Chiến lược cấp đơn vị kinh doanh

Chia sẻ: Nguyen Thi Trang Dai | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:15

0
483
lượt xem
203
download

Chiến lược cấp đơn vị kinh doanh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chiến lược cấp đơn vị KD là là tổng thể các cam kết và hành động giúp DN giành lợi thế cạnh tranh bằng cách khai thác các năng lực cốt lõi của họ vào những thị trường SF cụ thể - chỉ có những DN liên tục nâng cấp các lợi thế cạnh tranh của mình theo thời gian mới có khả năng đạt được những thành công lâu dài với chiến lược cấp đơn vị KD

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chiến lược cấp đơn vị kinh doanh

 1. ́ Nhom :
 2. ̣ MUC TIÊU 1.Chiên lược câp đơn vị kinh doanh là gi? ́ ́ ̀ 2.Chon lựa chiên lược khinh doanh chung ̣ ́ 3.Lựa chon môt chiên lược đâu tư câp đơn vị ̣ ̣ ́ ̀ ́ kinh doanh 4.Cac phương thức canh tranh ́ ̣
 3. 1.Chiên lươc câp đơn vị kinh doanh là gi? ́ ́ ̀ - Chiến lược cấp đơn vị KD là là tổng thể các cam kết và hành động giúp DN giành lợi thế cạnh tranh bằng cách khai thác các năng lực cốt lõi của họ vào những thị trường SF cụ thể - chỉ có những DN liên tục nâng cấp các lợi thế cạnh tranh của mình theo thời gian mới có khả năng đạt được những thành công lâu dài với chiến lược cấp đơn vị KD
 4. - Vấn đề cơ bản mà mỗi DN cần giải quyết khi lựa chọn chiến lược kinh doanh là : 1- Sẽ cung cấp cho khách hàng SF/DV nào? 2- Cách thức tạo ra các SF/DV ấy ? 3- Làm thế nào đưa các SF/DV đến cho KH ? - CL cấp KD phản ánh niềm tin của DN, phương thức mà nó có thể dành được lợi thế cạnh tranh so với các đối thủ cạnh tranh của mình - Điều cốt yếu của CLKD là “Lựa chọn thực hiện các hành động tạo sự khác biệt hay là thực hiện các hoạt động khác hơn so với đối thủ”
 5. 2/Chọn lựa chiến lược kinh doanh chung Dẫn đạo Chi phí Tạo sự khác biệt Tập trung Tạo sự khác biệt Thấp (chủ yếu bằng Cao (Chủ yếu bằng Thấp tới cao, giá SF giá) sự độc đáo) hay sự độc đáo Phân đoạn the Thấp (thị trường Cao (nhiều phân Thấp (một hay 1 vài trường khối lượng lớn) đoạn thị trường) phân đoạn) Năng lực tạo sự Chế tạo & quản trị R&D, bán hàng & Bất kỳ khả năng tạo khác biệt vật liệu marketing sự khác biệt nào
 6. 3/Lựa chọn một chiến lược đầu tư cấp đơn vị KD (Dựa trên chu kỳ sống & vị thế cạnh tranh) Các giai đoạn chu Vị thế cạnh tranh Vị thế cạnh tranh kỳ sống mạnh yếu Phát sinh Tạo lập thị phần Tạo lập thị phần Tăng trưởng Tăng trưởng Tập trung t.trường Đột biến Tăng thị phần Tập trung t.trường hoặc thu hoạch, hoặc thanh lý Bão hoà Giữ, duy trì hoặc lợi Thu hoạch hay nhuận thanh lý loại bỏ
 7. Chu kỳ sông cua san phâm ́ ̉ ̉ ̉ Doanh số Bao hoà ̉ Suy ́ ̉ Phat triên ́ thoai Giới thiêu ̣ Thời gian
 8. 4/Các phương thức cạnh tranh 1. Chiến lược trong các nghành phân tán 2. Chiến lược trong các nghành phát sinh & tăng trưởng 3. Chiến lược trong các nghành bão hoà 4. Chiến lược trong các nghành suy thoái
 9. 1.Chiến lược trong các nghành phân tán - Thế nào là nghành KD phân tán ? - Các chiến lược áp dụng : 1-Kết chuỗi 2-Cung cấp quyền KD 3-Liên kết ngang 4-Sử dụng công cụ internet
 10. 2.Chiến lược trong các nghành phát sinh & tăng trưởng Chiến lược phát triển & mua bán sự cải tiến Chiến lược liên minh hay liên doanh Chiến lược Cấp đăng ký cải tiến cho Cty khác & chấp nhận cho họ phát triển thị trường
 11. 3.Chiến lược trong các nghành bão hoà Phát triển SF Giảm giá Duy trì năng lực dư thừa Kiểm soát & chi phối sự giảm giá trong nghành
 12. 4. Chiến lược trong các nghành suy thoái Chiến lược dẫn đạo Chiến lược tìm khe hở suy giảm chậm nhất Chiến lược thu hoạch nhằm tối ưu hoá ngân quỹ Chiến lược cắt bỏ, rút lui, suy giảm
Đồng bộ tài khoản