Chủ đề: TỔ ẤM GIA ĐÌNH - Đề tài: Hoa cúc trắng

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
84
lượt xem
13
download

Chủ đề: TỔ ẤM GIA ĐÌNH - Đề tài: Hoa cúc trắng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Trẻ lắng nghe và hiểu nội dung câu chuyện, nhớ diễn biến và các tình huống xảy ra trong câu chuyện. - Trẻ hiểu mối quan hệ sâu sắc tình cảm giữa mẹ và con - Phát triển sự sáng tạo trong vận động theo nhạc. - Biết chia nhóm, thảo luận, tôn trọng ý kiến của bạn

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chủ đề: TỔ ẤM GIA ĐÌNH - Đề tài: Hoa cúc trắng

  1. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Ch :T M GIA ÌNH tài: Hoa cúc tr ng Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  2. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com I. M c ích yêu c u: - Tr l ng nghe và hi u n i dung câu chuy n, nh di n bi n và các tình hu ng x y ra trong câu chuy n. - Tr hi u m i quan h sâu s c tình c m gi a m và con - Phát tri n s sáng t o trong v n ng theo nh c. - Bi t chia nhóm, th o lu n, tôn tr ng ý ki n c a b n II.Chu n b : - Truy n: hoa cúc tr ng - Hoa cúc tr ng - Gi y bút màu , nguyên v t li u m III. Ho t ng: 1. Ho t ng 1: K chuy n hoa cúc tr ng àm tho i: Chuy n gì ã x y ra v i m bé Th o? ch a ư c b nh cho m , bé Th o ã làm gì? Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  3. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Ai ã giúp bé Th o? Sau khi tìm ư c bông hoa, bé th o ã làm gì m ư c s ng lâu? T i sao bông hoa ó ư c g i là hoa cúc tr ng? G i ý cho tr t tên cho câu chuy n. Ho t ng 2: V tranh t ng m - Cho tr quan sát và trò chuy n v các b c tranh hoa và v món quà ưa thích c a m . - G i ý tr v hoa t ng m . Ho t ng 3: V n ng “ Múa cho m xem”. - Cho tr v n ng sáng t o theo nh c bài “Múa cho m xem” - T ch c chia nhóm tr th o lu n và tìm ra ng tác hay nh t trong bài múa c a nhóm, sau ó bi u di n cho c l p cùng xem Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản