intTypePromotion=3

DANH MỤC TRA CỨU CÁC VĂN BẢN QPPL CÓ LIÊN QUAN ĐẾN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Chia sẻ: LE Xuan Luan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
549
lượt xem
157
download

DANH MỤC TRA CỨU CÁC VĂN BẢN QPPL CÓ LIÊN QUAN ĐẾN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'danh mục tra cứu các văn bản qppl có liên quan đến quản lý chất lượng công trình xây dựng', văn bản luật, xây dựng - đô thị phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: DANH MỤC TRA CỨU CÁC VĂN BẢN QPPL CÓ LIÊN QUAN ĐẾN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

  1. DANH MỤC TRA CỨU CÁC VĂN BẢN QPPL CÓ LIÊN QUAN ĐẾN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG 1. Luật: Tên Văn bản Ban hành Hiệu lực Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 10/12/2003 Còn Hiệu lực 2. Nghị định: Tên Văn bản Ban hành Hiệu lực 18/04/2008 Còn Hiệu lực Nghị định 49/2008/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng Nghị định 209/2004/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý chất lượng công 16/12/2004 Còn Hiệu lực trình xây dựng 3. Thông tư. Tên Văn bản Ban hành Hiệu lực Thông tư 12/2005/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn một số nội 15/07/2005 Còn Hiệu lực dung về Quản lý chất lượng công trình xây dựng và Điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân trong hoạt động xây dựng Thông tư 11/2005/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn kiểm tra và 14/07/2005 Chưa xác định chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng 4. Quyết định Bộ Xây dựng. Tên Văn bản Ban hành Hiệu lực Quyết định 905/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc đính chính Quyết định 14/07/2008 Còn Hiệu lực số 01/2008/QĐ-BXD ngày 01/02/2008 ban hành Chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng và Quyết định số 06/2008/QĐ- BXD ngày 18/4/2008 ban hành Quy chế cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Quyết định 06/2008/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chế 18/04/2008 Còn Hiệu lực cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng Quyết định 11/2007/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành TCXDVN 13/03/2007 Còn Hiệu lực 390: 2007 "Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép - Quy phạm thi công và nghiệm thu" Quyết định 41/2006/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành TCXDVN 29/12/2006 Còn Hiệu lực 371: 2006 "Nghiệm thu chất lượng thi công công trình xây dựng" Quyết định 35/2006/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc bổ sung một số nội 22/11/2006 Còn Hiệu lực dung của "Quy chế áp dụng tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài trong hoạt động xây dựng ở Việt Nam" ban hành kèm theo Quyết định số 09/2005/QĐ- BXD ngày 07/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Quyết định 1547/QĐ-BCĐ của Ban Chỉ đạo công trình, sản phẩm xây dựng 13/11/2006 Còn Hiệu lực 1
  2. chất lượng cao - Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chế đánh giá và công nhận công trình, sản phẩm xây dựng đạt chất lượng cao của ngành xây dựng trong kế hoạch 5 năm 2006 - 2010 Quyết định 29/2006/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy định 14/09/2006 Còn Hiệu lực công khai thủ tục hành chính và thái độ, tác phong của cán bộ, công chức làm việc trong lĩnh vực cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng Quyết định 30/2006/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy định 14/09/2006 Còn Hiệu lực công khai thủ tục hành chính và thái độ tác phong của cán bộ công chức trong các lĩnh vực thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng, cung cấp thông tin và chứng chỉ quy hoạch xây dựng Quyết định 31/2006/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy định 14/09/2006 Còn Hiệu lực công khai thủ tục hành chính và thái độ tác phong của cán bộ công chức trong việc cấp giấy phép xây dựng, cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, cấp giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam Quyết định 1857/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hµnh ch­ 29/5/2005 Chưa xác định ¬ng tr×nh khung båi dìng nghiÖp vô gi¸m s¸t thi c«ng  x©y dùng c«ng tr×nh  Quyết định 15/2005/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chế 25/04/2005 Chưa xác định cấp chứng chỉ hành nghề Kiến trúc sư, Kỹ sư hoạt động xây dựng Quyết định 12/2005/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chế 18/04/2005 Chưa xác định cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình 4. Công văn Bộ xây dựng Công văn 1895/BXD-GĐ của Bộ Xây dựng về việc tăng cường công tác 05/09/2007 Còn Hiệu lực quản lý chất lượng các công trình nhà ở tư nhân 2
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản