intTypePromotion=3

Chương 3: Quan Hệ

Chia sẻ: Lê Tẹt | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:24

0
38
lượt xem
7
download

Chương 3: Quan Hệ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Toán học rời rạc là tên chung của nhiều ngành toán học có đối tượng nghiên cứu là các tập hợp rời rạc, các ngành này được tập hợp lại từ khi xuất hiện khoa học máy tính làm thành cơ sở toán học của khoa học máy tính. Nó còn được gọi là toán học dành cho máy tính. Người ta thường kể đến trong toán học rời rạc lý thuyết tổ hợp, lý thuyết đồ thị, lý thuyết độ phức tạp, đại số Boole....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương 3: Quan Hệ

 1. Chương 3 Quan Hệ 1
 2. Mục lục 2
 3. 1 • Quan hệ thứ tự 3
 4. 1.Quan hệ thứ tự Có Khôn g Có Có 4
 5. 1.Quan hệ thứ tự 5
 6. 1.Quan hệ thứ tự 6
 7. 1.Quan hệ thứ tự 7
 8. 1.Quan hệ thứ tự 8
 9. 1.Quan hệ thứ tự 9
 10. • Thứ tự toàn phần và bán 2 phần 10
 11. 2.Thứ tự toàn phần và bán phần 11
 12. 2.Thứ tự toàn phần và bán phần 12
 13. 3 • Phần tử tối tiểu và tối đại 13
 14. 3.Phần tử tối tiểu và tối đại 14
 15. 3.Phần tử tối tiểu và tối đại Ví dụ: a) (R, ≤ ) không có phần tử tối tiểu và tối đại. b) Cho E = {a, b, c} và A = P(E) \ {∅, E}. Khi đó (A, ⊂) có: cać phần tử tối tiểu la:{a},{b},{c} ̀ cać phần tử tối đại la:{a,b},{b,c},{a,c} ̀ c) Cho A = {2; 4; 5; 6; 8; 12}. Khi đó (A, | ) có cać phần tử tối tiểu là 2 và 5 cać phần tử tối đại là 5, 8 và 12 15
 16. • Phần tử nhỏ nhất và lớn 4 nhất 16
 17. 4.Phần tử nhỏ nhất và lớn nhất 17
 18. 4.Phần tử nhỏ nhất và lớn nhất Định lý: Cho tập hợp có thứ tự (A, ) và ∅ ≠ X ⊂ A. Khi đo:́ a) Nêú X có phần tử lớn nhất ( nhỏ nhất) là a thì a là phần tử tối đại ( tối tiểu) duy nhất của X. b) Nêú X được bởi sắp thứ tự toàn phần bởi quan hệ  thì phần tử a ∈ X là phần tử lớn nhất ( nhỏ nhất) của X khi và chỉ khi a là phần tử tối đại (tối tiểu) của X . 18
 19. 5 • Biểu đồ hasse 19
 20. 5.Biểu đồ Hasse 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản