intTypePromotion=1
ADSENSE

Chuyên đề thẩm định tín dụng

Chia sẻ: Sfdsf Sdfsd | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

143
lượt xem
18
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu của chuyên đề nhằm:Trang bị kỹ năng phân tích và thẩm định hồ sơ vay vốn của khách hàng.Thực hành lập tờ trình tín dụng trình lãnh đạo xem xét quyết định cho vay

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chuyên đề thẩm định tín dụng

  1. 12/14/2013 PGS Nguyễn Minh Kiều CHUYÊN ĐỀ THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG 1 Tài chính-ngân hàng khóa 2009
  2. NỘI DUNG TRÌNH BÀY 12/14/2013  Mục tiêu  Nội dung  Thời lượng  Phương pháp  Đánh giá  Tài liệu tham khảo 2
  3. MỤC TIÊU CỦA CHUYÊN ĐỀ 12/14/2013  Trang bị kỹ năng phân tích và thẩm định hồ sơ vay vốn của khách hàng  Thực hành lập tờ trình tín dụng trình lãnh đạo xem xét quyết định cho vay  Rèn luyện kỹ năng thực hành cho sinh viên trước khi đi thực tập tốt nghiệp. 3
  4. NỘI DUNG 12/14/2013  Chuyên đề 1: Thẩm định và đánh giá tình hình tài chính doanh nghiệp vay vốn  Chuyên đề 2: Thẩm định và đánh giá dự án đầu tư hoặc phương án sản xuất kinh doanh  Chuyên đề 3: Phân tích và quản lý rủi ro dự án đầu tư 4
  5. THỜI LƯỢNG: 30 TIẾT 12/14/2013  Hướng dẫn lý thuyết : 20 tiết  Chuyên đề 1: 4 tiết  Chuyên đề 2: 12 tiết  Chuyên đề 3: 4 tiết  Hướng dẫn thực hành: 2 tiết  Sinh viên thực hành: 8 tiết 5
  6. PHƯƠNG PHÁP 12/14/2013  Sinh viên nghe hướng dẫn lý thuyết trên lớp  Giảng viên phổ biến và hướng dẫn cách thực hành chuyên đề  Sinh viên thực hiện và nộp chuyên đề  Giảng viên đọc và đánh giá kết quả thực hiện chuyên đề của sinh viên. 6
  7. ĐÁNH GIÁ 12/14/2013  Kết quả chuyên đề này được đánh giá trong suốt quá trình từ khi tham dự lý thuyết đến khi hoàn tất và nộp chuyên đề.  Số tín chỉ: 2  Chuyên đề bắt buộc trước khi đi thực tập tốt nghiệp. 7
  8. TÀI LIỆU THAM KHẢO 12/14/2013  Nguyễn Minh Kiều, Tín dụng và Thẩm định tín dụng, NXB Thống Kê  Nguyễn Minh Kiều, Nghiệp vụ ngân hàng thương mại, NXB Thống Kê 8
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2