DANH MỤC TRA CỨU CÁC VĂN BẢN QPPL CÓ LIÊN QUAN ĐẾN MÔI TRƯỜNG - RÁC THẢI

Chia sẻ: LE Xuan Luan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
144
lượt xem
38
download

DANH MỤC TRA CỨU CÁC VĂN BẢN QPPL CÓ LIÊN QUAN ĐẾN MÔI TRƯỜNG - RÁC THẢI

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'danh mục tra cứu các văn bản qppl có liên quan đến môi trường - rác thải', văn bản luật, tài nguyên - môi trường phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: DANH MỤC TRA CỨU CÁC VĂN BẢN QPPL CÓ LIÊN QUAN ĐẾN MÔI TRƯỜNG - RÁC THẢI

  1. DANH MỤC TRA CỨU CÁC VĂN BẢN QPPL CÓ LIÊN QUAN ĐẾN MÔI TRƯỜNG - RÁC THẢI 1. Luật: Tên Văn bản Ban hành Hiệu lực Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 10/12/2003 Còn Hiệu lực 2. Nghị định: Tên Văn bản Ban hành Hiệu lực Nghị định 35/2008/NĐ-CP của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử 25/03/2008 Còn Hiệu lực dụng nghĩa trang 3. Thông tư Bộ Xây dựng Tên Văn bản Ban hành Hiệu lực Thông tư 01/2008/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện 02/01/2008 Còn Hiệu lực một số nội dung của Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch Thông tư 13/2007/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn một số 31/12/2007 Còn Hiệu lực Điều của Nghị định số 59/2007/NĐ-CP ngày 09/4/2007 của Chính phủ về quản lý chất thải rắn Thông tư 11/2007/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện 11/12/2007 Còn Hiệu lực một số điều của Nghị định số 124/2007/NĐ-CP ngày 31/7/2007 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng 4. Quyết định Bộ Xây dựng Tên Văn bản Ban hành Hiệu lực Quyết định 926/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc thành lập Tổ thường 22/07/2008 Còn Hiệu lực trực theo dõi, kiểm tra, đề xuất giải pháp xử lý những vướng mắc do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng Quyết định 09/2008/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy 06/06/2008 Còn Hiệu lực chuẩn xây dựng Việt Nam "Nhà ở và công trình công cộng - An toàn sinh mạng và sức khoẻ" Quyết định 588/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc thành lập và quy định 23/04/2008 Còn Hiệu lực chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Vụ Vật liệu xây dựng Quyết định 377/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc phê duyệt Chương trình 14/03/2008 Còn Hiệu lực sử dụng năng lượng, tài nguyên tiết kiệm và hiệu quả trong hoạt động xây dựng Quyết định 24/2007/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành TCXDVN 07/06/2007 Còn Hiệu lực 397: 2007 "Hoạt độ phóng xạ tự nhiên của vật liệu xây dựng - Mức an toàn trong sử dụng và phương pháp thử" Quyết định 23/2007/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành TCXDVN 04/06/2007 Còn Hiệu lực 395: 2007 “Phụ gia khoáng cho bê tông đầm lăn” 1
  2. Quyết định 17/2007/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành TCXDVN 07/05/2007 Còn Hiệu lực 392: 2007 "Cống hộp bê tông cốt thép đúc sẵn - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử" Quyết định 16/2007/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành TCXDVN 25/04/2007 Còn Hiệu lực 391: 2007 "Bê tông - Yêu cầu dưỡng ẩm tự nhiên" Quyết định 13/2007/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành "Định 23/04/2007 Còn Hiệu lực mức dự toán thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp rác thải đô thị" Quyết định 14/2007/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành "Định 23/04/2007 Còn Hiệu lực mức dự toán duy trì cây xanh đô thị" Quyết định 11/2007/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành TCXDVN 13/03/2007 Còn Hiệu lực 390: 2007 "Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép - Quy phạm thi công và nghiệm thu" Quyết định 10/2007/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành TCXDVN 06/03/2007 Còn Hiệu lực 389: 2007 "Sản phẩm bê tông ứng lực trước - Yêu cầu kỹ thuật và nghiệm thu" Quyết định 09/2007/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành TCXDVN 05/03/2007 Còn Hiệu lực 388: 2007 "Sơn - Phương pháp xác định độ cứng của màng phủ bằng thiết bị con lắc" Quyết định 08/2007/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành TCXDVN 29/01/2007 Còn Hiệu lực 382: 2006 "Vật liệu chịu lửa - Phương pháp xác định độ chịu mài mòn ở nhiệt độ thường" Quyết định 05/2007/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành TCXDVN 23/01/2007 Còn Hiệu lực 384: 2007 "Vật liệu chịu lửa - vữa cao Alumin" Quyết định 06/2007/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành TCXDVN 23/01/2007 Còn Hiệu lực 383 : 2006 "Vật liệu chịu lửa - vữa Manhêdi" Quyết định 02/2007/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành TCXDVN 18/01/2007 Còn Hiệu lực 381: 2007 "Vật liệu chịu lửa - Phương pháp xác định độ bền uốn ở nhiệt độ cao" Quyết định 01/2007/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành TCXDVN 18/01/2007 Còn Hiệu lực 380: 2007 "Vật liệu chịu lửa - Phương pháp xác định khối lượng thể tích vật liệu dạng hạt" Quyết định 40/2006/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành TCXDVN 28/12/2006 Còn Hiệu lực 379: 2006 "Vật liệu chịu lửa - Phương pháp xác định hàm lượng Phốtpho pentôxit" Quyết định 38/2006/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành TCXDVN 27/12/2006 Còn Hiệu lực 385: 2006 "Phương pháp gia cố nền đất yếu bằng trụ đất xi măng" Quyết định 39/2006/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành TCXDVN 27/12/2006 Còn Hiệu lực 378 : 2006 "Vật liệu chịu lửa - phương pháp xác định hàm lượng Titan Dioxit" Quyết định 37/2006/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành TCXDVN 22/12/2006 Còn Hiệu lực 377: 2006 "Hệ thống cấp khí đốt trung tâm trong nhà ở - Tiêu chuẩn thiết kế" Quyết định 36/2006/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành TCXDVN 19/12/2006 Còn Hiệu lực 387: 2006 "Hệ thống cấp khí đốt trung tâm trong nhà ở - Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu" Quyết 32/2006/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành TCXDVN 376: 20/09/2006 Còn Hiệu lực 2006 "Hỗn hợp bê tông nặng - Phương pháp xác định thời gian đông kết" Quyết định 27/2006/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc công bố danh mục 06/09/2006 Còn Hiệu lực và mã số HS vật liệu amiăng thuộc nhóm amfibole cấm nhập khẩu theo quy định tại Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ Quyết định 25/2006/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Định mức 05/09/2006 Hết Hiệu lực 2
  3. dự toán xây dựng công trình Phần Thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu xây dựng Quyết định 26/2006/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành TCXDVN 05/09/2006 Còn Hiệu lực 374: 2006 "Hỗn hợp bê tông trộn sẵn - Các yêu cầu cơ bản đánh giá chất lượng và nghiệm thu" Quyết định 19/2006/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành TCXDVN 05/07/2006 Còn Hiệu lực 372: 2006 "Ống bê tông cốt thép thoát nước" Quyết định 18/2006/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành TCXDVN 16/06/2006 Còn Hiệu lực 303: 2006 "Công tác hoàn thiện trong xây dựng - Thi công và nghiệm thu" Quyết định 01/2006/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành TCXDVN 05/01/2006 Còn Hiệu lực 362: 2005 "Quy hoạch cây xanh sử dụng công cộng trong các đô thị - Tiêu chuẩn thiết kế" Quyết định 45/2005/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành TCXDVN 19/12/2005 Chưa xác định 359: 2005 "Cọc - Thí nghiệm kiểm tra khuyết tật bằng phương pháp động biến dạng nhỏ" Quyết định 41/2005/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành TCXDVN 29/11/2005 Chưa xác định 360: 2005 "Bê tông nặng - Xác định độ thấm ion clo bằng phương pháp đo điện lượng" Quyết định 42/2005/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành TCXDVN 29/11/2005 Chưa xác định 353: 2005 "Nhà ở liên kế - Tiêu chuẩn thiết kế" Quyết định 40/2005/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy 17/11/2005 Chưa xác định chuẩn xây dựng Việt Nam: QCXDVN 09: 2005 "Quy chuẩn xây dựng Việt Nam - Các công trình xây dựng sử dụng năng lượng có hiệu quả" Quyết định 38/2005/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành "Định 02/11/2005 Chưa xác định mức dự toán duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng" Quyết định 37/2005/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành "Định 02/11/2005 Chưa xác định mức dự toán duy trì hệ thống thoát nước đô thị" Quyết định 35/2005/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành TCXDVN 19/10/2005 Chưa xác định 335: 2005 "Tiêu chuẩn thiết kế nhà hát - Phòng khán giả" Quyết định 34/2005/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành TCXDVN 10/10/2005 Chưa xác định 356: 2005 "Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế" Quyết định 29/2005/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành TCXDVN 25/08/2005 Chưa xác định 354: 2005 "Bê tông nặng - Phương pháp xác định hàm lượng sunfat trong bê tông" Quyết định 30/2005/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành TCXDVN 25/08/2005 Chưa xác định 349: 2005 "Cát nghiền cho bê tông và vữa" Quyết định 26/2005/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành TCXDVN 08/08/2005 Chưa xác định 175: 2005 "Mức ồn tối đa cho phép trong công trình công cộng - Tiêu chuẩn thiết kế" Quyết định 27/2005/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành 9 TCXDVN 08/08/2005 Chưa xác định chuyển dịch từ tiêu chuẩn quốc tế ISO: TCXDVN 339, 340, 342, 343, 344, 345, 346, 347 và 348: 2005 Quyết định 22/2005/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành TCXDVN 28/07/2005 Chưa xác định 341: 2005 "Sơn tường - Sơn nhũ tương - Phương pháp xác định độ bền nhiệt ẩm của màng sơn" Quyết định 23/2005/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành TCXDVN 28/07/2005 Chưa xác định 314: 2005 "Hàn kim loại - Thuật ngữ và Định nghĩa" Quyết định 20/2005/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành TCXDVN 19/07/2005 Chưa xác định 352: 2005 "Sơn - Phương pháp không phá huỷ xác định chiều dày màng sơn khô" Quyết định 16/2005/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành TCXDVN 05/05/2005 Chưa xác định 3
  4. 334: 2005 "Quy phạm sơn thiết bị và kết cấu thép trong xây dựng dân dụng và công nghiệp" Quyết định 14/2005/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành TCXDVN 22/04/2005 Chưa xác định 336: 2005 "Vữa dán gạch ốp lát - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử" Quyết định 13/2005/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành TCXDVN 22/04/2005 Chưa xác định 337: 2005 "Vữa và bêtông chịu axít" Quyết định 08/2005/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành TCXDVN 04/04/2005 Chưa xác định 333: 2005 "Chiếu sáng nhân tạo bên ngoài các công trình công cộng và kỹ thuật hạ tầng đô thị - Tiêu chuẩn thiết kế" Quyết định 04/2005/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành TCXDVN 10/01/2005 Chưa xác định 309: 2004 "Công tác trắc địa trong xây dựng công trình - Yêu cầu chung" Quyết định 27/2004/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành TCXDVN 09/11/2004 Chưa xác định 320: 2004 "Bãi chôn lấp chất thải nguy hại - Tiêu chuẩn thiết kế" Quyết định 26/2004/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành TCXDVN 02/11/2004 Còn Hiệu lực 323: 2004 "Nhà ở cao tầng - Tiêu chuẩn thiết kế" Quyết định 24/2004/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành tiêu 26/10/2004 Chưa xác định chuẩn TCXDVN 324: 2004 - Xi măng xây trát Quyết định 17/2004/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành bổ sung 05/07/2004 Hết Hiệu lực định mức dự toán công tác khoan lỗ cọc, khoan nhồi và thí nghiệm kiểm tra chất lượng cọc bê tông Quyết định 01/2004/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Tiêu 11/02/2004 Chưa xác định chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD VN 296: 2004 "Giàn giáo - Các yêu cầu về an toàn" 5. Công văn Bộ Xây dựng Tên Văn bản Ban hành Hiệu lực Công văn 564/BXD-KTTC của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn điều chỉnh 31/03/2008 Còn Hiệu lực giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá vật liệu xây dựng Công văn 402/BXD-KTTC của Bộ Xây dựng về việc thực hiện điều chỉnh 10/03/2008 Còn Hiệu lực giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng Công văn 1777/BXD-VP của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức dự 16/8/2007 Còn Hiệu lực toán xây dựng công trình – Phần lắp đặt hệ thống điện công trình; ống và phụ tùng ống; bảo ôn đường ống, phụ tùng ống và thiết bị; khai thác nước ngầm Công văn 1780/BXD-VP của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức dự 16/8/2007 Còn Hiệu lực toán xây dựng công trình – Phần thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu XD Công văn 1781/BXD-VP của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức dự 16/8/2007 Còn Hiệu lực toán xây dựng công trình – Phần thí nghiệm đường dây và trạm biến áp Công văn 1782/BXD-VP của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức dự 16/8/2007 Còn Hiệu lực toán xây dựng công trình – Phần lắp đặt máy, thiết bị Công văn 1783/BXD-VP của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức dự 16/8/2007 Còn Hiệu lực toán xây dựng công trình – Phần lắp đặt truyền dẫn phát sóng truyền hình. Công văn 1784/BXD-VP của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức vật 16/8/2007 Còn Hiệu lực trong XD Công văn 1601/BXD-VP của Bộ Xây dựng về Chỉ số giá XD 25/7/2007 Còn Hiệu lực Công văn 292/BXD-KTTC của Bộ Xây dựng về việc bù chênh lệch giá vật 11/03/2004 Chưa xác định liệu xây dựng 4
  5. 5

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản