intTypePromotion=1
ADSENSE

Chuyên đề về: Lịch sử phát triển thiết bị năng lượng

Chia sẻ: Phung Minh Toan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:10

73
lượt xem
10
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Từ cuối thế kỷ 18 trở về trước, các thuyền buồm đều vận chuyển nhờ gió biển trong khi gió lại thổi thất thường. Người ta đã nghĩ tới việc dùng một nguồn năng lực nào không thay đổi và đủ mạnh để thay thế gió. Cuộc Cách Mạng Kỹ Nghệ vào đầu thế kỷ 18 đã mang lại cho ngành Hàng Hải một sản phẩm chế tạo do các nhà phát minh và kỹ thuật, đó là máy hơi nước, một dụng cụ sinh ra động lực. Máy hơi nước đã được áp dụng vào thuật Hàng Hải và tầu...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chuyên đề về: Lịch sử phát triển thiết bị năng lượng

  1. Lịch sử thiết bị năng lượng tàu thủy Từ cuối thế kỷ 18 trở về trước, các thuyền buồm đều vận chuyển nhờ gió biển trong khi gió lại thổi thất thường. Người ta đã nghĩ tới việc dùng một nguồn năng lực nào không thay đổi và đủ mạnh để thay thế gió. Cuộc Cách Mạng Kỹ Nghệ vào đầu thế kỷ 18 đã mang lại cho ngành Hàng H ải một sản phẩm chế tạo do các nhà phát minh và kỹ thuật, đó là máy h ơi n ước, một dụng cụ sinh ra động lực. Máy hơi nước đã được áp dụng vào thuật Hàng Hải và tầu thủy ra đời. 1. Các nhà phát minh đầu tiên. Vào khoảng năm 1700, Newcomen đã chế ra chiếc máy "không khí" nhưng loại máy này còn quá yếu và nặng nề, không thể áp dụng cho tầu th ủy. Cũng vào thời kỳ này, Denis Papin đã tìm cách áp dụng phát minh về máy h ơi n ước c ủa ông ta vào tầu thủy nhưng chiếc tầu làm mẫu của Papin bị các th ủy th ủ ganh t ị phá vỡ vào năm 1707 và Denis Papin t ừ bỏ việc chế tạo. Chiếc máy hơi nước thực sự được James Watt chế ra vào kho ảng năm 1770 và tại nước Pháp, nhiều người đã tìm cách áp dụng máy hơi nước vào việc chuyển vận trên mặt nước. Các Bá Tước Auxiron và Follenay đã làm các tầu thủy nhưng các con tầu này đều bị chìm trên giòng sông Seine, có thể do sự phá hoại của các thủy thủ thời đó, vì họ sợ bị thất nghi ệp. T ới năm 1783, Bá Tước Jouffroy d'Abbans đã thành công trong vi ệc đóng chi ếc t ầu th ủy Pyroscaphe và cho tầu này chạy trên sông Saone trong 15 phút trước sự chứng kiến của hàng ngàn người quan sát. Bá Tước d'Abbans đã xin trợ giúp của chính phủ nhưng dự án bị Hàn Lâm Viện Pháp bác bỏ vì Viện đang tài trợ các thí nghiệm về khinh khí cầu của Montgolfier. Vì thế công trình nghiên cứu tầu thủy của Bá Tước d'Abbans phải bỏ dở. Cuộc nghiên cứu về cách chế tạo tầu thủy bị lãng quên tại nước Pháp thì tại Hoa Kỳ, phần lớn các nhà tiên phong về tầu thủy bắt đầu hoạt động vì quốc gia này gồm rất nhiều sông rộng, lại không có đường lộ và James Watt đường sắt. Máy hơi nước vào cuối thế kỷ 18
  2. còn cồng kềnh và chưa hoàn hảo. Chưa ai có kiến thức gì về vi ệc áp d ụng đ ộng lực vào cách chuyển vận trên mặt nước. Các nhà phát minh chỉ hi ểu bi ết v ề cách dùng buồm và lái. Hai người Mỹ đầu tiên được gán cho danh dự đã chế tạo các tầu thủy đầu tiên là James Rumsey và John Fitch. J. Rumsey đã c ố g ắng l ắp một đ ộng cơ dùng hơi nước vào một chiếc thuyền vào năm 1786 nhưng chẳng may, Rumsey đã chọn phải một động cơ không thích hợp. Động cơ này hút n ước ở trước tầu và nhả ra sau tầu. Sau nhiều lần thử thất bại, Rumsey sang n ước Anh và tại nơi này, ông ta chế tạo một tầu thủy khác. Rumsey qua đời bất ng ờ khi ến cho công cuộc thí nghiệm bị chấm dứt dù cho về sau, trong chuyến chạy th ử trên giòng sông Thames, chiếc tầu thủy của ông Rumsey đã ch ạy đ ược v ới vận tốc 4 hải lý một giờ. Sau Rumsey, John Fitch mới đúng là nhà chế tạo tầu thủy đầu tiên. Chính vì cần tới các miền đất Viễn Tây mà Fitch tới Pennsylvania để học h ỏi về máy hơi nước. Vào năm 1785, Fitch bắt đầu đóng một kiểu t ầu thủy có gu ồng (paddle wheel) tại bên sườn tầu. Hai năm sau, nhà phát minh này l ắp đ ộng c ơ vào một chiếc thuyền dài 14 mét. Không biết vì sao, Fitch đã đ ổi ý và l ại cho l ắp các mái chèo thẳng đứng. Động cơ truyền sức mạnh vào hai b ộ máy chèo, m ỗi bộ gồm 6 chiếc, tại mỗi cạnh thuyền. Các mái chèo này lần l ượt nh ấc lên r ồi cắm xuống, đẩy nước về phía sau. Mặc dù phương pháp này rất vụng về, l ần thử trên sông vẫn mang lại thành công. Vào một bu ổi chi ều tháng 8 năm 1787, con tầu đã vượt được khoảng cách 40 dậm với vận tốc 4 dậm một gi ờ. Fitch như vậy đã chiếm được địa vị độc tôn về đóng tầu thủy chạy trong các tiểu bang New Jersey, New York, Pennsylvania, Delaware và Virginia. Vì tin tưởng thành công nên Fitch trù tính đóng m ột chi ếc t ầu th ủy l ớn h ơn, dài 18 mét và cũng chạy bằng hơi nước. Vào năm 1788, con tầu này đ ược h ạ th ủy và cũng thành công trong việc chở 30 hành khách chạy trên hải trình t ừ Philadelphia t ới Burlington. Trong khoảng thời gian này, tiền vốn của Fitch cạn d ần trong khi dân chúng lại không quan tâm đến phát minh đó. Fitch c ố g ắng ch ế t ạo con t ầu th ứ ba vào năm 1790. Chiếc tầu thủy này có nồi súp de tốt hơn và b ộ máy đ ơn giản hơn, tầu đã di chuyển trên giòng sông Delaware và đ ược các báo chí t ại Philadelphia ca tụng. Mặc dù cách đẩy nước vụng về, con tầu này c ủa Fitch đã thành công về cơ khí và đã di chuyển được hơn 2,000 d ậm, ch ở cả hành khách lẫn hàng hóa.
  3. Con tàu dùng mái chèo thẳng đứng của Fitch Khi sắc luật về bằng sáng chế được chấp thuận vào năm 1791, Fitch đ ược cấp bằng phát minh về tầu thủy nhưng cũng loại bằng cấp này đ ược cấp cho Rumsey và Stevens trong khi đó Fitch đứng đ ầu v ề tài năng. Mặc dù b ất mãn và bị túng thiếu, Fitch vẫn tiếp tục nuôi dưỡng giấc mơ về t ầu thủy. Tưởng r ằng có thể thành công hơn tại nước Pháp, Fitch xuống tầu sang Pháp vào năm 1793. Tại nước Pháp và để chắc chắn, Fitch lại xin bằng phát minh về tầu th ủy nh ưng rồi vẫn gặp vận sui. Cuộc Cách Mạng Pháp đã cản trở các cuộc thí nghi ệm của Fitch. Dù sao, Fitch cũng ảnh hưởng tới sự phát triển về tầu th ủy của x ứ s ở này. Fitch đã để lại các họa đồ vẽ tầu thủy cho viên Lãnh Sự Mỹ t ại Paris rồi ông này đã cho một kỹ sư trẻ tuổi kiêm họa sĩ xem. Viên kỹ sư này tên là Robert Fulton. Trong lúc đó, Fitch trở lại Hoa Kỳ với sức kh ỏe mong manh. Nhà phát minh này đã cố gắng làm cho dân chúng quan tâm về s ự chuyển vận c ủa t ầu thủy bằng cuộc triển lãm một con tầu nhỏ dùng động cơ hơi nước, nhưng dân chúng vẫn lãnh đạm. Fitch lui về Kentucky, trở nên mất trí r ồi qua năm 1798, qua đời vì dùng quá liều thuốc phiện.
  4. Tàu thủy chạy bằng hơi nước đầu tiên của Fitch 2. Hai nhà phát minh Stevens và Fulton. Trong khi các tầu thủy của Fitch xuôi ngược trên giòng sông Delaware, m ột người đã trông thấy tầu chạy và đã nhìn thấy khả năng vô biên c ủa t ầu th ủy, người đó là Đại Tá John Stevens. Đầu tiên, do cần có m ột ph ương ti ện kh ứ h ồi từ nhà tại New York City tới miền đất sở hữu tại Hoboken mà Stevens quy ết định đóng lấy một chiếc tầu thủy. Stevens còn nhận ra vài ch ỗ nh ầm l ẫn trong phát minh của Fitch, hơn nữa nhờ giàu có, Stevens dễ th ực hi ện nh ững c ải cách cần thiết. Stevens thuyết phục được người anh rể tên là Robert Livingston cùng bỏ tiền ra đặt một động cơ hơi nước tại xưởng đúc New Jersey rồi lắp động cơ này vào một con thuyền dài 60 feet (gần 20 mét). Lần thử vào năm 1798 gặp thất bại vì tầu đã dùng phương pháp đẩy giống như phương cách của Rumsey. Lần thử thứ hai cũng không thành công dù cho nhà phát minh dùng các mái chèo thẳng đứng đặt tại đuôi tầu, giống như cách thức của Fitch. Rồi bộ máy quá nặng nề đã làm bể vỡ con thuyền mong manh. Không lâu sau đó, Livingston lãnh nhiệm vụ làm Đại Sứ Hoa Kỳ t ại nước Pháp còn Stevens tiếp tục thí nghiệm và trở nên viên kỹ sư máy hơi nước tài giỏi nhất Hoa Kỳ vào đầu thế John Stevens kỷ 19. Năm 1802, Stevens lắp vào chiếc thuyền dài 8 mét một máy hơi nước nhỏ liên hợp với một chân vịt có 4 cánh. Nhà phát minh đã dùng con tầu này để đi
  5. nhiều lần từ New York tới Hoboken. Vài năm sau, Stevens hoàn thành m ột con tầu thứ hai có hai chân vịt chuyển vận nhờ một động cơ áp su ất cao do chính ông ta vẽ kiểu. Và danh vọng tột đỉnh tới với Stevens khi ông ta đóng xong con tầu Phoenix trong 2 năm. Con tầu này dài 31 mét, có đ ộng c ơ đ ồ s ộ. Stevens tr ở lại cách đẩy tầu kiểu cũ, tức là dùng các bánh xe guồng (paddle wheels) và làm cho chắc chắn, ông ta lại thêm hai chiếc cột để khi cần t ới, có thể kéo bu ồm lên. Vì danh tiếng của Fitch, Stevens không dám cho tầu chạy trong ti ểu bang New York nên đành phải cho tầu ra khơi. Chiếc Phoenix đã ch ạy đ ược từ New York tới Philadelphia bình yên. Như vậy Stevens đoạt danh d ự là ng ười đ ầu tiên hoàn thành một cuộc du lịch bằng tầu thủy ra ngoài biển khơi. Nhưng thành tích này không được nhiều người khác quan tâm vì vào thời bấy gi ờ, dân chúng Hoa Kỳ đang mải chú ý tới các cuộc chạy thử tầu thủy của Robert Fulton trên giòng sông Hudson. Trong những năm tiếp theo, Stevens chuyên về ch ế t ạo các phà chạy bằng máy hơi nước và cũng quan tâm cả về ngành hỏa xa. Robert Fulton là một họa sĩ, sống vào thời kỳ đầu của máy h ơi nước, vì thế Fulton đã từ bỏ nghệ thuật để trở nên một kỹ sư đào kênh. Nh ờ trông coi vi ệc đào kênh mà Fulton có ý tưởng về các tầu bè và cách chuy ển vận dùng h ơi nước. Fulton đã nhìn thấy con tầu chạy bằng bánh xe guồng do Symington ch ế tạo vào năm 1801 dùng để kéo các thuyền bè trên sông. Trong khi đó, Fulton cũng quan tâm tới họa đồ của chiếc tầu ngầm nguyên t ử Nautilus. Nh ưng sau khi thất bại vì không được chính quyền chú ý và giúp đ ỡ, Fulton m ới quay v ề việc chế tạo tầu thủy. Chính trong lúc quyết định này, Fulton gặp Livingston, tân Lãnh Sự Hoa Kỳ tại nước Pháp mà cũng là người vừa rút t ỉa đ ược các kinh nghiệm về tầu thủy với Stevens. Fulton cũng được xem họa đồ về chiếc t ầu của Fitch khi đó đang ở trong tay viên Lãnh Sự Hoa Kỳ này. Do đó s ự c ộng tác c ủa hai người dễ mang lại kết quả hơn. Khởi đầu Fulton thử nghiệm các phương pháp đẩy và xem xét các kiểu v ỏ tầu. Fulton coi tầu và máy là một đơn vị chứ không phải là hai th ứ riêng r ẽ. Vào năm 1803, Fulton hoàn thành con tầu dài 23 mét, rộng 2.4 mét. Con tầu bỏ neo trên giòng sông Seine nhưng rồi bị vỡ đôi tr ước khi thử. B ộ máy t ầu đ ược cứu thoát để rồi được đặt vào một vỏ tầu mới cứng cáp hơn. Cùng trong năm này, con tầu mới được hạ thủy. Lần thử thứ nhất thành công, t ầu đã di chuy ển một cách kỳ dị trên mặt nước nhờ hai bánh xe guồng đạp nước. Tuy nhiên dân chúng chứng kiến cuộc thử vẫn coi đây là một sản phẩm mới, hơn là một b ước tiến nhiều triển vọng lớn lao. Sự thành công này khiến cho Fulton nổi danh nhất về t ầu thủy trong 4 năm liên tiếp. Đồng thời Fulton sang nước Anh để gặp Boulton và Watt v ới ý đ ịnh h ỏi
  6. mua động cơ hơi nước mang về Hoa Kỳ. Vào thời kỳ này tại nước Anh có luật cấm xuất cảng loại động cơ đó, nên Fulton đã gặp khó khăn nh ưng đã h ọc đ ược nhiều hiểu biết về máy hơi nước. Sơ đồ tầu của Fulton Năm 1806, Fulton trở về Hoa Kỳ với kiến thức rộng rãi về kênh đào, t ầu ng ầm và tầu thủy. Fulton bắt tay vào việc vẽ vỏ tầu. Vào năm sau con t ầu mới đ ược lắp động cơ do Watt chế tạo. Con tầu này trông rất xấu xí, đ ược đặt tên là Clermont theo tên miền ruộng đất của Livingston t ại Hudson. T ầu Clermont th ực ra là một sà lan phẳng đáy, thiếu tỉ lệ về chiều dài, b ộ máy t ầu đ ược đ ặt phía trước và làm chuyển động hai bánh xe guồng không che ph ủ g ồm nh ững gu ồng dài 15 feet. Khi tầu chạy, nước văng ướt khắp phần giữa t ầu. Ngày 17/8/1807, 40 hành khách đã dự một cuộc du ngoạn khứ hồi từ New York tới Albany mà không gặp một tai nạn nào. Tầu chạy được 150 d ậm trong 32 giờ, như vậy tốc dộ ngược giòng của tầu là 5 dậm một giờ. Cuộc chạy thử này đã là một điểm son trong lịch sử hàng hải và cũng ch ứng minh cách v ận chuyển thành công dùng máy hơi nước. Nhưng hơn hẳn nhi ều nhà phát minh khác, Fulton đã cải cách tầu thủy thành một loại tầu đẹp mắt và theo đòi h ỏi của dân chúng. Trong các lần thử sau, Fulton đã cho bao ph ủ các gu ồng n ước và lập ra các phòng hành khách có giường ng ủ và d ụng c ụ nấu b ếp. Vì th ế
  7. Công Ty Tầu Thủy Trên Sông Hudson (the Hudson River Steamboat Company) thành hình. Vào tháng 9 năm 1807, bắt đầu có các chuy ến t ầu theo th ời bi ểu và giá vé từ New York tới Albany là 7 mỹ kim. Trong các năm sau, hai con t ầu th ủy nữa được đóng để cung cấp các chuyến đi hàng ngày gi ữa hai đ ịa đi ểm này. Trong cuộc chiến tranh 1812, Fulton được giao cho công vi ệc đóng chi ếc t ầu chiến đầu tiên. Thực ra đây là một con tầu với hai vỏ tầu đặt cạnh nhau và bánh xe guồng được đặt ở giữa, cạnh tầu được lắp các tấm thép. Về sau con tầu chiến này vẫn còn dở dang mặc dù chiến tranh đã chấm dứt và Fulton đã qua đời vào năm 1815. TUABIN Năm 1883 Gustaf de Laval(kỹ sư người Thủy Điển) đã chế tạo ra tuabin đầu tiên. Đây là tuabin xung lực một tầng, công suất 3,7kW, số vòng quay rất lớn, lên đến 32.000 vòng / phút được nối qua hộp giảm tốc với máy phát điện. Hơi đi qua ống phun dày(ống phun Laval), tăng tốc, có động năng lớn sau đó đi vào cánh quạt được gắn trên đỉnh tuabin. Tại đây động năng biến thành cơ năng làm quay trục tuabin. • Năm 1884 charles Parsons(Anh quốc) đã chế tạo ra tuabin phản lực đầu tiên. Tuabin có công suất 5kW, số vòng quay 18.000vòng/phút, được nối trực tiếp với máy phát điện một chiều, áp suất hơi mới 0,7Mpa. Đây là tuabin nhiều tầng (mỗi tầng gồm một dãy ống phun và dãy cánh đông liền nhau) được gắn trực tiếp lên trục hình tang trống năm 1896 Chales Curtis(Mỹ) đưa vào vận hành tuabin có tầng tốc độ. Trong tầng tốc độ này các cánh quạt được gắn lên cùng một đỉnh có nhiều dãy kề nhau. Nhờ đó giảm được số vòng quay và đơn giản trong truyền động • Năm 1900 ra đời tuabin xung lực đàu tiên của kỹ sư người pháp Rateau với công suất 735kW. • Năm 1903 nhà bác học người Thụy Sỹ Aurel Stodola lần đầu tiên trình bày về lý thuyết tuabin hơi. • Năm 1904 tuabin xung lực nhiều tầng và ống phun có miền cắt vát của Heinrich Zoelly (Thụy Sỹ), công suất 1100kW.
  8. • Năm 1907 hãng BBC(Thụy Sỹ) chế tạo tuabin hơi công suất 5000kW đầu tiên với số vòng quay là 1000 vòng/phút có tầng tốc độ và tầng phản lực. • Năm 1912 tuabin hướng trục đầu tiên của hai anh em Ljungs Trons người Thủy Điển ra đời. Loại tuabin hướng trục này về sau ít được phổ biên do hạn chế về công suất. • Năm 1925 hãng AEG ( Đức) và BBC ( Thụy Điển) nâng thông số hơi lên đến P=3,5 – 5,5Mpa, nhiệt độ t=450o C. • Năm 1930 tuabin cao áp đầu tiên của thế giướ ra đời do hãng BBC chế tạo với áp suất P=19,5Mpa, t=5000C, đây là tuabin thử nghiệm nen công suất chỉ mới đạt 4MW. • Năm 1930 tuabin hai trục với công suất 160MW của hãng BBC và 210MW của hãng GE, Westinghouse. • Năm 1931 tuabin một trục với cong suất 160MW cảu hãng GE. • Năm 1954 nhà máy điện nguyên tử đầu tiên ra đời ở Dbnisk (Liên Xô cũ) với tuabin hơi ẩm Năm 1956 tuabin siêu tốc với thông số hơi P = 24Mpa, t= 560o C của hãng Siemens (Đức) và GE (Mỹ) Năm 1960 các tuabin công suất 500MW đầu tiên ra đời (Anh , Mỹ, Thụy Sỹ) Năm 1970 tổ hợp tuabin – máy phát 1000MW đầu tiên và 1300MW, tuabin hai trục của hãng BBC ra đời. Song song với việc tăng công suất các tổ máy, thông số hơi và hiệu suất của các tuabin này ngày một tăng. Trên hình sau biểu thị quá trình phát triển của thông số hơi, hiệu suất cảu tổ hợp tuabin – máy phát gần một thế kỷ nay Qúa trình phát triển thông số hơi, hiệu suất và công suất tuabin hơi Động cơ đốt trong. • động cơ đốt trong được Lenoir (Pháp) chế tạo năm 1860, chạy bằng nhiên liệu khí. Đó là động cơ hai kỳ không có quá trình nén.
  9. • Năm 1877, động cơ đốt trong 4 kỳ ra đời (do Oto và Lănghen chế tạo, chạy bằng nhiên liệu khí). • Năm 1855 Dămle (Áo) chế tạo thành công động cơ đốt trong chạy bằng nhiên liệu lỏng. Người ta bắt đầu chế tạo động cơ chạy bằng xăng trang bị trên oto , sau đó là máy baytrong năm này. • 1897 Diezel chế tạo thành công động cơ Diêzel, và nhân loại bắt đầu sử dụng chúng trên tàu thủy. • Năm 1909, động cơ đốt trong đảo chiều Ruxki Diezel được trang bị trên tàu. Thiết bị năng lượng Nguyên tử: Năm 1954, tàu ngầm nguyên tử Nautilus (USA) được đưa vào sử dụng. Tàu phá băng Lenin (USSR) được hạ thủy năm 1957. Tàu sân bay nguyên tử đầu tiên (USA) được đưa vào sử dụng năng 1961. Tàu hàng nguyên tử đầu tiên là tàu NS Savanah (Đức) dài 182m được đưa vào sử dụng, có tua bin hơi dùng năng lượng hạt nhân Ngoài ra, còn có năng lượng mặt trời, tàu điện siêu dẫn, tàu năng lượng pin nhiên liệu, tàu năng lượng ion. Về thiết bị đây chân vịt được sử dụng đầu tiên năm 1844. TÀI LIỆU THAM KHẢO • http://maxreading.com/?chapter=2507 • http://www.khoahoc.com.vn/congnghemoi/phat-minh/the-gioi/4238_Lich-su-tau- thuy-phan-1.aspx • Trang bị động lưc – Th.s Nguyễn Đình Long
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2