Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Chuyên đề mệnh đề và tập hợp - Nguyễn Hoàng Việt

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:48

5
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cuốn sách "Đại số 10 chuyên đề mệnh đề và tập hợp" được biên soạn bởi thầy giáo Nguyễn Hoàng Việt, tổng hợp lý thuyết cần nhớ, phân loại và phương pháp giải toán, bài tập trắc nghiệm có đáp án chuyên đề mệnh đề và tập hợp; giúp học sinh lớp 10 tham khảo khi học chương trình Toán 10 phần Đại số chương 1. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chuyên đề mệnh đề và tập hợp - Nguyễn Hoàng Việt

 1. TRƯỜNG THPT LƯƠNG THẾ VINH - QUẢNG BÌNH GV: NGUYỄN HOÀNG VIỆT MỆNH ĐỀ - TẬP HỢP LƯU HÀNH NỘI BỘ
 2. MỤC LỤC Chương 1. MỆNH ĐỀ, TẬP HỢP 1 §1 – MỆNH ĐỀ VÀ MỆNH ĐỀ CHỨA BIẾN 1 A LÝ THUYẾT CẦN NHỚ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 B PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 | Dạng 1. Mệnh đề và tính đúng sai của mệnh đề . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 | Dạng 2. Phủ định của mệnh đề . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 C BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 §2 – TẬP HỢP VÀ CÁC PHÉP TOÁN TRÊN TẬP HỢP 10 A LÝ THUYẾT CẦN NHỚ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 B PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 | Dạng 1. Xác định tập hợp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 | Dạng 2. Tập hợp con, xác định tập hợp con . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 | Dạng 3. Các phép toán trên tập hợp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 C BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 §3 – CÁC TẬP HỢP SỐ 22 A LÝ THUYẾT CẦN NHỚ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 B PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 | Dạng 1. Phép toán giao hai tập hợp số . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 | Dạng 2. Phép toán hợp hai tập hợp số . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 | Dạng 3. Phép toán hiệu hai tập hợp số . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 | Dạng 4. Các bài toán biện luận theo tham số . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 C BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 §4 – ĐỀ TRẮC NGHIỆM ÔN TẬP CUỐI CHƯƠNG 29 A Đề số 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 B Đề số 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 C Đề số 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 D Đề số 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 §5 – ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM CÁC CHỦ ĐỀ 45 i/45 p Th.S Nguyễn Hoàng Việt – Ô 0905.193.688
 3. ii MỤC LỤC Kết nối tri thức với cuộc sống ii/45 p Th.S Nguyễn Hoàng Việt – Ô 0905.193.688
 4. Chươ ng 1 MỆNH MỆNH MỆNH ĐỀ, TẬP ĐỀ, TẬP HỢPĐỀ, TẬP HỢP HỢP BÀI 1. MỆNH ĐỀ VÀ MỆNH ĐỀ CHỨA BIẾN A – LÝ THUYẾT CẦN NHỚ 1. Định nghĩa . Mệnh đề là một câu khẳng định đúng hoặc sai. Một mệnh đề không thể vừa đúng hoặc vừa sai. 2. Mệnh đề phủ định Cho mệnh đề P, mệnh đề “không phải P” gọi là mệnh đề phủ định của P. . ○ Ký hiệu là P; ○ Nếu P đúng thì P sai, nếu P sai thì P đúng. 3. Mệnh đề kéo theo và mệnh đề đảo Cho hai mệnh đề P và Q. . L Mệnh đề kéo theo: ○ Mệnh đề "Nếu P thì Q" gọi là mệnh đề kéo theo, kí hiệu P ⇒ Q. ○ Mệnh đề này chỉ sai khi P đúng và Q sai. ○ Xét định lý dạng P ⇒ Q. Khi đó, ta có các phát biểu khác nhau như: — P là điều kiện đủ để có Q. — Q là điều kiện cần để có P. L Mệnh đề đảo: ○ Cho mệnh đề P ⇒ Q. Khi đó, Q ⇒ P gọi là mệnh đề đảo của P ⇒ Q. 4. Mệnh đề tương đương Cho hai mệnh đề P và Q. Mệnh đề “P nếu và chỉ nếu Q” gọi là hai mệnh đề tương đương. . ○ Ký hiệu là P ⇔ Q. ○ Mệnh đề P ⇔ Q đúng khi cả P ⇒ Q và Q ⇒ P cùng đúng. ○ Xét định lý dạng P ⇔ Q, khi đó ta có các phát biểu khác như sau: — P là điều cần và đủ để có Q. — P khi và chỉ khi Q. 1/45 p Th.S Nguyễn Hoàng Việt – Ô 0905.193.688
 5. 2 1. MỆNH ĐỀ VÀ MỆNH ĐỀ CHỨA BIẾN Kết nối tri thức với cuộc sống 5. Mệnh đề chứa biến . Mệnh đề chứa biến là một câu khẳng định chứa biến nhận giá trị trong một tập X nào đó mà với mỗi giá trị của biến thuộc X ta được một mệnh đề. Ví dụ: a) P (n) : “n chia hết cho 5” với n là số tự nhiên. Khẳng định này còn phụ thuộc ẩn n. Khi thay n lần lượt các giá trị cụ thể như n = 1, n = 2, n = 3,... thì ta được mệnh đề đúng. b) P (x; y) : “2x + y = 5”, với x, y là số thực. 6. Mệnh đề có chứa kí hiệu ∀, ∃ . L Mệnh đề chứa kí hiệu với mọi: ∀x ∈ X, P(x) ○ Mệnh đề này đúng khi tất cả các giá trị của x ∈ X đều làm cho phát biểu P(x) đúng. ○ Nếu ta tìm được ít nhất một giá trị x ∈ X làm cho P(x) sai thì mệnh đề này sai. L Mệnh đề chứa kí hiệu tồn tại: ∃x ∈ X, P(x) ○ Mệnh đề này đúng khi ta tìm được ít nhất một giá trị của x ∈ X làm cho phát biểu P(x) đúng. ○ Nếu tất cả giá trị của x ∈ X đều làm cho P(x) sai thì mệnh đề này sai. L Phủ định của Mệnh đề chứa kí hiệu ∀, ∃. ○ Phủ định của mệnh đề 00 ∀x ∈ X, P (x) ” là mệnh đề 00 ∃x ∈ X, P(x)”. ○ Phủ định của mệnh đề 00 ∃x ∈ X, P (x) ” là mệnh đề 00 ∀x ∈ X, P(x)”. B – PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN | Dạng 1. Mệnh đề và tính đúng sai của mệnh đề Mệnh đề. ¬ Khẳng định đúng là mệnh đề đúng, khẳng định sai là mệnh đề sai. ­ Câu không phải là câu khẳng định hoặc câu khẳng định mà không có tính đúng-sai đều không phải là mệnh đề. Mệnh đề đúng, mệnh đề sai. ¬ P đúng thì P sai; P sai P đúng. ­ (P ⇒ Q) chỉ sai khi P đúng và Q sai. ® (P ⇔ Q) chỉ đúng khi P và Q cùng đúng hoặc cùng sai. Mệnh đề chứa dấu ∀, ∃. ¬ ∀x ∈ X, P (x) đúng ⇔ mọi ∀x0 ∈ X, P (x0 ) đúng. ­ ∀x ∈ X, P (x) sai ⇔ có x0 ∈ X, P (x0 ) sai. ® ∃x ∈ X, P (x) đúng ⇔ có x0 ∈ X, P (x0 ) đúng. ¯ ∃x ∈ X, P (x) sai ⇔ mọi x0 ∈ X, P (x0 ) sai. 2/45 p Th.S Nguyễn Hoàng Việt – Ô 0905.193.688
 6. 3 Chương 1. MỆNH ĐỀ, TẬP HỢP Kết nối tri thức với cuộc sống c Ví dụ 1. Các câu sau đây, câu nào là mệnh đề, câu nào không phải là mệnh đề? Nếu là mệnh đề hay cho biết mệnh đề đó đúng hay sai? a) Không được đi lối này! b) Bây giờ là mấy giờ? √ c) 7 không là số nguyên tố. d) 5 là số vô tỉ. Ê Lời giải. ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ c Ví dụ 2. Các câu sau đây, câu nào là mệnh đề, câu nào không phải là mệnh đề? Nếu là mệnh đề hãy cho biết mệnh đề đó đúng hay sai? a) Số π có lớn hơn 3 hay không? b) Hai tam giác bằng nhau khi và chỉ khi chúng có diện tích bằng nhau. c) Một tứ giác là hình thoi khi và chỉ khi nó có hai đường chéo vuông góc với nhau. d) Phương trình x2 + 2015x − 2016 = 0 vô nghiệm. Ê Lời giải. ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ c Ví dụ 3. Cho tam giác ABC. Xét hai mệnh đề P : “tam giác ABC vuông” và Q : “AB2 + AC2 = BC2 ”. Phát biểu các mệnh đề sau và cho biết mệnh đề sau đúng hay sai? a) P ⇒ Q. b) Q ⇒ P. Ê Lời giải. ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ c Ví dụ 4. Cho tam giác ABC. Lập mênh đề P ⇒ Q và mệnh đề đảo của nó, rồi xét tính đúng sai của chúng. a) P: “Góc A bằng 90◦ ” và Q: “Cạnh BC lớn nhất”. b = B” b) P: “A b và Q: “Tam giác ABC cân”. Ê Lời giải. 3/45 p Th.S Nguyễn Hoàng Việt – Ô 0905.193.688
 7. 4 1. MỆNH ĐỀ VÀ MỆNH ĐỀ CHỨA BIẾN Kết nối tri thức với cuộc sống ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ c Ví dụ 5. Cho hai mệnh đề P : “Tứ giác ABCD là hình thoi” và Q : “Tứ giác ABCD là hình bình hành có hai đường chéo vuông góc với nhau”. Phát biểu mệnh đề P ⇔ Q bằng hai cách. | Dạng 2. Phủ định của mệnh đề Phủ định của mệnh đề P là mệnh đề “không phải P”. Khi lấy phủ định, ta chú ý các vấn đề đối lập sau: ¬ Quan hệ = thành quan hệ 6=, và ngượclại. ­ Quan hệ > thành quan hệ ≤, và ngược lại. ® Quan hệ ≥ thành quan hệ
 8. 5 Chương 1. MỆNH ĐỀ, TẬP HỢP Kết nối tri thức với cuộc sống c Ví dụ 7. Nêu mệnh đề phủ định của các mệnh đề sau và cho biết tính đúng sai của mệnh đề phủ định đó. Ä√ √ ä2 a) A : “6 là số nguyên tố”. b) B : “ 3 − 27 là số nguyên”. c) C : “∃n ∈ N, n (n + 1) là một số chính d) D : “∀n ∈ N, n4 − n2 + 1 là hợp số”. phương”. Ê Lời giải. ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ c Ví dụ 8. Nêu mệnh đề phủ định của các mệnh đề sau và cho biết tính đúng sai của mệnh đề phủ định đó. a) A : “∃n ∈ N, n2 + 3 chia hết cho 4”. b) B : “∃x ∈ N, x chia hết cho x + 1”. Ê Lời giải. ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ c Ví dụ 9. Xét tính đúng sai của mệnh đề sau và nêu mệnh đề phủ định của nó. a) ∃x ∈ Z, x2 = 3. b) ∀n ∈ N∗ : 2n + 3 là một số nguyên tố. c) ∀x ∈ R, x2 + 4x + 5 > 0. d) ∀x ∈ R, x4 − x2 + 2x + 2 ≥ 0. Ê Lời giải. ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ 5/45 p Th.S Nguyễn Hoàng Việt – Ô 0905.193.688
 9. 6 1. MỆNH ĐỀ VÀ MỆNH ĐỀ CHỨA BIẾN Kết nối tri thức với cuộc sống C – BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM c Câu 1. Trong các câu sau, câu nào là mệnh đề ? A Các bạn hãy làm bài đi!. B Các bạn có chăm học không ?. C An học lớp mấy ?. D Việt Nam là một nước thuộc Châu Á. c Câu 2. Trong các câu sau, câu nào là mệnh đề ? A 15 là số nguyên tố. B a + b = c. C x2 + x = 0. D 2n + 1 chia hết cho 3 . c Câu 3. Trong các câu sau, câu nào không phải là mệnh đề? √ A 5 + 2 = 8. B 2 > 0. C 4 − 17 > 0. D 5 + x = 2. c Câu 4. Câu nào sau đây là một mệnh đề? A Bạn đi đâu vậy?. B Số 12 là một số tự nhiên lẻ. C Anh học trường nào?. D Hoa hồng đẹp quá!. c Câu 5. Câu nào sau đây là một mệnh đề? A Ôi buồn quá!. B Bạn là người Pháp phải không?. C 3 > 5. D 2x là số nguyên. c Câu 6. Câu nào sau đây là một mệnh đề? A Số 150 có phải là số chẵn không?. B Số 30 là số chẵn. C 2x − 1 là số lẻ. D x3 + 1 = 0. c Câu 7. Định lý có dạng A ⇒ B được hiểu như thế nào? A A khi và chỉ khi B. B B suy ra A. C A là điều kiện cần để có B. D A là điều kiện đủ để có B. c Câu 8. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào có mệnh đề đảo đúng? A "Nếu a > b thì a2 > b2 ". B "Nếu tích ab của hai số nguyên a và b là một số lẻ thì a, b là các số lẻ". C "Nếu một tứ giác là hình thoi thì có hai đường chéo vuông góc với nhau". D "Nếu một số nguyên chia hết cho 6 thì nó chia hết cho 3". c Câu 9. Cho 4 mệnh đề • P "hình thang cân ABCD có một góc vuông" • Q "hình bình hành ABCD có hai đường chéo bằng nhau" • R "hình thoi ABCD có hai cạnh kề bằng nhau" • S "Tứ giác ABCD có ba góc vuông" 6/45 p Th.S Nguyễn Hoàng Việt – Ô 0905.193.688
 10. 7 Chương 1. MỆNH ĐỀ, TẬP HỢP Kết nối tri thức với cuộc sống Hỏi có bao nhiêu cặp mệnh đề tương đương? A 1. B 2. C 3. D 4. c Câu 10. Phủ định của mệnh đề "5 + 4 = 10" là mệnh đề nào sau đây ? A 5 + 4 < 10. B 5 + 4 > 10. C 5 + 4 ≤ 10. D 5 + 4 6= 10. c Câu 11. Phủ định của mệnh đề “5 + π > 10” là mệnh đề nào sau đây ? A 5 + π < 10. B 5 + π > 10. C 5 + π ≤ 10. D 5 + π 6= 10. c Câu 12. Phủ định của mệnh đề “14 là số nguyên tố” là mệnh đề nào sau đây? A 14 không phải là số nguyên tố. B 14 chia hết cho 2. C 14 không phải là hợp số. D 14 chia hết cho 7. c Câu 13. Phủ định của mệnh đề “Dơi là một loài chim” là mệnh đề nào sau đây? A Dơi là một loài có cánh. B Chim cùng loài với dơi. C Dơi là một loài ăn trái cây. D Dơi không phải là loài chim. c Câu 14. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào là mệnh đề sai? A 20 chia hết cho 5. B 5 chia hết cho 20. C 20 là bội số của 5. D 5 là ước số của 20. c Câu 15. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai? A −π < −2 ⇔ π 2 < 4. B π < 4 ⇔ π 2 < 16. √ √ √ √ C 23 < 5 ⇒ 2 23 < 2 · 5. D 23 < 5 ⇒ (−2) 23 > (−2) · 5. c Câu 16. Cho mệnh đề chứa biến P (x) : x2 − 3x + 2 = 0, với x ∈ R. Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau đây A P (0). B P (1). C P (−1). D P (−2). c Câu 17. Với giá trị nào của n ∈ N, mệnh đề chứa biến P (n): "n chia hết cho 12" là đúng? A n = 48. B n = 4. C n = 3. D n = 88. √ c Câu 18. Cho mệnh đề chứa biến P (x), Với x ∈ R, x >Åx”.ãTìm mệnh đề đúng. 1 A P (0). B P (1). C P . D P (2). 2 c Câu 19. Xét mệnh đề chứa biến P (x) : ”x2 − 3x = 0”, với x ∈ R. Với giá trị nào của x thì P (x) là mệnh đề đúng? A x = 0. B x = 2. C x = −1. D x = −3. c Câu 20. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào là mệnh đề đúng? A Nếu “33 là hợp số” thì “15 chia hết cho 25”. B Nếu “7 là số nguyên tố” thì “8 là bội số của 3”. 7/45 p Th.S Nguyễn Hoàng Việt – Ô 0905.193.688
 11. 8 1. MỆNH ĐỀ VÀ MỆNH ĐỀ CHỨA BIẾN Kết nối tri thức với cuộc sống C Nếu “20 là hợp số” thì “24 chia hết cho 6 ”. D Nếu “3 + 9 = 12” thì “4 > 7”. c Câu 21. Trong các phát biểu sau phát biểu nào là mệnh đề đúng? A π là số hữu tỉ. B Tổng hai cạnh của một tam giác lớn hơn cạnh còn lại. C Bạn có chăm học không ?. D Số 12 không chia hết cho 3. c Câu 22. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào có mệnh đề đảo sai? A “Tứ giác là hình bình hành thì có hai cặp cạnh đối song song và bằng nhau”. B “Tam giác đều thì có ba góc có số đo bằng 60◦ ”. C “Hai tam giác bằng nhau thì có diện tích bằng nhau”. D “Một tứ giác có 4 góc vuông thì tứ giác đó là hình chữ nhật”. c Câu 23. Mệnh đề ”∃x ∈ R : x2 = 3” khẳng định rằng A Bình phương của mỗi số thực bằng 3. B Có ít nhất một số thực mà bình phương của nó bằng 3. C Chỉ có một số thực bình phương bằng 3. D Nếu x là số thực thì x2 = 3. c Câu 24. Kí hiệu X là tập hợp các cầu thủ x trong đội bóng rổ, P (x) là mệnh đề chứa biến x cao trên 180 cm. Mệnh đề ”∀x ∈ X, P(x)” khẳng định rằng A Mọi cầu thủ trong đội tuyển bóng rổ đều cao trên 180cm. B Trong số các cầu thủ của đội tuyển bóng rổ có một cầu thủ cao trên 180cm. C Bất cứ ai cao trên 180cm đề là cầu thủ của đội tuyển bóng rổ. D Có một số người cao trên 180cm là cầu thủ của đội tuyển bóng rổ. c Câu 25. Mệnh đề “Mọi động vật đều di chuyển” có mệnh đề phủ định là A Mọi động vật đều không di chuyển. B Mọi động vật đều đứng yên. C Có ít nhất một động vật di chuyển. D Có ít nhất một động vật không di chuyển. c Câu 26. Phủ định của mệnh đề “Có ít nhất một số vô tỷ là số thập phân vô hạn tuần hoàn” là mệnh đề nào sau đây? A Mọi số vô tỷ đều là số thập phân vô hạn tuần hoàn. B Có ít nhất một số vô tỷ là số thập phân vô hạn không tuần hoàn. C Mọi số vô tỷ đều không phải là số thập phân vô hạn tuần hoàn. D Mọi số vô tỷ đều là số thập phân tuần hoàn. c Câu 27. Tìm mệnh đề phủ định của mệnh đề P: “∀x ∈ N, x2 + x − 1 > 0”. A P: “∃x ∈ N, x2 + x − 1 > 0”. B P: “∀x ∈ N, x2 + x − 1 > 0”. 8/45 p Th.S Nguyễn Hoàng Việt – Ô 0905.193.688
 12. 9 Chương 1. MỆNH ĐỀ, TẬP HỢP Kết nối tri thức với cuộc sống C P: “∃x ∈ N, x2 + x − 1 ≤ 0”. D P: “∀x ∈ N, x2 + x − 1 ≤ 0”. c Câu 28. Xét mệnh đề P :00 ∃x ∈ R : 2x − 3 < 000 . Mệnh đề phủ định của mệnh đề P là A “∀x ∈ R : 2x − 3 ≤ 0”. B “∃x ∈ R : 2x − 3 > 0”. C “∀x ∈ R : 2x − 3 ≥ 0”. D “∀x ∈ R : 2x − 3 ≤ 0”. c Câu 29. Cho mệnh đề ∀x ∈ R : x2 + x > 0. Phủ định của mệnh đề này là A ∀x ∈ R, x2 + x ≤ 0. B ∃x ∈ R, x2 + x = 0. C ∃x ∈ R,x2 + x < 0. D ∃x ∈ R, x2 + x ≤ 0. c Câu 30. Tìm mệnh đề sai. A ∀x ∈ R, x2 + 2x + 3 > 0. B ∀x ∈ R, x2 ≥ x. 1 C ∃x ∈ R, x2 + 5x + 6 = 0. D ∃x ∈ R, x < . x c Câu 31. Tìm mệnh đề đúng. A ∃x ∈ R, x2 + 3 = 0. B ∃x ∈ R, x4 + 3x2 + 2 = 0. C ∀x ∈ N, (2x + 1)2 − 1 chia hết cho 4. D ∀x ∈ Z, x5 > x2 . c Câu 32. Mệnh đề nào sau đây sai? A ∀n ∈ N, n ≤ 2n. B ∀x ∈ R, x2 > 0. C ∃n ∈ N, n2 = n. D ∃x ∈ R, x > x2 . c Câu 33. Cho các mệnh đề ¬ X: “∀x ∈ R, x2 − 2x + 3 > 0” ­ Y : “∃x ∈ R, x2 − 4 = 0” ® P: “∃x ∈ R, x2 + 2 = 0” ¯ Q: “∀x ∈ R, x > 0” Các mệnh đề đúng là A X, P. B Y, Q. C X, Y. D P, Q. c Câu 34. Trong các mệnh đề sau mệnh đề nào đúng ? A ∃n ∈ N, n3 − n không chia hết cho 3. B ∀x ∈ R, x < 3 ⇒ x2 < 9. 2x3 − 6x2 + x − 3 C ∃m ∈ Z, m2 + m + 1 là một số chẵn. D ∀x ∈ Z, ∈ Z. 2x2 + 1 c Câu 35. Mệnh đề nào sau đây đúng? A ∀n ∈ N : n (n + 1) là số chính phương. B ∀n ∈ N : n (n + 1) là số lẻ. C ∀n ∈ N : n (n + 1) (n + 2) là số lẻ. D ∀n ∈ N : n (n + 1) (n + 2) chia hết cho 6. —HẾT— 9/45 p Th.S Nguyễn Hoàng Việt – Ô 0905.193.688
 13. 10 2. TẬP HỢP VÀ CÁC PHÉP TOÁN TRÊN TẬP HỢP Kết nối tri thức với cuộc sống BÀI 2. TẬP HỢP VÀ CÁC PHÉP TOÁN TRÊN TẬP HỢP A – LÝ THUYẾT CẦN NHỚ 1. Tập hợp . L Khi muốn mô tả các đối tượng (phần tử) có chung một tính chất gì đó thì ta xây dựng khái niệm tập hợp. L Cách xác định tập hợp: ¬ Liệt kê các phần tử: viết các phần tử của tập hợp trong hai dấu móc {...}. ­ Chỉ ra tính chất đăc trưng cho các phần tử của tập hợp. L Tập rỗng: là tập hợp không chứa phần tử nào, kí hiệu ∅. 2. Tập hợp con - Tập hợp bằng nhau . L Tập hợp con: ○ A ⊂ B ⇔ (∀x : x ∈ A ⇒ x ∈ B). ○ Các tính chất: ¬ A ⊂ A, ∀A. ­ ∅ ⊂ A, ∀A. ® A ⊂ B, và B ⊂ C suy ra A ⊂ C. L Tập hợp bằng nhau: A = B ⇔ A ⊂ B và B ⊂ A ⇔ (∀x : x ∈ A ⇔ x ∈ B). 3. Các phép toán tập hợp . L Giao của hai tập hợp: • A ∩ B = {x|x ∈ A và x ∈ B}. • Ghi nhớ: lấy phần chung của 2 tập hợp. L Hợp của hai tập hợp: • A ∪ B = {x|x ∈ A hoặc x ∈ B}. • Ghi nhớ: Gom hết phần tử của cả hai tập, các phần tử trùng nhau thì ta ghi 1 lần. L Hiệu của hai tập hợp: • A\B = {x|x ∈ A và x ∈ / B}. • Ghi nhớ: lấy phần riêng (thuộc A mà không thuộc B) ○ Đặc biệt nếu B ⊂ A thì A\B được kí hiệu là CA B (gọi là phần bù của B trong A). B – PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN | Dạng 1. Xác định tập hợp Được mô tả theo 2 cách: ¬ Liệt kê tất cả các phần tử của tập hợp. ­ Nêu tính chất đặc trưng. 10/45 p Th.S Nguyễn Hoàng Việt – Ô 0905.193.688
 14. 11 Chương 1. MỆNH ĐỀ, TẬP HỢP Kết nối tri thức với cuộc sống c Ví dụ 1. Viết mỗi tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử. a) A = x ∈ R| 2x − x2 (3x − 2) = 0 . b) B = x ∈ Z| 2x3 − 3x2 − 5x = 0 .  c) C = x ∈ Z| 2x2 − 75x − 77 = 0 . d) D = x ∈ R| (x2 − x − 2)(x2 − 9) = 0 .  Ê Lời giải. ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ c Ví dụ 2. Viết mỗi tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử. a) A = n ∈ N∗ | 3 < n2 < 30 . b) B = {n ∈ Z| |n| < 3}. c) C = {x| x = 3k với k ∈ Z và −4 < x < 12}. d) A = n2 + 3
 15. n ∈ N và n < 5 . 
 16. Ê Lời giải. ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ c Ví dụ 3. Viết mỗi tập hợp sau bằng cách nêu tính chất đặc trưng. ß ™ 2 3 4 5 6 a) A = ; ; ; ; . b) B = {0; 3; 8; 15; 24; 35}. 3 8 15 24 35 11/45 p Th.S Nguyễn Hoàng Việt – Ô 0905.193.688
 17. 12 2. TẬP HỢP VÀ CÁC PHÉP TOÁN TRÊN TẬP HỢP Kết nối tri thức với cuộc sống c) C = {−4; 1; 6; 11; 16}. d) D = {1; −2; 7}. Ê Lời giải. ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ c Ví dụ 4. Trong các tập hợp sau, tập hợp nào rỗng? a) A = x ∈ R| x2 − x + 1 = 0 . b) B = {x ∈ Q| x2 − 4x + 2 = 0}. c) C = {x ∈ Z| 6x2 − 7x + 1 = 0}. d) D = {x ∈ Z| |x| < 1}. Ê Lời giải. ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ c Ví dụ 5. Cho hai tập A, B khác ∅, A ∪ B có 6 phần tử, số phần tử của A ∩ B bằng nửa số phần tử của B. Hỏi A, B có thể có bao nhiêu phần tử? Ê Lời giải. ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ | Dạng 2. Tập hợp con, xác định tập hợp con Cho tập hợp A gồm n phần tử. ¬ Khi liệt kê tất cả các tập con của A, ta liệt kê đầy đủ theo thứ tự: ∅; tập 1 phần tử; tập 2 phần tử; tập 3 phần tử;...; A. ­ Số tập con của A là 2n . ® Số tập con gồm k phần tử của A là Ckn . 12/45 p Th.S Nguyễn Hoàng Việt – Ô 0905.193.688
 18. 13 Chương 1. MỆNH ĐỀ, TẬP HỢP Kết nối tri thức với cuộc sống c Ví dụ 6. Cho tập hợp A = {2; 3; 4} và B = {2; 3; 4; 5; 6}. a) Xác định tất cả tập con có hai phần tử của A. b) Xác định tất cả tập con có ít hơn hai phần tử của A. c) Tập A có tất cả bao nhiêu tập con. d) Xác định tất cả các tập X thỏa A ⊂ X ⊂ B. | Dạng 3. Các phép toán trên tập hợp c Ví dụ 7. Cho hai tập hợp A = {0; 1; 2; 3; 4} và B = {2; 3; 4; 5; 6}. a) Tìm các tập hợp A ∪ B, A ∩ B, A\B, B\A. b) Tìm các tập (A\B) ∪ (B\A) , (A\B) ∩ (B\A). Ê Lời giải. ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ c Ví dụ 8. Cho các tập hợp A = {1; 2; 3; 4} , B = {2; 4; 6; 8} ,C = {3; 4; 5; 6}. Tìm A ∪ B, A ∪C, B ∪C, A ∩ B, A ∩C, B ∩C, (A ∪ B) ∩C, A ∪ (B ∩C). Ê Lời giải. ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ c Ví dụ 9. Cho A là tập hợp các học sinh lớp 10 đang học ở trường em, B là tập hợp học sinh đang học tiếng Anh ở trường em. Hãy diễn đạt bằng lời các tập hợp sau. a) A ∩ B. b) A\B. c) A ∪ B. d) B\A Ê Lời giải. ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ c Ví dụ 10. Cho A = {x ∈ N| x ≤ 5}, B = {x ∈ N| x = 3k − 1, k ∈ N, k ≤ 3}. Xác định tập A, B, A ∩ B, A ∪ B, A\B, B\A. Ê Lời giải. 13/45 p Th.S Nguyễn Hoàng Việt – Ô 0905.193.688
 19. 14 2. TẬP HỢP VÀ CÁC PHÉP TOÁN TRÊN TẬP HỢP Kết nối tri thức với cuộc sống ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ c Ví dụ 11. Cho A là tập các số tự nhiên chẵn không lớn hơn 10, B = {n ∈ N| n ≤ 6} và C = {n ∈ N| 4 ≤ n ≤ 10}. Tìm a) A ∩ (B ∪C). b) (A\B) ∪ (A\C) ∪ (B\C). Ê Lời giải. ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ c Ví dụ 12. Cho tập hợp E = {1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9} và các tập hợp con A = {1; 2; 3; 4}, B = {2; 4; 6; 8}. Xác định CE A, CE B, CE (A ∪ B), CE A ∩CE B. Ê Lời giải. ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ c Ví dụ 13. Cho các tập hợp sau A = {x ∈ Z| − 1 ≤ x < 6}; B = x ∈ Q| (1 − 3x) x4 − 3x2 + 2 = 0 ;  C = {0; 1; 2; 3; 4; 5; 6}. a) Viết các tập hợp A, B dưới dạng liệt kê các phần tử. b) Tìm A ∩ B, A ∪ B, A\B,CB∪A A ∩ B. c) Chứng minh rằng A ∩ (B ∪C) = A. Ê Lời giải. ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ 14/45 p Th.S Nguyễn Hoàng Việt – Ô 0905.193.688
 20. 15 Chương 1. MỆNH ĐỀ, TẬP HỢP Kết nối tri thức với cuộc sống c Ví dụ 14. Cho các tập hợp A = x ∈ R| x2 + 7x + 6 x2 − 4 = 0  B = {x ∈ N| 2x ≤ 8} C = {2x + 1| x ∈ Z và −2 ≤ x ≤ 4}. a) Hãy viết lại các tập hợp A, B,C dưới dạng liệt kê các phần tử. b) Tìm A ∪ B, A ∩ B, B\C, CA∪B (B\C). c) Tìm (A ∪C) \B. Ê Lời giải. ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ c Ví dụ 15. Xác định hai tập A, B biết rằng A\B = {1; 5; 7; 8} , B\A = {2; 10} , A ∩ B = {3; 6; 9}. Ê Lời giải. ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ c Ví dụ 16. Cho hai tập hợp A = {1; 2} và B = {1; 2; 3; 4}. Tìm tất cả các tập hợp X sao cho A ∪ X = B. Ê Lời giải. ................................................ ................................................ C – BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM c Câu 1. Kí hiệu nào sau đây dùng để viết đúng mệnh đề "7 là số tự nhiên"? A 7 ⊂ N. B 7 ∈ N. C 7 < N.. D 7 ≤ N. 15/45 p Th.S Nguyễn Hoàng Việt – Ô 0905.193.688
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2