intTypePromotion=1

Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn Phòng Kinh doanh

Chia sẻ: Nguyễn Thị Lệ Oanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
117
lượt xem
8
download

Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn Phòng Kinh doanh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phòng Kinh doanh là bộ phận tham mưu, giúp việc cho Tổng giám đốc về công tác bán các sản phẩm & dịch vụ của Công ty (cho vay, bảo lãnh, các hình thức cấp tín dụng khác, huy động vốn trên thị trường 1, dịch vụ tư vấn thanh toán quốc tế, dịch vụ tư vấn tài chính, đầu tư góp vốn, liên doanh liên kết, chào bán sản phẩm kinh doanh ngoại tệ trừ trên thị trường liên ngân hàng); công tác nghiên cứu & phát triển sản phẩm, phát triển thị trường; công tác xây dựng & phát triển mối quan hệ khách hàng. Chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc về các hoạt động đó trong nhiệm vụ, thẩm quyền được giao. Tham khảo thêm bài viết bên trên để hiểu thêm về điều này. Ngoài ra, để xem thêm nhiều bài viết hay về Làm việc nhóm khác, mời các bạn ghé xem tại Bộ tài liệu Xây dựng Đội ngũ Bán hàng Chuyên nghiệp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn Phòng Kinh doanh

BẢN QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ <br /> CỦA PHÒNG BÁN HÀNG<br /> I. MỤC ĐÍCH:<br /> ­ Đảm bảo cho các cá nhân trong phòng bán hàng thực hiện đúng chức năng và nhiệm vụ,  <br /> đạt hiệu quả trong công việc.<br /> ­ Đảm bảo cho các phòng trực thuộc bộ  phận bán hàng thực hiện đúng nhiệm vụ, tránh  <br /> chồng chéo.<br /> ­ Đảm bảo phát triển đội ngũ CNV theo yêu cầu, chiến lược phát triển của công ty.<br /> <br /> II. PHẠM VI:<br /> <br /> Ap dụng cho bộ phận bán hàng.<br /> <br /> III. NỘI DUNG:<br /> 1. Sơ đồ tổ chức:<br /> <br /> BAN GIÁM ĐỐ`C<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> TP.CHĂM SÓC KH TP.BÁN HÀNG GĐ CHI NHÁNH<br /> <br />                                                                                                                          <br />                                                                                                                                   <br /> <br />                                                                                                                               <br /> TR.KÊNH ĐẠI LÝ TR.KÊNH SIÊU THỊ TR.KÊNH BÁN LẺ TR NHÓM KD<br />                                                                                                                                  <br /> <br /> <br /> G. SÁT B.HÀNG G. SÁT B.HÀNG C.HÀNG TRƯỞNG NV KINH DOANH<br /> <br /> <br /> <br /> NV BÁN HÀNG NV BÁN HÀNG<br /> <br /> <br /> ­ Kênh bán hàng siêu thị: Mỗi siêu thị sẽ có ít nhất 2 nhân viên bán hàng theo ca, do giám <br /> sát bán hàng trực tiếp quản lý. Trưởng kênh siêu thị  quản lý trực tiếp các giám sát bán  <br /> hàng siêu thị, quản lý gián tiếp nhân viên bán hàng .<br /> ­ Kênh đại lý do Trưởng kênh bán hàng đại lý phụ  trách. Trưởng nhóm có thể  đề  xuất <br /> thêm thư ký giúp việc.<br /> ­ Trưởng nhóm bán hàng cửa hàng quản lý các cửa hàng trưởng. Mỗi cửa hàng do Cửa  <br /> hàng trưởng quản lý, gồm các nhân viên bán hàng.<br /> ­ Kênh bán hành trực tiếp gồm Trưởng nhóm kinh doanh, các nhân viên kinh doanh, chủ <br /> yếu thực hiện các hợp đồng bán sỉ.<br /> ­ Chi nhánh do giám đốc chi nhánh quản lý, trực tiếp dưới quyền Giám đốc bán hàng.<br /> <br /> 2. Chức năng:<br /> 2.1 Thực hiện triển khai bán hàng để đạt doanh thu theo mục tiêu ban giám đốc đưa ra.<br /> 2.2 Quản trị hàng hóa. Nhập xuất hàng hóa, điều phối hàng hóa cho các cửa hàng. Đặt hàng <br /> sản xuất.<br /> 2.3 Tham mưu đề  xuất cho BGĐ để  xử  lý các công tác có liên quan đến họat động kinh <br /> doanh của công ty.<br /> 2.4 Tham gia tuyển dụng, đào tạo, hướng dẫn nhân sự thuộc bộ phận mình phụ trách.<br /> 2.5 Kiểm   tra   giám   sát   công   việc   của   nhân   viên   thuộc   bộ   phận   mình,   quyết   định   khen <br /> thưởng, kỷ luật nhân viên thuộc bộ phận.<br /> <br /> 3. Nhiệm vụ:<br /> 3.1 Thực hiện chức năng 2.1:<br /> ­ Thực hiện ra chỉ tiêu doanh thu hằng tháng, phân bổ chỉ tiêu cho các kênh bán hàng. Theo <br /> dõi thực tế bán hàng so với chỉ tiêu thực tế. <br /> ­ Theo dõi hàng hóa xuất nhập, điều phối hàng trong tuần, tháng. Lập sổ sách theo dõi số <br /> lượng tồn hằng ngày.<br /> ­ Lên kế  họach sọan thảo tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ  công tác cho quản lý và nhân  <br /> viên. (Nghiệp vụ  quản lý, nghiệp vụ  bán hàng, nghiệp vụ  kế  tóan, nghiệp vụ  trưng <br /> bày…)<br /> ­ Lập kế họach cho chương trình quảng cáo và khuyến mãi thúc đẩy việc bán hàng <br /> ­ Kiểm tra giám sát công việc của quản lý, nhân viên.<br /> ­ So sánh đối chiếu doanh thu thực tế với doanh thu theo ch ỉ tiêu. Tìm ra nguyên nhân tăng <br /> giảm doanh thu so với kế họach đưa ra hướng khắc phục kịp thời.<br /> <br /> 3.2: Thực hiện chức năng 2.2:<br /> ­ Tổ  chức hệ  thống thu thập về  hàng hóa: nhập xuất tồn, vận tốc bán, dự  trù hàng tồn  <br /> kho.<br /> ­ Tổ chức thu thập thông tin về mẫu sản phẩm mới, ý kiến khách hàng.<br /> ­ Lập kế họach đặt hàng sản xuất.<br /> <br /> 3.3Thực hiệc chức năng 2.3:<br /> ­ Tham mưu cho BGĐ về việc phát triển thương hiệu.<br /> ­ Tham mưu cho BGĐ về việc phát triển kênh phân phối.<br /> ­ Tham mưu cho BGĐ về việc xây dựng nhãn hiệu mới.<br /> <br /> 3.4Thực hiện chức năng 2.4:<br /> ­ Lên kế họach tuyển dụng nhân sự thuộc bộ phận mình.<br /> ­ Xây dựng quy chế đào tạo huấn luyện nhân viên thuộc bộ phận mình.<br /> ­ Xây dựng quy trình công việc trong bộ phận mình và các mối quan hệ công việc với các <br /> bộ phận khác trong công ty.<br /> <br /> 3.5Thực hiện chức năng 2.5:<br /> ­ Lập kế họach giao việc cho nhân viên thuộc phạm vi quản lý của bộ phận mình.<br /> ­ Lập kế họach kiểm tra giám sát nhân viên.<br /> ­ Lập kế họach khen thưởng, kỷ luật, xét tăng lương nhân viên theo quy chế công ty.<br /> ­ Thực hiện công tác điều động nhân sự, thuyên chuyển công tác thuộc phạm vi bộ phận  <br /> mình.<br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2