CHỈ ĐẠO & QUẢN LÝ VIỆC THỰC HIỆN ỨNG DỤNG CNTT TRONG GIẢNG DẠY

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

0
248
lượt xem
153
download

CHỈ ĐẠO & QUẢN LÝ VIỆC THỰC HIỆN ỨNG DỤNG CNTT TRONG GIẢNG DẠY

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hiện nay, đổi mới phương pháp dạy học là nhu cầu trọng tâm của ngành giáo dục. Do đó, các trường đang tập trung điều chỉnh và xây dựng phương pháp dạy và học cho phù hợp với tình hình mới nói chung và của tất cả giáo viên các cấp nói riêng. Góp phần trong đổi mới phương pháp dạy học cần áp dụng công nghệ thông tin trong dạy và học. Giải quyết được thử thách nâng cao tính trực quan sinh động đối với các môn học, đặt biệt là các môn học yêu cầu minh...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: CHỈ ĐẠO & QUẢN LÝ VIỆC THỰC HIỆN ỨNG DỤNG CNTT TRONG GIẢNG DẠY

 1. CHỈ ĐẠO & QUẢN LÝ VIỆC THỰC HIỆN ỨNG DỤNG CNTT TRONG GIẢNG DẠY I. ĐẶT VẤN ĐỀ: Hiện nay, đổi mới phương pháp dạy học là nhu cầu trọng tâm của ngành giáo dục. Do đó, các trường đang tập trung điều chỉnh và xây dựng phương pháp dạy và học cho phù hợp với tình hình mới nói chung và của tất cả giáo viên các cấp nói riêng. Góp phần trong đổi mới phương pháp dạy học cần áp dụng công nghệ thông tin trong dạy và học. Giải quyết được thử thách nâng cao tính trực quan sinh động đối với các môn học, đặt biệt là các môn học yêu cầu minh hoạ, trực quan nhiều hình vẽ, màu sắc để hình thành khái niệm, kiến thức, kỹ năng cho học sinh cần phải có sự hỗ trợ của máy tính và các phần mềm. Để nâng cao chất lượng giáo dục người giáo viên của chúng ta phải đổi mới phương pháp dạy học theo hướng sử dụng các phương pháp tích cực kết hợp với các thành tựu của công nghệ thông tin phấn đấu để trong một tiết dạy tốt học sinh được hoạt động, thực hành nhiều hơn, thảo luận suy nghĩ nhiều hơn. Việc sử dụng máy tính làm phương tiện dạy học có tác dụng làm tăng hiệu quả sư phạm của nội dung và phương pháp dạy học lên rất nhiều, đây là một vấn đề cần phải đưa vào trong thực tiễn giảng dạy và các hoạt động của nhà trường. Việc sử dụng giáo án điện tử và ứng dụng CNTT trong những năm học qua chưa được chú trọng, chưa được thường xuyên, còn mang tính tự phát. Nhưng để tất cả thầy cô biết sử dụng, sử dụng có hiệu quả và thường xuyên sử dụng là một yêu cầu đặt ra đối với Ban Giám Hiệu các trường, nhất là những phó hiệu trưởng làm công tác chuyên môn cần phải giải quyết trong năm học 2007 – 2008.
 2. II. BỐ CỤC SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM: A. THỬ THÁCH& GIẢI PHÁP: 1. Xây dựng nhận thức cho đội ngũ.Tập huấn nâng cao kỹ thuật sử dụng cho tất cả giáo viên. 2. Thiết lập kế hoạch và phân bố chỉ tiêu thực hiện( trong năm học 2007 – 2008) 3. Phối hợp với chính quyền, đoàn thể tác động tích cực đến việc ứng dụng CNTT trong dạy – học. 4. Sưu tầm các giáo án điện tử và thiết kế những giáo án mới phù hợp với đặc thù của nhà trường. 5. Khắc phục điều kiện cơ sở vật chất. 6. Sơ và tổng kết kịp thời. 7. Kết quả đã đạt được so với năm học trước. 8. Định hướng cho năm học 2008 – 2009 . B. LỜI KẾT. C. MỘT SỐ HÌNH ẢNH MINH HỌA. 2
 3. III. NỘI DUNG CỤ THỂ: A. THỬ THÁCH & GIẢI PHÁP: Loä trình thöïc hieän, Thử thách Giải pháp baøi hoïc kinh nghieäm: Ngaøy 4/9/2007: Keát hôïp vôùi chuyeân ñeà “Naâng cao chaát löôïng daïy Chính taû” đã tập huấn lại cho 100% GV “ ÖÙng duïng CNTT trong daïy vaø 1. Sự sử dụng hoïc”. CNTT trong giảng dạy Xây dựng năm học 2006 – 2007 Được sự phân nhận thức và củng cố chỉ hình thức và mang công của BGH, tôi đã giải thích lại kỹ năng sử dụng tính tự phát, GV chưa cho tất cả các GV hiểu sự cần CNTT trong giảng thật sự đầu tư và thiết của ứng dụng CNTT trong dạy cho 100% GV. mạnh dạn áp dụng yêu cầu đổi mới về PPDH. trong dạy – học. Cá nhân tôi lập kế hoạch tập huấn. Trong đó, phân công cho cô Bùi Thị Kim Thúy (1 GV giỏi về vi tính và CNTT) tập huấn trực tiếp tại phòng máy của nhà trường. 3
 4. Lắng nghe ý kiến và tư vấn, giải thích các giải pháp khắc phục khó khăn cho đội ngũ. Chọn lọc một số ý kiến và giải pháp đưa vào kế hoạch chuyên môn năm và hàng tháng để việc sử dụng CNTT đi đúng tiến độ nhưng không gây nặng nề cho GV. Bài học kinh nghiệm:  Nhaän thöùc của GV và sự trang bị thêm kiến thức về tin học của đội ngũ đã nâng lên thì vieäc thöïc hieän seõ nhieàu thuaän lôïi vaø dễ dàng đạt kết quả cao. Xây dựng kế hoạch chuyên môn số: 1. Phải có kế hoạch 2. Việc chỉ đạo thực cụ thể : Có những quy định 62/KHCM – HVC( ngày 7/ 9/ hiện giảng dạy có ứng dụng pháp lý. 2008). Trong kế hoạch đã quy định cụ CNTT của các năm học thể: Mỗi giáo viên phải thực hiện ít trước chưa được sự kiểm tra 2. Thường xuyên nhất 1 tiết dạy/ năm, tiết dạy có ứng chặt chẽ và kịp nhắc nhở các yêu cầu của dụng CNTT có thể tự thiết kế hoặc sử hoạt động giảng dạy có ứng dụng nguồn tài nguyên có sẵn nhưng dụng CNTT. 4
 5. phải điều chỉnh cho phù hợp). Loä trình thöïc hieän, Thử thách Giải pháp baøi hoïc kinh nghieäm: Thường xuyên đưa nội dung thúc đẩy, tư vấn, kiểm tra trong các buổi họp tổ khối, họp HĐGD và dự giờ có ứng dụng CNTT trong thực tế. - Cung cấp và mong muốn thời tư vấn nên hiệu GV chia sẻ qua email của BGH: quả chưa cao (về cả số lượng lẫn chất lượng). Yêu cầu đặt khanhtranht@yahoo.com; ra: Quản lý của nhà trường cần phải làm gì để khắc anhthu73- phục những tồn tại này? _HVC@yahoo.com; pqthien_21263@yahoo.com Bài học kinh nghiệm:  Kế hoạch được xây dựng vừa tầm với quy mô của nhà trường dễ dàng để tất cả GV thực hiện. 5
 6.  Việc thường xuyên đôn đốc hoạt động dạy có ứng dụng CNTT ngay từ đầu năm học đã làm cho đội ngũ GV hiểu rõ trách nhiệm cần phải thực hiện một cách tự giác. Ngày 10/10/ 2007, phổ biến kế hoạch số 66/KHCM –HVC, V/V: Hội thi “ Dạy tốt chương trình dổi mới phổ thông, tổ chức thi 2 vòng. Trong đó có quy định: 3. Kích thích việc Phối hợp với  Vòng 1: thi 1 tiết thúc đẩy sử dụng CNTT chính quyền, đoàn dạy trên lớp một cách tự giác và đẩy thể tác động tích cực mạnh cao trào, thực hiện đến việc ứng dụng ( BGK dự đột xuất, tuy nhiên thành mũi nhọn phải CNTT trong dạy – nếu sử dụng CNTT thì được chọn bài) dựa vào đâu? học.  Vòng 2: có 1 nội dung là phải dạy 1tiết ứng dụng CNTT. Theo dõi kiểm tra, tư vấn kịp thời, không để xảy ra tình trạng “Có xây dựng kế hoạch nhưng không thực 6
 7. hiện”. Dẫn chứng:  Buổi họp Hội đồng Giáo dục phổ biến: Đăng kyù tiết daïy coù söû duïng Powerpoint ( Mỗi khối lớp đăng ký 1 -2 GV) Loä trình thöïc hieän, Thử thách Giải pháp baøi hoïc kinh nghieäm: 3………  Buổi họp HĐGD tháng 10, rút kinh nghiệm :Các tổ khối chưa thực hiện 1, 2 và 4.  Các buổi họp HĐGD và tổ khối, nội dung về sử dụng CNTT cũng được nhận định sâu sát, triệt để. Bài học kinh nghiệm: Việc phối hợp 7
 8. nhịp nhàng giữa các bộ phận sẽ góp phần nâng cao tính khả thi của kế hoạch. 1. Từ tháng 5/2007 – tháng 1. Sưu 10/2007 và liên tục cập nhật trong tầm các giáo án năm học: điện tử và thiết kế những giáo án - Giúp GV một số Website để mới phù hợp với download các GAĐT và phần mềm đặc thù của nhà tiện ích để sử dụng như: 4. Khi trường. thiết kế 1 GAĐT http://hanoi.com.vn/ đòi hỏi sự đầu tư 2. Tổ http://thuathienhue.edu.vn/ rất nhiều. Người chức cho tổ khối GV sẽ chắc chắn hợp tác, phân http://pgdtanphu.edu.vn/ ngán ngại khi thực công tìm tư liệu hiện công việc này. để việc thiết kế www.bachkim.com.vn Để giúp GV nhẹ GAĐT không còn … nhàng hơn trong là gánh nặng, là soạn giảng, BGH áp lực trên cá Phó Hiệu trưởng download các đã có những chỉ nhân của 1 GV GAĐT nghiên cứu và coppy cho GV, đạo như thế nào? nào cả, mà trở các tổ khối trưởng nghiên cứu, bàn thành là trách bạc trong khối chuyên môn bổ sung , nhiệm chung của điều chỉnh cho phù hợp với đặc thù tất cả các thành của HS lớp để thực hiện giảng dạy. viên trong tổ khối. Tham mưu với Hiệu trưởng trang bị cho các khối trưởng 1USB có dung lương 1G để tiện sử dụng trong 8
 9. save các tài liệu phục vụ giảng dạy, tạo điều kiện cho GV có 1 máy vi tính và được sử dụng phòng máy và mạnh internet của nhà trường trong quá trình thực hiện thiết kế GAĐT... - Qua các đợt tập huấn, dự chuyên đề, Hội thi GV giỏi Quận… bản thân tôi cũng sưu tầm được nhiều GAĐT bổ ích mang về chia sẻ với đội ngũ GV. Tổ chức cho tổ khối hợp tác, phân công tìm tư liệu để việc thiết kế GAĐT, không sao chép nguyên bản GAĐT sưu Loä trình thöïc hieän, Thử thách Giải pháp baøi hoïc kinh nghieäm: 4. …. tầm mà mỗi GV phải thay đổi thiết kế sao cho phù hợp với đặc điểm của lớp mình. Bài học kinh nghiệm:  Để có 9
 10. nhiều GAĐT giúp GV giảm nhẹ áp lực thì chúng ta nên có những sự vận dụng linh hoạt, thừa hưởng thành qua của đồng nghiệp khắp nơi.  Không để GV sử dụng nguyên bản các GAĐT sưu tầm mà đòi hỏi GV phải điều chỉnh cho phù hợp với đặc thù của HS lớp mình và cần phải nắm vững GA để khi thực hiện được sinh động và phù hợp hơn. Từ 9/2007 đến cuối năm học:  Tham 5. Khó mưu cùng Hiệu trưởng khăn về cơ sở vật 1. Tổ chức 1 mua thêm 1 máy chiếu. chất, về phòng phòng chiếu cố định( chiếu. Khắc phục P1- CS1), 1 lưu động.  Phân công như thế nào? 2 nhân viên luôn -2.Phân công bộ phận phụ trách kỹ đáp ứng yêu cầu trình chiếu thuật. của GV.  Khi nhiều 10
 11. GV cùng có nhu cầu thực hiện GAĐT thì sẽ hoán chuyển phòng học cho GV - học sinh được dạy – học theo nhu cầu. Bài học kinh nghiệm:  Cơ sở vật chất dù có khó khăn, nhưng nếu kịp thời giải quyết thì sẽ đạt mục tiêu của từng giai đoạn.  Qua sự hỗ trợ của BGH và các bộ phận khác, người GV cũng nhận rõ và họ cộng tác tốt hơn trong từng hoạt động. 6. Việc Từ cuối tháng Ban Giám đánh giá, 9/2007 – giữa tháng Hiệu cần tổ chức các hoạt động cao trào rút kinh nghiệm, 10/2007 các tổ khối đã thực làm điểm nhấn phục hiện một số chuyên đề Chính tả, một động viên kịp thời vụ cho dạy học có số hoạt động dạy có CNTT, tôi và 1 ứng dụng CNTT. Sau P.hiệu trưởng tham dự 100% số tiết những năm trước đó cần kịp thời rút dạy minh họa và đã góp ý thật khách còn sơ sài đã kinh nghiệm Sơ và quan để đội ngũ rút kinh nghiệm kịp 11
 12. không tổng kết kịp thời, thời nhằm nâng cao hiệu quả khi sử tránh để quá lâu đội dụng CNTT. kích thích và ngũ sẽ không kịp mang lại hiệu quả cao Từ tháng 10/ điều chỉnh phục vụ của hoạt động giảng dạy 2007 – hết tháng 11/2007: cho thực tiễn có ứng dụng CNTT, năm  Thông qua học này phải thay đổi cao trào Hội thi như thế nào? “GV giỏi cấp trường”, bản thân tôi đã phối Loä trình thöïc hieän, Thử thách Giải pháp baøi hoïc kinh nghieäm: 6….. giảng dạy. hợp cùng BGH đưa ra các nhận định kịp thời và giải pháp cho thời gian tới. Dẫn chứng:  Vòng 1 : Hội thi “GV giỏi cấp trường” ( Tổ chức từ 15/10 – 19/10/2007 ) kịp thời nhận định và chia sẻ cùng 100% GV.  Vòng 2: Hội thi “GV giỏi cấp trường” ( Tổ chức từ 17/10 12
 13. – 16/11/2007)  Tất cả GV thi vòng 2 đều phải thực hiện 1 hoạt động giảng dạy có ứng dụng CNTT. Kết quả tiết dạy của 5GV tham dự: 5 tốt / 5 GV.  Qua vòng 2, BGH cũng chia sẻ, rút kinh nghiệm ngay với tất cả GV. Từ 04/03/08 đến 11/03/08:  PGD về kiểm tra chuyên đề “Ứng dụng công nghệ thông tin trong soạn giảng” . Kết quả: 2 tiết tốt/ 6 tiết ; 4 tiết khá/6 tiết; không có tiết TB và không đạt yêu cầu. Chuyên viênPGD đánh giá cao về sự chuyển biến của nhà trường trong hoạt động sử dụng CNTT trong soạn giảng.  Qua đó, tôi cũng kịp thời 13
 14. rút kinh nghiệm cho tập thể và tiếp tục thúc đẩy các GV chưa thực hiện hoạt động giảng dạy có ƯDCNTT phải thực hiện trong tháng 4/2008 ( 1/3; 2/2; 2/3; 2/5; 3/4; 3/5 và 4/3) Bài học kinh nghiệm:  Để nâng cao hiệu quả của việc sử dụng GAĐT , người cán bộ quản lý chuyên môn phải thường xuyên theo dõi, kịp thời rút kinh nghiệm( nhân điển hình các giáo án tốt và tư vấn các tồn tại chưa hợp lý) . Loä trình thöïc hieän, Thử thách Giải pháp baøi hoïc kinh nghieäm: Trong năm học 7. Muốn 2006 – 2007 : Thực hiện được 6 thúc đẩy sự phát 1. Tất cả các GAĐT với 6 tiết dạy. triển của ứng dụng hoạt động nếu áp dụng CNTT trong nhà được CNTT đều vận Đến cuối tháng trường. Chúng ta dụng để nâng cao hiệu 3, năm học 2007 – 2008: 14
 15. còn phải làm gì? quả.  Thực hiện được: 40 giáo án điện tử. 2. Muốn thúc đẩy sự phát triển của Chia ra: ứng dụng CNTT trong  Các hoạt động về nhà trường. Người cán phương hướng, bộ quản lý cần phải kịp thời so sánh kết nhiệm vụ năm học của Chính quả để kịp thời giới quyền, Công đoàn, Chuyên môn: 7 thiệu cho đội ngũ các thành tựu đã đạt được  Các chuyên đề cấp trong năm học 2007 - Quận: 2 2008  Các chuyên đề cấp trường: 5  Hội thi An toàn giao thông: 1  Giáo án điện tử: 25 ( dạy trên 30 tiết) Bài học kinh nghiệm:  Tỉ lệ sử dụng GAĐT trong giảng dạy và trong các hoạt động khác so với NH 2006 – 2007: 666,66% ( tăng hơn 6,5 lần). Các giáo án đều có hiệu quả và việc ứng dụng các kỹ thuật, 15
 16. các hiệu ứng, thao tác của GV ngày càng thuần thục. Điều đó có được là do chúng tôi đã tăng cường nhiều về số lượng, cũng như quan tâm đến chất lượng của từng GA trước khi cho thực hiện.  Để thúc đẩy việc sử dụng GAĐT , người cán bộ quản lý chuyên môn phải thúc đẩy các hoạt động khác của nhà trường cũng cùng sử dụng thành tựu của khoa học CNTT. - Xây dựng riêng 1 kế hoạch cho hoạt động sử dụng CNTT trong 8. Để 1. Không chỉ nên dạy và học. việc thực hiện ứng dừng lại với những gì đã dụng công nghệ làm được. Người cán bộ - Tham mưu với Hiệu trưởng thông tin trong quản lý cần tiếp tục thực thực hiện 1 phòng học cố định có giảng dạy là một hiện thường xuyên hơn trang bị máy chiếu (Hội trường) để phần cơ hữu trong trong thời gian tới. khắc phục sự hoán chuyển lớp học hoạt động dạy và của học sinh và giảm bớt thời gian lắp 2. Cụ thể là cần học của GV. máy của công nh6an viên. định hướng cho năm Chúng ta cần làm học 2008 – 2009 . - Trong phân công nhiệm vụ gì sau năm học năm học, BGH sẽ cơ cấu mỗi khôi sẽ 2007 – 2008? có 1 GV thành thạo CNTT để làm nòng cốt. 16
 17. - Tiếp tục phát huy các thành quả đã đạt được, giúp đỡ ngay từ đầu năm với các GV còn chưa mạnh dạn áp dụng CNTT Loä trình thöïc hieän, Thử thách Giải pháp baøi hoïc kinh nghieäm: trong dạy – học. 8…. - Tăng cường số tiết dạy có sử dụng CNTT/ 1GV. B. LỜI KẾT: - Qua sáng kiến kinh nghiệm này, bản thân tôi cũng chỉ mong mỏi việc chia sẻ đến đồng nghiệp của mình các việc đã làm để đẩy mạnh về đổi mới phương pháp dạy học trong trường Hồ Văn Cường. - Tất nhiên sáng kiến kinh nghiệm này chưa thể đáp ứng quý thầy cô cán bộ quản lý về công tác chỉ đạo và kiểm tra việc sử dụng CNTT trong hoạt động dạy và học của từng trường. Nhưng với một niềm đam mê và với một mong mỏi tạo được cho học sinh những tiết học đầy hứng thú, tôi đã xây dựng kế hoạch và đã quyết tâm thực hiện nó và đã có một số thành quả nhất định so với năm học 2006 – 2007. Cũng từ đó, 17
 18. tôi đã rút ra những bài học riêng cho bản thân và đội ngũ để có thể áp dụng thành công hơn cho năm học 2008 – 2009 . - Pham vi của sáng kiến kinh nghiệm có thể áp dụng cho các trường còn nhiều khó khăn như trường chúng tôi và có thể phát triển mạnh hơn, hiệu quả cao hơn ở các trường có đủ điều kiện. - Qua sáng kiến kinh nghiệm này, tôi muốn xin được nhận những sự chia sẻ từ quý thầy cô để mau chóng bổ sung thêm kinh nghiệm trong việc chỉ đạo và quản lý việc dạy – học có ứng dụng công nghệ thông tin ngõ hầu giúp ích cho bản thân tôi, cho giáo viên và học sinh của trường chúng tôi. Trân trọng kính chào và cảm ơn. 18

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản