intTypePromotion=1
ADSENSE

Đánh giá kiến thức, thái độ về phòng và xử trí bệnh tiêu chảy của bà mẹ có con dưới 5 tuổi tại Trung tâm Y tế Hòa Thành, Tây Ninh 2012

Chia sẻ: Trần Thị Hạnh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

103
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu nghiên cứu nhằm đánh giá kiến thức, thái độ và các yếu tố liên quan trong phòng và xử trí bệnh tiêu chảy cấp ở trẻ em của bà mẹ có con dưới 5 tuổi đến khám và điều trị tại Trung Tâm Y Tế huyện Hòa Thành.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đánh giá kiến thức, thái độ về phòng và xử trí bệnh tiêu chảy của bà mẹ có con dưới 5 tuổi tại Trung tâm Y tế Hòa Thành, Tây Ninh 2012

Nghiên cứu Y học <br /> <br /> Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 17 * Phụ bản của Số 4 * 2013<br /> <br /> ĐÁNH GIÁ KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ VỀ PHÒNG  <br /> VÀ XỬ TRÍ BỆNH TIÊU CHẢY CỦA BÀ MẸ CÓ CON DƯỚI 5 TUỔI  <br /> TẠI TRUNG TÂM Y TẾ HÒA THÀNH, TÂY NINH 2012 <br /> Bửu Hạnh*, Nguyễn Thị Thanh Tuyền,* Nguyễn Tuấn Khiêm**, Phạm Thị Hạnh*, Mai Chí Cường* <br /> <br /> TÓM TẮT <br /> Mục tiêu: Đánh giá kiến thức, thái độ và các yếu tố liên quan trong phòng và xử trí bệnh tiêu chảy cấp ở trẻ<br /> em của bà mẹ có con dưới 5 tuổi đến khám và điều trị tại Trung Tâm Y Tế huyện Hòa Thành.<br /> Phương pháp nghiên cứu: Mô tả hàng loạt ca.<br /> Kết quả: Qua khảo sát có 215 bà mẹ có con bị tiêu chảy, ghi nhận: Nhóm bà mẹ có 01 con chiếm (58,23%)<br /> nhưng chưa hẳn các bà mẹ có đủ kiến thức và điều kiện chăm sóc tốt cho trẻ khi bị tiêu chảy do đa số là công<br /> nhân. Các bà mẹ tiếp nhận thông tin chủ yếu qua đài truyền thanh báo chí, tranh ảnh, áp phích (93,85%). Thông<br /> tin tiếp nhận từ nhân viên y tế còn thấp (33,02%). Tỉ lệ bà mẹ nhận biết đúng nguyên nhân gây tiêu chảy chiếm<br /> tỉ lệ (92,23%). Có kiến thức chung đúng về phòng bệnh tiêu chảy chiếm tỉ lệ (66,04%) cao. Bà mẹ có kiến thức<br /> xử lý phân đúng cách còn chưa cao (56,27%), chưa quan tâm đến việc xử lý phân, chưa nhận thức được phân là<br /> nguồn lây và truyền bệnh tiêu chảy.<br /> Kết luận: Tăng cường phổ biến kiến thức thông qua các phương tiện truyền thông báo đài, cán bộ y tế, ban<br /> ngành đoàn thể địa phương kiến thức cho bà mẹ hiểu về nguyên nhân, phòng bệnh, xử trí tiêu chảy tại nhà, giúp<br /> cho các bà mẹ có cách phòng và xử trí tốt khi trẻ bị tiêu chảy.<br /> Từ khóa: Kiến thức, thái độ, tiêu chảy.<br /> <br /> ABSTRACT <br /> ASSESSING KNOWLEDGE, ATTITUDES AND MANAGEMENT STYLE DIARRHEA MOTHERS<br /> WITH UNDER AGE 5 IN HOA THANH HEALTH CENTER IN 2012<br /> Buu Hanh, Nguyen Thi Thanh Tuyen, Nguyen Tuan Khiem, Pham Thi Hanh, Mai Chi Cuong <br /> * Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Vol. 17 ‐ Supplement of No 4 ‐ 2013: 66 ‐ 70<br /> Objectives: Assess knowledge, attitudes and factors involved in disease targets and management style flow<br /> levels in children of mothers with children under age 5 in the examination and treatment Hoa Thanh district<br /> health centers.<br /> Method: Case series.<br /> Results: The survey has 215 mothers of children with diarrhea noted: Group of mothers with children<br /> accounted for 01 (58.23%) but not necessarily the mothers with sufficient knowledge and better conditions<br /> for child care when diarrhea due mostly workers. The mothers receive information primarily through radio<br /> journalism, pictures, posters (93.85%). Information received from the medical staff was low (33.02%).<br /> Percentage of mothers who correctly identify the cause of the diarrhea percentage (92.23%). General<br /> knowledge about prevention of diarrhea correct proportion (66.04%) higher. Mother knowledge proper<br /> disposal is not high (56.27%) not interested in distributed processing, distribution is not aware of the source<br /> of infection and diarrheal disease.<br /> * Bệnh viện Đa khoa Hòa Thành, Tây Ninh.  <br /> ** Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch. <br /> Tác giả liên lạc: BS Nguyễn Tuấn Khiêm   ĐT: 066.3824645 <br />  Email: nguyentuankhiem71@yahoo.com.vn  <br /> <br /> 66<br /> <br /> Chuyên Đề Điều Dưỡng Nhi Khoa  <br /> <br /> Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 17 * Phụ bản của Số 4 * 2013 <br /> <br /> Nghiên cứu Y học<br /> <br /> Conclusion: Strengthening the dissemination of knowledge through the media the media, health<br /> professionals, local mass organizations is for mothers to understand the causes, prevention and management of<br /> diarrhea at home, help for mothers of prevention and better management of the child with diarrhea.<br /> Key words: Knowledge, attitudes, factors, diarrhea.<br /> <br /> ĐẶT VẤN ĐỀ <br /> Tiêu chảy cấp là nguyên nhân hàng đầu <br /> gây bệnh tật và tử vong cho trẻ em và là một <br /> bệnh hay gặp nhất ở trẻ em dưới 5 tuổi. Theo <br /> WHO,  hàng  năm  trên  thế  giới  có  khoảng  750 <br /> triệu  trẻ  mắc  bệnh  tiêu  chảy,  trong  số  đó  có  5 <br /> triệu  trẻ  chết,  hầu  hết  số  mắc  tập  trung  ở  các <br /> nước  đang  phát  triển  trong  đó  có  Việt  Nam. <br /> Theo  giám  sát  của  UNICEF  tại  Việt  Nam,  hiện <br /> 58% người dân thiếu tiếp cận nguồn nước sạch, <br /> 40% người thiếu tiếp cận nhà vệ sinh tiêu chuẩn, <br /> 88% không rửa tay với xà phòng trước khi ăn và <br /> 84% không rửa tay sau khi đại tiện. <br /> <br /> quan trong phòng và xử trí bệnh tiêu chảy cấp ở <br /> trẻ em của bà mẹ có con dưới 5 tuổi đến khám <br /> và  điều  trị  tại  Trung  Tâm  Y  Tế  huyện  Hòa <br /> Thành, Tỉnh Tây Ninh. <br /> <br /> Mục tiêu cụ thể <br /> Xác  định  tỷ  lệ  bà  mẹ  có  con  dưới  5  tuổi  có <br /> kiến  thức  đúng  về  phòng  và  xử  trí  bệnh  tiêu <br /> chảy cấp. <br /> Xác  định  tỷ  lệ  bà  mẹ  có  con  dưới  5  tuổi  có <br /> thái độ đúng về phòng và xử trí bệnh tiêu chảy <br /> cấp. <br /> Nhận định các yếu tố có liên quan đến kiến <br /> thức, thái độ về phòng và xử trí bệnh tiêu chảy <br /> <br /> Tuy  nhiên,  một  biện  pháp  phòng  bệnh  rất <br /> hữu ích chính là rửa tay với xà phòng. Biện pháp <br /> được  coi  là  “Vaccin  tự  thân”  này  có  thể  làm <br /> giảm  47%  các  bệnh  liên  quan  đến  tiêu  chảy  và <br /> giảm 34% các bệnh nhiễm khuẩn hô hấp cấp. Tại <br /> Tây Ninh, chương trình phòng chống tiêu chảy <br /> đã được thực hiện tại các trạm y tế xã nhưng sự <br /> hiểu  biết  về  kiến  thức  phòng  chống  tiêu  chảy <br /> vẫn là ẩn số. Tại Hòa Thành chương trình phòng <br /> chống  tiêu  chảy  đã  triển  khai  nhiều  năm  nay, <br /> nhưng thời gian qua tình hình mắc tiêu chảy trẻ <br /> em  dưới  5  tuổi  còn  phổ  biến,  trong  cộng  đồng <br /> do  có  nhiều  nguyên  nhân  nên  việc  thực  hiện <br /> biện  pháp  phòng  bệnh  chưa  thật  kỹ  lưỡng,  do <br /> tập quán thói quen, sự hiểu biết, môi trường, các <br /> yếu tố khách quan.  <br /> <br /> cấp. <br /> <br /> Thực tế cho thấy nhiều trường hợp tử vong <br /> vì  bệnh  tiêu  chảy  cấp  ở  trẻ  là  do  sự  thiếu  kiến <br /> thức của bà mẹ trong việc phòng cũng như xử lý <br /> khi trẻ bị bệnh, vì vậy việc đánh giá kiến thức, <br /> <br /> Tiêu chí loại ra. <br /> <br /> thái  độ  về  phòng  và  xử  trí  bệnh  tiêu  chảy <br /> của các bà mẹ có con dưới 5 tuổi là cần thiết. <br /> Mục tiêu nghiên cứu <br /> Mục tiêu tổng quát <br /> Đánh giá kiến thức, thái độ và các yếu tố liên <br /> <br /> Chuyên Đề Điều Dưỡng Nhi Khoa<br /> <br /> ĐỐI TƯỢNG ‐ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU <br /> Phương pháp nghiên cứu <br /> Thiết kế nghiên cứu <br /> Mô tả hàng loạt ca.  <br /> <br /> Đối tượng nghiên cứu <br /> Bà mẹ có con dưới 5 tuổi đến khám và điều <br /> trị tại Trung Tâm Y Tế huyện Hòa Thành.  <br /> <br /> Tiêu chí chọn mẫu. <br /> Bà mẹ có con dưới 5 tuổi đến khám và điều <br /> trị tại Trung Tâm Y Tế huyện Hòa Thành.  <br /> Đồng ý tham gia nghiên cứu. <br /> Bà  mẹ  không  đồng  ý  hợp  tác  trả  lời  phỏng <br /> vấn.  <br /> Bà mẹ không trực tiếp nuôi con. <br /> Bà  mẹ  không  thể  trả  lời  phỏng  vấn  (câm, <br /> điếc, tâm thần, say rượu). <br /> <br /> Xử lý số liệu <br /> Theo phương pháp thông kê y học. <br /> <br /> 67<br /> <br /> Nghiên cứu Y học <br /> <br /> Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 17 * Phụ bản của Số 4 * 2013<br /> <br /> KẾT QUẢ  <br /> Đặc điễm chung. <br /> Bảng 1. Đặc tính chung. <br /> Đặc tính<br /> Tuổi<br /> < 25<br /> > 25<br /> Nghề nghiệp<br /> Làm ruộng<br /> Công nhân<br /> Buôn bán<br /> Công bộ viên chức<br /> Nội trợ<br /> Trình độ văn hóa<br /> 1,050,000/ người /tháng<br /> Số con hiện có<br /> 1 con<br /> 2 con<br /> > 3con<br /> <br /> n<br /> <br /> %<br /> <br /> 37<br /> 178<br /> <br /> 17,21<br /> 82,79<br /> <br /> 16<br /> 109<br /> 42<br /> 17<br /> 31<br /> <br /> 7,44<br /> 50,69<br /> 19,53<br /> 7,90<br /> 14,41<br /> <br /> 79<br /> 56<br /> 58<br /> 22<br /> <br /> 36,74<br /> 26,04<br /> 26,97<br /> 10,23<br /> <br /> 49<br /> 166<br /> <br /> 22,79<br /> 77,21<br /> <br /> 125<br /> 78<br /> 12<br /> <br /> 58,23<br /> 36,27<br /> 5,58<br /> <br /> Bảng 2. Nguồn thông tin về bệnh tiêu chảy. <br /> Nguồn thông tin về bệnh tiêu chảy<br /> Tivi, báo chí, radio, áp phích<br /> Nhân viên y tế<br /> Người thân, hàng xóm<br /> <br /> n<br /> 202<br /> 71<br /> 47<br /> <br /> %<br /> 93,95<br /> 33<br /> 21,86<br /> <br /> Bảng 3. Tỉ lệ bà mẹ có kiến thức đúng về phòng bệnh<br /> tiêu chảy.<br /> Nguồn thông tin về bệnh tiêu chảy<br /> Nguyên nhân gây ra tiêu chảy:<br /> Do ăn uống không hợp vệ sinh<br /> Do tay bẩn<br /> Cách phòng bệnh tiêu chảy:<br /> Bú mẹ hoàn toàn 6 tháng đầu<br /> Rửa tay trước khi ăn, sau khi vs<br /> Ăn uống hợp vệ sinh<br /> Xử lý phân đúng cách<br /> <br /> n<br /> 12<br /> 215<br /> 192<br /> <br /> %<br /> 75,65<br /> 100<br /> 89,30<br /> <br /> 181<br /> 210<br /> 192<br /> 121<br /> <br /> 84,18<br /> 97,67<br /> 89,30<br /> 56,27<br /> <br /> Bảng 4. Tỉ lệ bà mẹ có thái độ đúng về phòng bệnh<br /> tiêu chảy.<br /> Thái độ<br /> Thái độ về tính chất nguy hiểm:<br /> Đồng ý<br /> Không đồng ý<br /> Không ý kiến<br /> Thái độ về việc rửa tay thường xuyên<br /> <br /> 68<br /> <br /> n<br /> <br /> %<br /> <br /> 161<br /> 43<br /> 11<br /> <br /> 74,88<br /> 20<br /> 5,11<br /> <br /> Thái độ<br /> cho trẻ:<br /> Đồng ý<br /> Không đồng ý<br /> Không ý kiến<br /> Thái độ về việc cho trẻ uống nước đun<br /> sôi để nguội:<br /> Đồng ý<br /> Không đồng ý<br /> Không ý kiến<br /> Thái độ chung đúng cho 3 nội dung<br /> trên:<br /> <br /> n<br /> 201<br /> 06<br /> 08<br /> <br /> %<br /> 93,48<br /> 2,79<br /> 3,72<br /> <br /> 189<br /> 21<br /> 05<br /> 157<br /> <br /> 87,90<br /> 9,76<br /> 2,32<br /> 73,02<br /> <br /> Bảng 5. Tỷ lệ xử trí tiêu chảy cấp tại nhà của bà mẹ. <br /> Thái độ<br /> Ăn kiêng khi tiêu chảy:<br /> Đồng ý<br /> Không đồng ý<br /> Không ý kiến<br /> Cho trẻ ăn nhiều lần với thức ăn dễ tiêu<br /> khi tiêu chảy:<br /> Đồng ý<br /> Không đồng ý<br /> Không ý kiến<br /> Thái độ chung đúng cho 3 nội dung<br /> trên:<br /> <br /> n<br /> <br /> %<br /> <br /> 123<br /> 85<br /> 47<br /> <br /> 57,20<br /> 39,53<br /> 21,86<br /> <br /> 156<br /> 20<br /> 72<br /> <br /> 72,55<br /> 9,30<br /> 33,48<br /> <br /> 87<br /> <br /> 40,47<br /> <br /> Bảng 6. Tỉ lệ bà mẹ có thái độ đúng về xử trí bệnh<br /> tiêu chảy.  <br /> Thái độ<br /> Sử dụng ORS điều trị tiêu chảy:<br /> Đồng ý<br /> Không đồng ý<br /> Không ý kiến<br /> Dùng kháng sinh điều trị tiêu chảy:<br /> Đồng ý<br /> Không đồng ý<br /> Không ý kiến<br /> Dùng thuốc cầm tiêu chảy:<br /> Đồng ý<br /> Không đồng ý<br /> Không ý kiến<br /> <br /> n<br /> <br /> %<br /> <br /> 151<br /> 62<br /> 03<br /> <br /> 69,76<br /> 28,83<br /> 1,39<br /> <br /> 129<br /> 28<br /> 58<br /> <br /> 60<br /> 13,02<br /> 26,97<br /> <br /> 83<br /> 85<br /> 47<br /> <br /> 38,60<br /> 39,53<br /> 21,86<br /> <br /> BÀN LUẬN  <br /> Đặc tính chung của mẫu nghiên cứu <br /> Bà mẹ ở nhóm tuổi >= 25 chiếm tỉ lệ cáo nhất <br /> (82,79%), phần lớn là công nhân (50,69%) tương <br /> đương với tác giả Trần Thị Thúy Hằng (50,48%). <br /> Trình độ học vấn khá đồng đều ở 3 cấp bậc học. <br /> Chiếm  ít  nhất  là  nhóm  cao  đẳng  và  đại  học <br /> (10,23%). Nhóm bà mẹ có 01 con chiếm (58,23%) <br /> nhưng  chưa  hẳn  các  bà  mẹ  có  đủ  kiến  thức  và <br /> <br /> Chuyên Đề Điều Dưỡng Nhi Khoa  <br /> <br /> Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 17 * Phụ bản của Số 4 * 2013 <br /> điều kiện chăm sóc tốt cho trẻ khi bị tiêu chảy do <br /> đa số là công nhân. <br /> <br /> Nguồn thông tin về bệnh tiêu chảy <br /> Thông tin người mẹ tiếp  nhận  chủ  yếu  qua <br /> đài  truyền  thanh  báo  chí,  tranh  ảnh,  áp  phích <br /> (93,85%)  cao  hơn  nghiên  cứu  của  tác  giả  Trần <br /> Thị Thúy Hằng (76,14%). Thông tin tiếp nhận từ <br /> nhân  viên  y  tế  còn  thấp  (33,02%),  cho  thấy  vai <br /> trò chủ đạo trong truyền thông rộng rãi về mặt <br /> sức khỏe cho người dân chưa đi vào chiều rộng <br /> lẫn chiều sâu, do đó cần phải phát huy hơn nữa <br /> vai trò  của  cán  bộ  y  tế  trong  tuyên  truyền  giáo <br /> dục sức khỏe người dân.  <br /> <br /> Kiến  thức  đúng  của  các  bà  mẹ  về  phòng <br /> bệnh tiêu chảy <br /> Tỉ  lệ  bà  mẹ  nhận  biết  đúng,  nguyên  nhân <br /> gây  tiêu  chảy  chiếm  tỉ  lệ  (92,23%).  Có  tỉ  lệ <br /> (95,34%) bà mẹ biết nguyên nhân gây tiêu chảy <br /> là  do  ăn  uống  không  hợp  vệ  sinh  theo  nghiên <br /> cứu  của  Trần  Thị  Thúy  Hằng  chiếm  tỉ  lệ <br /> (64,41%)  và  tỉ  lệ  (29%)  của  tác  giả  Nguyễn <br /> Quang  Vinh  khảo  sát  tại  Kon  Tum.  Như  vậy <br /> chúng ta nhận thấy được nhận thức của bà mẹ <br /> tại Hòa Thành thời điểm khảo sát là rất tốt. Có <br /> kiến thức chung đúng về phòng bệnh tiêu chảy <br /> chiếm  tỉ  lệ  (66,04%)  cao  hơn  so  với  tỉ  lệ  nghiên <br /> cứu của Trần Thị Thúy Hằng chiếm tỉ lệ (37,2%). <br /> Bà mẹ cho con bú hoàn toàn trong 6 tháng đầu <br /> chiếm  tỉ  lệ  (84,18%)  so  với  nghiên  cứu  của  Tạ <br /> Văn Trần chiếm tỉ lệ (36,92%). Các bà mẹ đã có <br /> hiểu biết kiến thức cơ bản chung về phòng bệnh <br /> tiêu chảy cũng như được tư vấn trước, trong, và <br /> sau  khi  sanh  con  về  cho  trẻ  bú  mẹ  hoàn  toàn <br /> trong  6  tháng  đầu  và  đã  thực  hiện  rất  tốt  theo <br /> kết quả khảo sát. Tỉ lệ bà mẹ có kiến thức xử lý <br /> phân đúng cách còn chưa cao (56,27%) thấp hơn <br /> so với tỉ lệ mẹ có nhận thức là phải ăn uống hợp <br /> vệ  sinh  bằng  cách  rữa  tay  sạch  trước  khi  ăn  và <br /> sau khi đi vệ sinh có tỉ lệ (89,30%). Chứng tỏ mẹ <br /> chưa quan tâm đến việc xử lý phân, chưa nhận <br /> thức  được  phân  là  nguồn  lây,  và  truyền  bệnh <br /> tiêu chảy quan trọng như thế nào. Tương đương <br /> với nghiên cứu của tác giả Tạ Văn Trầm tại Tiền <br /> Giang chiếm tỉ lệ (46,43%) bà mẹ cho con đi tiêu <br /> <br /> Chuyên Đề Điều Dưỡng Nhi Khoa<br /> <br /> Nghiên cứu Y học<br /> <br /> trên nền đất.  <br /> Về việc xử lý phân trẻ đi tiêu, một số bà mẹ <br /> nghĩ  rằng  phân  trẻ  ít  nguy  hại  và  “Sạch”  hơn <br /> phân người lớn. Đây là một quan niệm sai lầm <br /> nguy  hiểm  của  người  dân,  vì  xử  lý  phân  trẻ <br /> không đúng cách, không hợp lý, không hợp vệ <br /> sinh sạch sẽ dễ dàng làm lây lan bệnh tiêu chảy <br /> cộng đồng dân cư sống xung quanh. <br /> Thái  độ  chung  đúng  về  phòng  bệnh  tiêu <br /> chảy (76,27%), xử lý phân đúng cách sau khi trẻ <br /> đi  tiêu  đạt  tỉ  lệ  thấp  56,27%  so  với  nghiên  cứu <br /> của  tác  giả  Trần  Thị  Thúy  Hằng.  Do  đó  tuyên <br /> truyền giáo dục cho bà mẹ có nuôi trẻ hiểu biết <br /> về cách xử lý phân đúng cách (nhà tiêu tự hoại, <br /> cách xa nguồn phân với nguồn sinh hoat, cho trẻ <br /> đi tiêu đúng chỗ) là một biện pháp hữu hiệu để <br /> phòng  chống  bệnh  tiêu  chảy  cho  từng  cá  nhân <br /> và cộng đồng dân cư. <br /> <br /> Thái độ đúng của các bà mẹ về phòng bệnh <br /> tiêu chảy <br /> Tỉ lệ bà mẹ có thái độ chung đúng về phòng <br /> bệnh tiêu chảy là chiếm tỉ lệ (73,02%) tương ứng <br /> với nghiên cứu của tác giả Trần Thị Thúy Hằng <br /> tỉ  lệ  (77,03%).  Tỉ  lệ  bà  mẹ  có  thái  độ  xem  bệnh <br /> tiêu chảy cấp là nguy hiễm chiếm tỉ lệ (74,88%), <br /> thấp hơn so với nghiên cứu của tác giả Lâm Bỉnh <br /> Yên tỉ lệ (91,96%). Thái độ rữa tay thường xuyên <br /> cho trẻ có tỉ lệ cao chiếm (93,48%) lớn hơn so với <br /> tỉ lệ của tác giả Trần Thị Thúy Hằng tỉ lệ (86,6%).  <br /> <br /> Thái độ xử trí tiêu chảy cấp tại nhà của bà <br /> mẹ <br /> Bà mẹ hiểu biết nguyên nhân tiêu chảy là do <br /> ăn uống không hợp vệ sinh, tay bẩn chiếm tỉ lệ <br /> (89,32%)  nhưng  chỉ  có  tỉ  lệ  (56,27%)  bà  mẹ  có <br /> thái độ hiểu biết xử lý phân đúng cách, đạt tỉ lệ <br /> thấp  so  với  kết  quả  của  tác  giả  Trần  Thị  Thúy <br /> Hằng tỉ lệ (99,04%). Cần nâng cao thái độ phòng <br /> bệnh  tiêu  chảy  bằng  cách  hướng  dẫn  cách,  rửa <br /> tay  sạch  xử  lý  phân  đúng  cách  để  hạn  chế  lây <br /> lan mầm bệnh.<br /> <br /> 69<br /> <br /> Nghiên cứu Y học <br /> <br /> Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 17 * Phụ bản của Số 4 * 2013<br /> <br /> Thái độ đúng của các bà mẹ về xử trí bệnh <br /> tiêu chảy <br /> Tỉ  lệ  xử  trí  bệnh  tiêu  chảy  cấp  của  nhóm <br /> nghiên cứu đạt tỉ lệ (40,77%), cao hơn so với tỉ lệ <br /> (10,53%) của tác giả Trần Thị Thúy Hằng. Đây là <br /> một yếu tố quan trọng, khi xử trí đúng về bệnh <br /> tiêu  chảy  cấp  tại  nhà  sẽ  góp  phần  giãm  tải  tại <br /> bệnh viện. Tỉ lệ (69,76%) các bà mẹ cho con uống <br /> ORS  khi  trẻ  bị  tiêu  chảy,  tương  đương  với  tỉ  lệ <br /> của tác giả Trần Thị Thúy Hằng tỉ lệ (71,29%). Số <br /> bà  mẹ  cho  con  ăn  kiêng  khi  tiêu  chảy  đạt  tỉ  lệ <br /> (57,20%)  thấp  hơn  so  với  tỉ  lệ  của  tác  giả  Trần <br /> Thị Thúy Hằng tỉ lệ (77,51%). Nhưng đây cũng <br /> là điều đáng lưu ý vì ăn kiêng ở trẻ đang bệnh <br /> tiêu  chảy  là  một  yếu  tố  nguy  cơ  gây  suy  dinh <br /> dưỡng  cho  trẻ.  Thái  độ  đúng  trong  xử  trí  bệnh <br /> tiêu  chảy  còn  thấp  của  nhóm  nghiên  cứu  tỉ  lệ <br /> (40,77%),  dùng  kháng  sinh  khi  bị  tiêu  chảy <br /> chiếm tỉ lệ (60%), cao hơn tác giả Trần Thị Thúy <br /> Hằng tỉ lệ (33,97%), chỉ có (13,02%) bà mẹ không <br /> đồng ý dùng kháng sinh trong điều trị bệnh tiêu <br /> chảy  xử  trí  đúng  tiêu  chảy  tại  nhà  sẽ  giúp  cho <br /> cán bộ cơ sở y tế giảm tải trong xử trí và điều trị <br /> bệnh tiêu chảy. <br /> <br /> thức  xử  lý  phân  đúng  cách  còn  chưa  cao <br /> (56,27%),  chưa  quan  tâm  đến  việc  xử  lý  phân, <br /> chưa  nhận  thức  được  phân  là  nguồn  lây  và <br /> truyền bệnh tiêu chảy. <br /> Thái  độ  cho  trẻ  ăn  kiêng  khi  trẻ  bệnh  tiêu <br /> chảy chiếm tỉ lệ (57,20%). <br /> <br /> KIẾN NGHỊ <br /> Tăng  cường  phổ  biến  kiến  thức  thông  qua <br /> các phương tiện truyền thông báo đài, cán bộ y <br /> tế,  ban  ngành  đoàn  thể  địa  phương  kiến  thức <br /> cho bà mẹ hiểu về nguyên nhân, phòng bệnh, xử <br /> trí tiêu chảy tại nhà, giúp cho các bà mẹ có cách <br /> phòng và xử trí tốt khi trẻ bị tiêu chảy. <br /> <br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO <br /> 1.<br /> <br /> 2.<br /> <br /> 3.<br /> <br /> 4.<br /> <br /> KẾT LUẬN <br /> Qua  khảo  sát  các  bà  mẹ  có  con  nhỏ  hơn  5 <br /> tuổi bị tiêu chảy tại TTY Tế Hòa Thành chúng tôi <br /> ghi nhận.  <br /> Nhóm bà mẹ có 1 con chiếm (58,23%) nhưng <br /> chưa hẳn các bà mẹ có đủ kiến thức và điều kiện <br /> chăm sóc tốt cho trẻ khi bị tiêu chảy do đa số là <br /> công  nhân.  Các  bà  mẹ  tiếp  nhận  thông  tin  chủ <br /> yếu qua đài truyền thanh báo chí, tranh ảnh, áp <br /> phích  (93,85%).  Tỉ  lệ  bà  mẹ  nhận  biết  đúng <br /> nguyên nhân gây tiêu chảy chiếm tỉ lệ (92,23%).  <br /> <br /> 5.<br /> <br /> 6.<br /> <br /> Bộ Y Tế (1992) ‐ Công trình phòng chống bệnh tiêu chảy quốc <br /> gia. Những hiểu biết về bệnh tiêu chảy. Tài liệu dành cho sinh <br /> viên Đại học Y khoa. <br /> Lâm Bỉnh Yên (2007). Kiến thức, thái độ, thực hành của bà mẹ <br /> có con dưới 5 tuổi về phòng chống bệnh tiêu chảy ho trẻ tại cụm <br /> dân  cư  quanh  bãi  rác  Gò  Cát,  phường  Bình  Hưng  Hòa,  quận <br /> Bình Tân, TPHCM năm 2007. Khóa tiểu luận tốt nghiệp cử nhân <br /> y tế công cộng năm 2007. <br /> Lê  Hoàng  Ninh  (1994).  K.A.P  của  các  bà  mẹ  trong  việc  xử  lý <br /> bệnh tiêu chảy ở trẻ dưới 5 tuổi tại TPHCM. Tạp chí y học Đại <br /> học Y Dược TPHCM; 2 (2), tr. 124‐126. <br /> Lê Hoàng Phong (2006). Kiến thức, thực hành về bệnh tiêu chảy <br /> trẻ em dưới 5 tuổi của phụ nữ từ 15 ‐ 49 tuổi tại xã Nhơn Mỹ, <br /> Kế  Sách,  Sóc  Trăng.  Luận  văn  tốt  nghiệp  chuyên  khoa  cấp  I <br /> chuyên ngành y tế công cộng năm 2006. <br /> Lê  Hồng  Phúc,  Lý  Văn  Xuân  (2014).  Kiến  thức,  thái  độ,  thực <br /> hành của bà mẹ có con dưới 5 tuổi trong xử lý bệnh tiêu chảy <br /> cấp trẻ em tại nhà ở xã Vĩnh An, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre năm <br /> 2004. Tạp chí Y Học TPHCM; phụ bản của số 1, tr. 181‐184. <br /> Lê Nguyễn Bảo Châu (2005). Kiến thức, thái độ, thực hành về <br /> phòng chống bệnh tiêu chảy của bà mẹ có con dưới 5 tuổi tại <br /> khu phố 3, phường 8, quận 8 năm 2005. Khóa luận tốt nghiệp <br /> cử nhân y tế công cộng năm 2005. <br /> <br />  <br /> Ngày nhận bài báo:<br /> 28‐10‐2013.<br /> Ngày phản biện nhận xét bài báo:08‐11‐2013.<br /> Ngày bài báo được đăng:<br /> 16‐12‐2013.<br /> <br /> Có  kiến  thức  chung  đúng  về  phòng  bệnh <br /> tiêu chảy chiếm tỉ lệ (66,04%) cao. Bà mẹ có kiến <br />  <br /> <br /> 70<br /> <br /> Chuyên Đề Điều Dưỡng Nhi Khoa  <br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2