Chủ đề: Tìm hiểu thực vật - Đề tài: Em yêu cây xanh - Nhóm lớp: Lá

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
181
lượt xem
31
download

Chủ đề: Tìm hiểu thực vật - Đề tài: Em yêu cây xanh - Nhóm lớp: Lá

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Phát triển khả năng cảm thụ âm nhạc thông qua các hoạt động ca múa hát. - Hát đúng lời, đúng giai điệu bài hát. - Phát triển khả năng sáng tạo trong các hoạt động múa hát. - Tách số lượng 7 thành 2 nhóm.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chủ đề: Tìm hiểu thực vật - Đề tài: Em yêu cây xanh - Nhóm lớp: Lá

  1. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Ch : Tìm hi u th c v t tài: Em yêu cây xanh Nhóm l p: Lá Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  2. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com I. M c ích yêu c u: - Phát tri n kh năng c m th âm nh c thông qua các ho t ng ca múa hát. - Hát úng l i, úng giai i u bài hát. - Phát tri n kh năng sáng t o trong các ho t ng múa hát. - Tách s lư ng 7 thành 2 nhóm. II. Chu n b : - Tranh v n i dung bài hát: “Em yêu cây xanh” - Băng keo nh a v vòng tròn. - Nh c bài hát “Lý cây bông” III. Ti n Hành: 1. Ho t ng 1: “Em yêu cây xanh” Tr nghe cô hát “Em yêu cây xanh”. Trò chuy n v n i dung bài hát “Em yêu cây xanh” Cô hát t ng o n cho tr hát theo Cô và tr cùng hát l i bài hát. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  3. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Cô m i t ng nhóm lên hát (có th hát theo cô n u tr chưa thu c) và bi u di n theo ý tr . Các nhóm có th th o lu n trư c bi u di n bài hát sinh ng hơn. 2. Ho t ng 2: Xem ai múa gi i. Cô và tr cùng nghe và v n ng theo nh c bài hát: Lý cây bông. Cô chia tr theo nhóm, m i nhóm ch n m t lo i nh c c , sau ó l n lư t t ng nhóm bi u di n theo nh c bài hát: Lý cây bông. khuy n khích m i nhóm bi u di n theo m t lo i nh c c và sáng t o v n ng riêng. 3. Ho t ng 3: Trò chơi: vòng tròn to và vòng tròn nh . 3 góc, cô v 3 c p vòng tròn, vòng tròn nh trong, vòng tròn to ngoài, vòng tròn nh ư ng kính 1m, vòng tròn l n ư ng kính 1.5m. Cô b t nh c, tr v n ng sáng t o theo giai i u nh c, nh c nhanh v n ng nhanh, nh c ch m v n ng ch m. Khi h t nh c, các b n s ch y nhanh v vòng tròn, vòng tròn nh bên trong 3 ngư i, vòng tròn l n bên ngoài 4 ngư i. Ngư i nào ch m chân s ph i ng ra ngoài. Cô và tr m l i s ngư i m i c p vòng tròn. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  4. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Cho tr chơi l i 2 – 3 l n n u tr còn h ng thú. Có th i: vòng tròn trong 4 ngư i, vòng tròn ngoài 3 ngư i sao cho t ng 2 vòng tròn v n là 7 ngư i. K t thúc. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản