Chủ đề: Những chú thỏ dễ thương - Đề tài: Em yêu chú thỏ - Nhóm lớp: Chồi

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
65
lượt xem
8
download

Chủ đề: Những chú thỏ dễ thương - Đề tài: Em yêu chú thỏ - Nhóm lớp: Chồi

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Bé biết thỏ ngoài bộ lông màu trắng còn có nhiều màu khác - Biết tìm những điểm khác nhau của bức tranh, lập bảng phân loại về đặc điểm màu sắc, tư thế của thỏ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chủ đề: Những chú thỏ dễ thương - Đề tài: Em yêu chú thỏ - Nhóm lớp: Chồi

  1. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Ch : Nh ng chú th d thương tài: Em yêu chú th Nhóm l p: Ch i Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  2. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com I. M c ích yêu c u: - Bé bi t th ngoài b lông màu tr ng còn có nhi u màu khác - Bi t tìm nh ng i m khác nhau c a b c tranh, l p b ng phân lo i v c i m màu s c, tư th c a th II. Chu n b : - Các tranh con th c t r i cho tr ghép - Ngôi sao, ch m tròn, 4 b ng phân lo i III. Ti n Hành: 1. Ho t ng 1: Ghép tranh - Cùng chơi v i cô trò chơi: “Con th ” - Cô chia bé thành 4 nhóm chơi ghép tranh vé oán xem ó là b c tranh v con gì? 2. Ho t ng 2: Ai tinh m t? - Sau khi ghép xong, các nhóm tìm nh ng i m khác nhau c a b c tranh và cô tính i m cho nhóm nào tìm nhanh nh t. Nhóm nào tìm ư c nhi u i m khác nhau c a b c tranh s ư c thư ng m t ngôi sao. 3. Ho t ng 3: Ai nhanh nh t? Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  3. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com - Cô gi i thi u b ng phân lo i v các c i m màu s c, tư th c a th , cho các nhóm th c hi n b ng cách ánh d u vào nh ng con th gi ng nhau v màu lông, tư th .... sau ó dùng ký hi u tương ng v i s lư ng hình bé tìm ư c. Cô tuyên dương các nhóm làm úng 4. Ho t ng 4: Ho t ng góc * Góc toán: Bé m và so sánh s lư ng th theo kích thư c, hình d ng, màu s c * Góc t o hình: Bé v , n n, tô màu, xé dán con th . S d ng hôt, h t, lá cây t o hình con th * Góc óng vai: Khám b nh cho th ; C a hàng bán th c ăn cho th 5. Ho t ng 5: Ho t ng ngoài tr i - TCV : B t bóng - Chơi t do 6. Ho t ng 6: Ho t ng chi u – K chuy n: Cáo, Th và Gà Tr ng Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản