Chính tả - KÉO CO - PHÂN BIỆT R / D / GI / ÂT / ÂC

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
194
lượt xem
11
download

Chính tả - KÉO CO - PHÂN BIỆT R / D / GI / ÂT / ÂC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

• Nghe viết chính xác, trình bày đúng một đoạn trong bài "Kéo co" từ "Hội làng … thành thắng" • Tìm và viết đúng những từ có âm, vần dễ lẫn (r/d/gi, ât/âc) đúng với nghĩa đã cho • Giúp HS rèn tính cẩn thận, chính xác óc thẩm mỹ. lòng tự trọng, tự giác khi chấm bài

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chính tả - KÉO CO - PHÂN BIỆT R / D / GI / ÂT / ÂC

  1. Chính t (16) KÉO CO PHÂN BI T R / D / GI / ÂT / ÂC I. M c ích yêu c u • Nghe vi t chính xác, trình bày úng m t o n trong bài "Kéo co" t "H i làng … thành th ng" • Tìm và vi t úng nh ng t có âm, v n d l n (r/d/gi, ât/âc) úng v i nghĩa ã cho • Giúp HS rèn tính c n th n, chính xác óc th m m . lòng t tr ng, t giác khi ch m bài II. dùng d y h c M t s t gi y A4 HS làm bài t p 2a ho c 2b M t t gi y kh to vi t s n l i gi i bài 2a ho c 2b III. Các ho t ng ch y u TG Ho t ng c a th y Ho t ng c a trò 1. Ki m tra bài cũ : GV g i 1 HS lên b ng vi t các t "tàu 1 HS lên làm b ng l n th y, th di u, nh y dây, ngã ng a, ng t C l p vi t b ng con ngư ng, kĩ năng … " GV nh n xét cho i m
  2. 2. D y h c bài m i 2.1 Gi i thi u bài : Gi h c hôm nay các em s nghe. vi t m t o n trong bài "Kéo co" và làm bài t p chính t 2.2. Hư ng d n nghe - vi t a.Tìm hi u n i dung o n văn - GV c o n văn c n vi t chính t C l p theo dõi SGK - GV h i : HS c th m o n văn + Cách chơi kéo co làng H u Tr p có gì c bi t? + Cách chơi kéo co làng H u Tr p di n ra gi a nam và n . Cũng - GV liên h n trò chơi kéo co hôi có 5 nam th ng, cũng có 5 n th ng kh e Phù ng các em c n chơi như th nào? Ph i có tinh th n ng i b. Hư ng d n vi t t khó : - GV nh c HS chú ý nh ng t khó, d l n khi vi t chính t và luy n vi t Các t ng : H u Tr p, Qu Võ, B c Ninh, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc danh t riêng ph i vi t hoa Kéo co (ôn qui t c chính t k, c) - GV c t ng t cho HS vi t
  3. - GV nh n xét Ganh ua, khuy n khích, trai tráng - GV hư ng d n cách trình bày, cách vi t danh t riêng - HS vi t b ng con t khó c. Nghe vi t chính t - GV c t ng câu, ho c t ng b ph n ng n trong câu cho HS vi t ( c 3 l n) d. Soát l i và ch m bài GV c toàn bài m t lư c - HS g p SGK - chú ý nghe c vi t úng GV ch m 7-10 bài GV nh n xét HS soát bài 2.3. Hư ng d n làm bài t p T ng c p HS i v cho nhau soát l i cho nhau GV có th cho 1/2 l p làm bài a, 1/2 l p làm bài b xen k Bài 2 Trao i nhóm 2 G i HS c yêu c u Yêu c u HS t tìm t
  4. G i 1 c p lên dán phi u 1 HS c thành ti ng 2 HS cùng bàn tìm t ghi vào phi u GV nh n xét, k t lu n l i gi i úng HS a) Nh y dây, múa r i, giao bóng ( iv i bóng bàn, bóng chuy n) HS lên gián phi u - c các t tìm ư c b) Ti n hành tương t như a u v t, nh c, l t t HS khác b sung, nh n xét 3. C ng c , d n dò Nh n xét ti t h c D n HS v nhà vi t l i các t v a tìm ư c bài t p 2
Đồng bộ tài khoản