intTypePromotion=1
ADSENSE

Giáo án tuần 15 bài Tập đọc: Bé Hoa - Tiếng việt 2 - GV. Hoàng Quân

Chia sẻ: Nguyễn Quang Phi | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

672
lượt xem
49
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giáo án Tiếng việt lớp 2 MÔN: TẬP ĐỌC Tiết: BÉ HOA I. Mục tiêu 1Kiến thức: Đọc trơn cả bài, đúng các từ khó: Nụ, lắm, lớn lên, nắn nót, ngoan. Nghỉ ngơi đúng sau dấu chấm, dấu phẩy, giữa các cụm từ. Hiểu nội dung bài: Hoa rất yêu thương em, Hoa còn biết chăm sóc em, giúp đỡ bố mẹ. 2Kỹ năng: Hiểu từ mới trong bài: đen láy...3Thái độ: Ham thích học môn Tiếng Việt. II. Chuẩn bị - GV: Tranh minh họa bài tập đọc trong SGK. Bảng phụ chép sẵn các câu cần luyện đọc. - HS: SGK. III. Các hoạt động Hoạt động của Thầy 1. Khởi động (1’) 2. Bài cũ (3’) - 3 HS đọc lại bài Hai anh em và trả lời câu hỏi. - Nhận xét, cho điểm từng HS. - HS 1 đọc 1, 2 và trả lời câu hỏi: Theo người em thế nào là công bằng? - HS 2, đọc đoạn 3, 4 và trả lời câu hỏi: Người anh đã nghĩ và làm gì? - HS 3, đọc toàn bài và trả lời câu hỏi: Câu chuyện khuyên chúng ta điều gì? Hoạt động của Trò - Hát...3. Bài mới Giới thiệu: (1’) - Treo bức tranh và hỏi: Bức tranh vẽ cảnh gì?..- Người chị ngồi viết thư bên cạnh người em đã ngủ say...- Mở SGK trang 121. - Muốn biết chị viết thư cho ai và viết những gì lớp mình cùng học bài tập đọc Bé Hoa. - Ghi tên bài lên bảng. Phát triển các hoạt động (27’)  Hoạt động 1: Luyện đọc  Phương pháp: Trực quan, giảng giải. ị ĐDDH: Tranh. Bảng cài: từ khó, câu. - A) Đọc mẫu - GV đọc mẫu sau đó gọi 1 HS khá đọc lại. Chú ý: giọng tình cảm, nhẹ nhàng. Bức thư của Hoa đọc với giọng trò chuyện tâm tình. - B) Luyện phát âm - Yêu cầu HS đọc các từ khó đã ghi trên bảng phụ. - Tìm cách đọc và luyện đọc các câu: Hoa yêu em/ và rất thích đưa võng/ ru em ngủ.// - C) Luyện ngắt giọng - Treo bảng phụ có các câu cần luyện đọc. Yêu cầu HS tìm cách đọc và luyện đọc. Đêm nay,/ Hoa hát hết các bài hát/ mà mẹ vẫn chưa về.// - Đọc nối tiếp: + HS 1: Bây giờ… ru em ngủ. + HS 2: Đêm nay... từng nét chữ + HS 3: Bố ạ… bố nhé. - 5 đến 7 HS đọc cá nhân, cả lớp đọc đồng thanh các từ ngữ: Nụ, lắm, lớn lên, nắn nót, ngoan, đưa võng. - 1 HS đọc bài. Cả lớp theo dõi, đọc thầm....- D) Đọc cả bài - Yêu cầu 3 HS đọc nối tiếp từ đầu cho hết bài...- Lần lượt từng HS đọc bài trong nhóm. Các bạn trong nhóm nghe và chỉnh sửa lỗi cho nhau. - Gia đình Hoa có 4 người. Bố Hoa đi làm xa, mẹ Hoa, Hoa và em Nụ mới sinh ra...- Chia nhóm và yêu cầu luyện đọc trong nhóm...- Môi đỏ hồng, mắt mở to và đen láy. - Cứ nhìn mãi, yêu em, thích đưa võng cho em ngủ. - Ru em ngủ và trông em giúp mẹ. - Hát...- E) Thi đọc giữa các nhóm - G) Cả lớp đọc đồng thanh  Hoạt động 2: Tìm hiểu bài  Phương pháp: Trực quan , giảng giải. ĐDDH: Tranh, SGK. Em biết những gì về gia đình Hoa? Em Nụ có những nét gì đáng yêu? Tìm những từ ngữ cho thấy Hoa rất yêu em bé? Hoa đã làm gì giúp mẹ? Hoa thường làm gì để ru em ngủ? Trong thư gửi bố, Hoa kể chuyện gì và mong ước điều gì?..- Hoa kể rằng em Nụ rất ngoan, Hoa đã hát hết các bài hát ru em và mong ước bố về sẽ dạy em thêm nhiều bài hát nữa. - Còn bé mà đã biết giúp mẹ và rất yêu em bé...- 2 HS đọc thành tiếng, đọc cả bài. - Biết giúp mẹ và rất yêu em bé. - Kể những việc mình làm...-...-..Theo em, Hoa đáng yêu ở điểm nào?..4. Củng cố – Dặn dò (3’) - Gọi 2 HS đọc lại bài. - Hỏi: Bé Hoa ngoan ntn? - Ở nhà con đã làm gì để giúp đỡ bố mẹ? - Dặn HS về nhà phải biết giúp đỡ bố mẹ. - Nhận xét tiết học. - Chuẩn bị:...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án tuần 15 bài Tập đọc: Bé Hoa - Tiếng việt 2 - GV. Hoàng Quân

  1. Giáo án Tiếng việt lớp 2 MÔN: TẬP ĐỌC Tiết: BÉ HOA I. Mục tiêu 1Kiến thức: Đọc trơn cả bài, đúng các từ khó: Nụ, lắm, lớn lên, nắn nót, ngoan. - Nghỉ ngơi đúng sau dấu chấm, dấu phẩy, giữa các cụm từ. 2Kỹ năng: Hiểu từ mới trong bài: đen láy. - Hiểu nội dung bài: Hoa rất yêu thương em, Hoa còn biết chăm sóc em, giúp đỡ bố mẹ. 3Thái độ: Ham thích học môn Tiếng Việt. II. Chuẩn bị - GV: Tranh minh họa bài tập đọc trong SGK. Bảng phụ chép sẵn các câu cần luyện đọc. - HS: SGK. III. Các hoạt động Hoạt động của Thầy Hoạt động của Trò 1. Khởi động (1’) - Hát 2. Bài cũ (3’) - 3 HS đọc lại bài Hai anh em và trả lời - HS 1 đọc 1, 2 và trả lời câu câu hỏi. hỏi: Theo người em thế nào - Nhận xét, cho điểm từng HS. là công bằng? - HS 2, đọc đoạn 3, 4 và trả lời câu hỏi: Người anh đã nghĩ và làm gì? - HS 3, đọc toàn bài và trả lời câu hỏi: Câu chuyện khuyên chúng ta điều gì?
  2. 3. Bài mới - Người chị ngồi viết thư bên Giới thiệu: (1’) cạnh người em đã ngủ say. - Treo bức tranh và hỏi: Bức tranh vẽ cảnh gì? - Mở SGK trang 121. - Muốn biết chị viết thư cho ai và viết những gì lớp mình cùng học bài tập đọc Bé Hoa. - Ghi tên bài lên bảng. Phát triển các hoạt động (27’)  Hoạt động 1: Luyện đọc - 1 HS đọc bài. Cả lớp theo  Phương pháp: Trực quan, giảng giải. dõi, đọc thầm. ị ĐDDH: Tranh. Bảng cài: từ khó, câu. - A) Đọc mẫu - GV đọc mẫu sau đó gọi 1 HS khá đọc - 5 đến 7 HS đọc cá nhân, cả lại. Chú ý: giọng tình cảm, nhẹ nhàng. lớp đọc đồng thanh các từ Bức thư của Hoa đọc với giọng trò ngữ: Nụ, lắm, lớn lên, nắn chuyện tâm tình. nót, ngoan, đưa võng. - B) Luyện phát âm - Yêu cầu HS đọc các từ khó đã ghi trên - Tìm cách đọc và luyện đọc bảng phụ. các câu: Hoa yêu em/ và rất thích đưa võng/ ru em ngủ.// Đêm nay,/ Hoa hát hết các bài - C) Luyện ngắt giọng hát/ mà mẹ vẫn chưa về.// - Treo bảng phụ có các câu cần luyện đọc. Yêu cầu HS tìm cách đọc và luyện - Đọc nối tiếp: đọc. + HS 1: Bây giờ… ru em ngủ. + HS 2: Đêm nay... từng nét chữ + HS 3: Bố ạ… bố nhé.
  3. - Lần lượt từng HS đọc bài - D) Đọc cả bài trong nhóm. Các bạn trong nhóm nghe và chỉnh sửa lỗi - Yêu cầu 3 HS đọc nối tiếp từ đầu cho cho nhau. hết bài. - Gia đình Hoa có 4 người. Bố Hoa đi làm xa, mẹ Hoa, Hoa và em Nụ mới sinh ra. - Môi đỏ hồng, mắt mở to và đen láy. - Chia nhóm và yêu cầu luyện đọc trong nhóm. - Cứ nhìn mãi, yêu em, thích đưa võng cho em ngủ. - Ru em ngủ và trông em giúp mẹ. - Hát. - E) Thi đọc giữa các nhóm - Hoa kể rằng em Nụ rất - G) Cả lớp đọc đồng thanh ngoan, Hoa đã hát hết các  Hoạt động 2: Tìm hiểu bài bài hát ru em và mong ước bố về sẽ dạy em thêm  Phương pháp: Trực quan , giảng giải. nhiều bài hát nữa. ĐDDH: Tranh, SGK. - Còn bé mà đã biết giúp mẹ - Em biết những gì về gia đình Hoa? và rất yêu em bé. - Em Nụ có những nét gì đáng yêu? - 2 HS đọc thành tiếng, đọc - Tìm những từ ngữ cho thấy Hoa rất yêu cả bài. em bé? - Biết giúp mẹ và rất yêu em bé. - Hoa đã làm gì giúp mẹ? - Kể những việc mình làm. - Hoa thường làm gì để ru em ngủ? - Trong thư gửi bố, Hoa kể chuyện gì và mong ước điều gì?
  4. - Theo em, Hoa đáng yêu ở điểm nào? 4. Củng cố – Dặn dò (3’) - Gọi 2 HS đọc lại bài. - Hỏi: Bé Hoa ngoan ntn? - Ở nhà con đã làm gì để giúp đỡ bố mẹ? - Dặn HS về nhà phải biết giúp đỡ bố mẹ. - Nhận xét tiết học. - Chuẩn bị:
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=672

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2