Danh mục cán bộ

Chia sẻ: Tan Giang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
63
lượt xem
1
download

Danh mục cán bộ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bộ (Sở) :........ Đơn vị :........ DANH MỤC CÁN BỘ Phòng ban : ...................................................................................................... STT Mã Họ và tên Chức vụ Ngày sinh .

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Danh mục cán bộ

  1. Bộ (Sở) :........ Đơn vị :........ DANH MỤC CÁN BỘ Phòng ban : ...................................................................................................... STT Mã Họ và tên Chức vụ Ngày sinh
Đồng bộ tài khoản