Chương 7: Chiến lược cấp đơn vị kinh doanh và chức năng - Trần Đăng Khoa

Chia sẻ: Sfdsf Sdfsd | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
41
lượt xem
8
download

Chương 7: Chiến lược cấp đơn vị kinh doanh và chức năng - Trần Đăng Khoa

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu chiến lược được hiểu là những gì mà doanh nghiệp cần vươn tới, cần đạt được trong một khoảng thời gian nhất định (thương là dài hạn).

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương 7: Chiến lược cấp đơn vị kinh doanh và chức năng - Trần Đăng Khoa

  1. Chương 7b Chiến lược cấp ñơn vị kinh doanh và chức năng TS. Trần Đăng Khoa LOGO
  2. Nội dung 1 Chi n lư c c p SBU 2 Chi n lư c c p ch c năng
  3. Chiến lược theo Michael Porter Lợi thế cạnh tranh (về chi phí) Cao (chi phí thấp) Thấp (chi phí cao) Dẫn ñầu hạ giá Chuyên biệt hóa Rộng Mục tiêu cạnh tranh Trọng tâm hóa Hẹp
  4. Đơn vị dẫn ñầu thị trường Mở rộng tổng nhu cầu thị trường Tìm ki m khu v c đ a lý m i Tìm ki m khách hàng m i Phát tri n công c m i Khuy n khích s d ng s n ph m nhi u hơn Bảo vệ thị phần (phòng thủ) Phòng th : v trí, phía trư c, bên sư n, ph n công, di đ ng, co c m Mở rộng thị phần
  5. Đơn vị thách thức thị trường Xác ñịnh ñối thủ và mục tiêu chiến lược tấn công Xác ñịnh chiến lược tấn công phù hợp Phía trước, bên sườn, bao vây, ñường vòng, du kích
  6. Đơn vị theo sau thị trường Mô phỏng hoàn toàn Mô phỏng một số ñiểm cốt lõi nhưng vẫn giữ sự khác biệt Mô phỏng cải tiến
  7. Đơn vị ẩn náu thị trường Chuyên môn hóa theo người dùng cuối cùng Chuyên môn hóa theo tiến trình sản xuất, phân phối sản phẩm Chuyên môn hóa theo khách hàng Chuyên môn hóa theo khu vực bán hàng Chuyên môn hóa theo ñặc trưng sản phẩm Chuyên môn hóa theo từng mặt hàng Chuyên môn hóa theo dịch vụ hỗ trợ mà ñối thủ không có
  8. Chiến lược cấp chức năng Sản xuất Tồn kho Tài chính Nguồn nhân lực Marketing …..
  9. TS. Trần Đăng Khoa LOGO

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản