 3. BẢNG PHÂN LOẠI THỊ TRƯỜNG S øc Trë ng¹i C¹nh S è lư­îng Chñng VÝ dô C¸c lo¹i m ¹nh ra vµo tranh n g­ưê i b¸n lo¹i s p TT TT TT p hi gi¸ C¹nh s¶n phÈm V« sè §ång Kh«ng Kh«ng tranh n«ng nhÊt HH nghiÖp C¹nh DÇu géi Qu¶ng NhiÒu Ph© biÖt ThÊp ThÊp n ® Çu, d/v c¸o tranh c¾t tãc Qu¶ng §ång nhÊt, Cao §Q X¨ng dÇu, Mét sè Cao §Q c¸o Ph© biÖt n « t« con n hãm Duy nhÊt RÊt caoRÊt cao §iÖn, Mét §Q n­ưíc Microeconomic Concepts 3 Microeconomic Concepts 
 4. THỊ TRƯỜNG CẠNH TRANH HOÀN HẢO Nhiều người mua, người bán --> người chấp s nhận giá Sản phẩm đồng nhất s Gia nhập và rút lui tự do s Thông tin hoàn hảo s Huy động nguồn lực hoàn hảo s Microeconomic Concepts 4 Microeconomic Concepts 
 5. ĐƯỜNG CẦU VÀ DOANH THU CẬN BIÊN CỦA HÃNG CTHH P P S E D=MR P* PE D Q Q Q1 Q2 Q3 QE Thị trường CTHH Hãng CTHH - Đường cầu D nằm ngang tại mức giá cân bằng của thị trường - “người chấp nhận giá” - MR=MC Microeconomic Concepts 5 Microeconomic Concepts 
 6. TỐI ĐA HÓA LỢI NHUẬN ĐỐI VỚI HÃNG CTHH Doanh nghiệp so sánh giữa P và P MC tại mỗi mức sản lượng MC P>MC ⇒ ↑Q sẽ ↑ ∏ P
 7. LỢI NHUẬN CỰC ĐẠI CỦA HÃNG CTHH Ngắn hạn: hãng lựa chọn s sản lượng Q* theo nguyên MC tắc P = MC AC Pe ∏  max = TR­TC P=MR             = Q* (P ­ ATC*) Lợi nhuận Qe Microeconomic Concepts 7 Microeconomic Concepts 
 8. QUYẾT ĐỊNH CUNG CẤP: ĐIỂM HÒA VỐN VÀ ĐIỂM ĐÓNG CỬA Tại P1> ATC min : ∏ max P MC Tại P2= ATC min: ∏ = 0, hòa vốn ATC P1 MR1 PHV= ATCmin=MC PI I AVC QHV= FC/(P-AVC) MR2 P2 P3 K Tại AVCmin
 9. THẶNG DƯ TIÊU DÙNG VÀ THẶNG DƯ SẢN XUẤT TRONG NGẮN HẠN -Đường cầu D phản ánh MU -Đường cung S phản ánh MC - Tại miền MU>P người tiêu - Tại miền MC
 10. LỢI ÍCH RÒNG XÃ HỘI (NSB) VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA GIÁ TRẦN, GIÁ SÀN P Giá cân bằng CS=dt APEE Phần mất A PS=dt CPEE S I không NSB= CS+PS=dt AEC Pf Giá trần (Pc) CS=dt AIKPc PE E Pc PS=dt PcKC K C D NSB=dt AIKC Phần mất không(DWL)=dt IEK Q QE Giá sàn (Pf) CS=dt AIPf PS=dt PfIKC Kiểm soát giá thường làm giảm NSB=dt AIKC tính hiệu quả của thị trường Phần mất không(DWL)= dt IEK Microeconomic Concepts 10 Microeconomic Concepts 
 11. CÂN BẰNG DÀI HẠN Lợi nhuận dương dẫn tới: s các hãng mới gia nhập thị trường ® Các hãng hiện có mở rộng sản xuất ® => Cung thị trường tăng => giá thị trường giảmtới P=LACmin, ∏ =0 MC S1 LMC LAC ATC P1 S2 P2 Thị trường Hãng Microeconomic Concepts 11 Microeconomic Concepts 
 12. ĐIỀU KIỆN CÂN BẰNG DÀI HẠN Tất cả các hãng trong ngành đều chọn sản lượng s theo nguyên tắc tối đa hóa lợi nhuận Không có động cơ cho thay đổi mức sản lượng (SMC=MR=P) ® Không có động cơ cho thay đổi quy mô nhà máy (LMC=MR=P) ® Tất cả các hãng đều thu được lợi nhuận kinh tế s bằng 0 Không còn động cơ gia nhập hoặc rút lui khỏi ngành ® Giá sản phẩm được xác định bởi cân bằng cung-cầu s thị trường Microeconomic Concepts 12 Microeconomic Concepts 
 13. ĐỘC QUYỀN BÁN Một người bán s Không có hàng hóa thay thế s gần gũi Hãng có sức mạnh thị s trường lớn. Là người ấn định giá Rào cản gia nhập hoặc rút s Microeconomic Concepts 13 Microeconomic Concepts 
 14. CÁC NGUYÊN NHÂN DẪN ĐẾN ĐỘC QUYỀN Kiểm soát được các đầu s vào Bằng phát minh, sáng chế s Điều kiện tự nhiên ưu đãi s Quy định của Chính phủ s Hãng đạt lợi thế kinh tế s của quy mô lớn Microeconomic Concepts 14 Microeconomic Concepts 
 15. ĐƯỜNG CẦU VÀ DOANH THU BIÊN TRONG ĐỘC QUYỀN • Đường cầu của nhà độc P quyền chính là đường cầu của thị trường, dốc xuống P dưới về bên phải MR • Doanh thu cận biên MR luôn nằm dưới đường cầu D MR Q trừ điểm đầu tiên và MR
 16. TỐI ĐA HÓA LỢI NHUẬN TRONG ĐỘC QUYỀN Q*: MR=MC P P*: phụ thuộc vào Q* và D ∏ max= Q* (P* - ATC*) MC ∏ max Định giá P*:(quy tắc ngón tay ATC P* cái) P* = MC ATC* 1+ E1 MC* d E D Chỉ số Lerner đo sức mạnh độc MR Q quyền Q* L= P − MC 0≤ L≤ 1 P Microeconomic Concepts 16 Microeconomic Concepts 
 17. TỐI ĐA HÓA LỢI NHUẬN TRONG ĐỘC QUYỀN Hãng sản xuất theo s MC nguyên tắc MR=MC nhằm tối đa hóa lợi ATC nhuận Pe Giá bán lớn hơn MC s D =AR Sản lượng của hãng nhỏ s MR Lîi Lîi hơn so với cạnh tranh nhuËn n huËn hoàn hảo Qe Gây phần mất không cho s xã hội Microeconomic Concepts 17 Microeconomic Concepts 
 18. MẤT KHÔNG TỪ SỨC MẠNH ĐỘC QUYỀN (DWL) P Mất không từCS A MC P* H P1 B E D Mất không từ PS I MR Q Q1 Q* Microeconomic Concepts 18 Microeconomic Concepts 
 19. KHÔNG CÓ ĐƯỜNG CUNG TRONG ĐỘC QUYỀN BÁN P P MC P1 MC P1=P2 P2 D2 D1 D2 MR2 MR2 MR1 D1 MR 1 Q Q Q1 Q2 Q1= Q2 Sự dịch chuyển của cầu chỉ dẫn đến sự thay đổi của giá hoặc lượng chứ không phải cả hai (không có mối quan hệ 1:1 giữa giá và lượng) Microeconomic Concepts 19 Microeconomic Concepts 
 20. PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ BẰNG GIÁ Là việc đặt các mức giá khác nhau cho những người mua ® khác nhau hoặc cho những lượng mua khác nhau nhằm chiếm được một phần thặng dư tiêu dùng các loại phân biệt giá s Phân biệt giá cấp 1 (phân biệt giá hoàn hảo) ® ® Phân biệt giá cấp 2 (phân biệt theo khối sản phẩm) ® Phân biệt giá cấp 3 (phân biệt theo nhóm khách hàng) ® phân biệt giá thời kỳ, giá cao điểm, giá 2 phần…. Microeconomic Concepts 20 Microeconomic Concepts 
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2