Chủ đề: Con tắc kè - Đề tài: Ngôi nhà của tắc kè - Nhóm lớp: Lá

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
86
lượt xem
9
download

Chủ đề: Con tắc kè - Đề tài: Ngôi nhà của tắc kè - Nhóm lớp: Lá

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Trẻ biết phối hợp các cơ tay cơ chân và thị giác để bò qua cổng thể dục. - Tham gia tích cực các trò chơi và các bài tập - Biết phối hợp với nhau và nhường nhịn nhau trong khi chơi. - Xác xô, phấn, nhạc tập thể dục - Cổng thể dục, ngôi nhà hoa, ngôi nhà lá, hoa, lá cho trẻ trang trí.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chủ đề: Con tắc kè - Đề tài: Ngôi nhà của tắc kè - Nhóm lớp: Lá

  1. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Ch : Con t c kè tài: Ngôi nhà c a t c kè Nhóm l p: Lá Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  2. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com I. M c ích yêu c u: - Tr bi t ph i h p các cơ tay cơ chân và th giác bò qua c ng th d c. - Tham gia tích c c các trò chơi và các bài t p - Bi t ph i h p v i nhau và như ng nh n nhau trong khi chơi. II. Chu n b : - Xác xô, ph n, nh c t p th d c - C ng th d c, ngôi nhà hoa, ngôi nhà lá, hoa, lá cho tr trang trí. III. Ti n Hành: *Kh i ng: Cô cho tr i thành vòng tròn k t h p luy n các ki u i, ch y *Bài t p phát tri n chung - Tay: Hai tay ưa ra trư c lên cao (4L x8n) - Chân: Chân ưa ra trư c lên cao (2L x 8n) - B ng: Cúi g p ngư i v phía trư c hai tay ch m ngón chân (2L x 8n) - B t : B t luân phiên chân trư c chân sau (2L x8n) *V n ng cơ b n : ”Bò liên ti p qua 3 c ng th d c” -Cô làm m u: Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  3. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com + L n 1: LM toàn ph n không dùng l i. +L n 2: LM và cô gi i thích rõ. Tư th chu n b : cô ng chân trư c chân sau, tay câm túi cát cùng phía v i chân sau và ngang t m vai. Khi có hi u l nh tay c m túi cát m t nhìn th ng v phía có ích ng th i tay cô ném m nh sao cho túi cát rơi trúng vào ích . -Tr th c hi n: Cô m i 1 tr lên làm th sau ó l n lư t tr th c hi n nh t l p.Cô chú ý s a sai. -Cô t ch c cho 2 i thi ua (1l n). Nh n xét sau m i l n tr thi ua. Trò chơi: ”T c kè v nhà” Cô gi i thi u cách chơi, lu t chơi và cho tr chơi: Nhóm b n nam ch n lá, nhóm b n n ch n hoa trang trí cho mình, sau ó m i nhóm bò qua c ng th d c v nhà mình, thi xem nhóm nào v nhà nhanh hơn. * H i tĩnh: M t b n nhóm hoa k t b n v i m t b n nhóm lá khiêu vũ theo nh c nh . Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản