intTypePromotion=1
ADSENSE

CHƯƠNG 3 MÔ HÌNH DỮ LIỆU KHÔNG GIAN

Chia sẻ: Nguyễn Lê Huy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

141
lượt xem
17
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

CÁC THÀNH PHẦN CỦA GIS .TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ CÁC THÀNH PHẦN CỦA GIS .TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ  Thu thập dữ liệu CÁC THÀNH PHẦN CỦA GIS .• GPS (Global Position System) • LBS (Location Based Service) .

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: CHƯƠNG 3 MÔ HÌNH DỮ LIỆU KHÔNG GIAN

 1. TRƯỜNG ĐẠI HỌCBÁCH KHOA TP.HCM TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ (DITAGIS) CHƯƠNG 3 MÔ HÌNH DỮ LIỆU KHÔNG GIAN Trình bày: LƯU ĐÌNH HIỆP Tel: (84-8)864 72 56 ext 5383 Email: hiepld_gis@hcmut.edu.vn GIS for Everyone
 2. TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ Mô hình dữ liệu  Caáu truùc Vector X,Y X,Y X,Y X,Y X,Y  Caáu truùc Raster Doøng Pixel X,Y Coät CÁC THÀNH PHẦN CỦA GIS
 3. TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ CÁC THÀNH PHẦN CỦA GIS
 4. TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ  Thu thập dữ liệu CÁC THÀNH PHẦN CỦA GIS
 5. • GPS (Global Position System) • LBS (Location Based Service)
 6. • RS (Remote Sensing)
 7. TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ  Ảnh viễn thám CÁC THÀNH PHẦN CỦA GIS
 8. TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ  Ảnh lidar CÁC THÀNH PHẦN CỦA GIS
 9. TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ  Dữ liệu GIS Dữ liệu không gian Dữ liệu thuộc tính CÁC THÀNH PHẦN CỦA GIS
 10. TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ  Tổ chức dữ liệu Nhà Giao thông Thủy hệ Địa hình 1121 1124 Thửa đất 1120 200 1123 THẾ GIỚI THỰC - - CÁC THÀNH PHẦN CỦA GIS
 11. TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ  Thành phần dữ liệu Dữ liệu không gian Dữ liệu chuyên đề  Dữ liệu thuộc tính  Dữ liệu nền  CÁC THÀNH PHẦN CỦA GIS
 12. TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ  Thành phần dữ liệu: Mô hình dữ liệu Geodatabase Geodatabase Feature datasets Spatial reference Object classes, subtypes Can be inside or outside feature Feature classes, subtypes datasets Relationship classes Geometric networks Planar topologies Domains Geodatabase Validation rules Raster datasets Raster TIN datasets nodes edges faces Locators CÁC THÀNH PHẦN CỦA GIS
 13. TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ  Thành phần dữ liệu: Mô hình nhiều người dùng (Multiuser) Xem, tìm kiếm thông tin Báo cáo, bản đồ, tổng hợp số liệu Cập nhật Phân tích Ứng dụng trong từng quy trình tác nghiệp CÁC THÀNH PHẦN CỦA GIS
 14. TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ GIS for Everyone
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2