DANH MỤC TRA CỨU CÁC VĂN BẢN QPPL CÓ LIÊN QUAN ĐẾN QUẢN LÝ CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Chia sẻ: LE Xuan Luan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
242
lượt xem
60
download

DANH MỤC TRA CỨU CÁC VĂN BẢN QPPL CÓ LIÊN QUAN ĐẾN QUẢN LÝ CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'danh mục tra cứu các văn bản qppl có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng', văn bản luật, xây dựng - đô thị phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: DANH MỤC TRA CỨU CÁC VĂN BẢN QPPL CÓ LIÊN QUAN ĐẾN QUẢN LÝ CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

  1. DANH MỤC TRA CỨU CÁC VĂN BẢN QPPL CÓ LIÊN QUAN ĐẾN QUẢN LÝ CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 1. Luật: Tên Văn bản Ban hành Hiệu lực Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 10/12/2003 Còn Hiệu lực 2. Nghị định: Tên Văn bản Ban hành Hiệu lực Nghị định 03/2008/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số 07/01/2008 Còn Hiệu lực điều của Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình Nghị định 99/2007/NĐ-CP của Chính phủ về việc quản lý chi phí đầu tư 13/6/2007 Còn Hiệu lực xây dựng công trình 3. Quyết định của Thủ tướng chính phủ Quyết định 131/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành 09/08/2007 Còn Hiệu lực Quy chế thuê tư vấn nước ngoài trong hoạt động xây dựng Việt Nam 4. Thông tư. 4.1. Bộ Xây dựng Tên Văn bản Ban hành Hiệu lực Thông tư 12/2008/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập và 07/05/2008 Còn Hiệu lực quản lý chi phí khảo sát xây dựng Thông tư 11/2008/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn một số nội 05/05/2008 Còn Hiệu lực dung của Quyết định số 17/2008/QĐ-TTg ngày 28/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bảng giá chuẩn cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại Thông tư 09/2008/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn điều chỉnh 17/04/2008 Còn Hiệu lực giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng Thông tư 06/2008/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn quản lý chi 20/03/2008 Còn Hiệu lực phí dịch vụ công ích đô thị Thông tư 05/2008/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn điều chỉnh 22/02/2008 Hết Hiệu lực giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng Thông tư 03/2008/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn điều chỉnh 25/01/2008 Còn Hiệu lực dự toán xây dựng công trình Thông tư 02/2008/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập và 02/01/2008 Còn Hiệu lực quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình cơ sở hạ tầng thuộc Chương trình phát triển kinh tế-xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006 - 2010 Thông tư 07/2007/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn phương pháp 25/07/2007 Còn Hiệu lực xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình Thông tư 05/2007/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập và quản lý 25/07/2007 Còn Hiệu lực 1
  2. chi phí đầu tư xây dựng công trình Thông tư 06/2007/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn hợp đồng trong 25/07/2007 Còn Hiệu lực hoạt động xây dựng Thông tư 16/2005/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn điều chỉnh dự 13/10/2005 Chưa xác định toán chi phí xây dựng công trình Thông tư 07/2005/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn phương pháp 15/04/2005 Chưa xác định quy đổi chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình tại thời điểm bàn giao đưa vào sử dụng 4.2. Bộ Tài Chính Tên Văn bản Ban hành Hiệu lực Thông tư 149/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý và 14/12/2007 Còn Hiệu lực sử dụng vốn ngân sách cho các hoạt động của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong qúa trình quản lý các dự án đầu tư theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao, Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao - Kinh doanh, Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao Thông tư 130/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một 02/11/2007 Còn Hiệu lực số điểm của Thông tư số 27/2007/TT-BTC ngày 03/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước Thông tư 118/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý, sử 02/10/2007 Còn Hiệu lực dụng chi phí quản lý dự án đầu tư của các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước Thông tư 107/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý thanh 7/9/2007 Còn Hiệu lực toán, quyết toán vốn đầu tư dự án giải phóng mặt bằng, tái định cư sử dụng vốn ngân sách nhà nước Thông tư 98/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một 9/8/2007 Còn Hiệu lực số điểm của Thông tư số 33/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước Thông tư 33/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quyết toán 9/4/2007 Còn Hiệu lực dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước Thông tư 27/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý, thanh 3/4/2007 Còn Hiệu lực toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước Thông tư 20/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc lập dự toán, 14/03/2007 Còn Hiệu lực cấp phát, quản lý, sử dụng chi phí thăm dò, khai quật khảo cổ khi cải tạo, xây dựng công trình Thông tư 96/2006/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về mức thu, 16/10/2006 Còn Hiệu lực chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá 5. Công văn Bộ Xây dựng Tên Văn bản Ban hành Hiệu lực Công văn 1160/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn điều chỉnh 17/06/2008 Còn Hiệu lực giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá vật liệu xây dựng Công văn 72/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc quản lý chi phí đầu tư 03/06/2008 Còn Hiệu lực xây dựng công trình Công văn 737/BXD-VP của Bộ Xây dựng về việc công bố Hướng dẫn đo 22/04/2008 Còn Hiệu lực bóc khối lượng xây dựng công trình 2
  3. Công văn 49/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn quản lý chi 22/04/2008 Còn Hiệu lực phí đầu tư xây dựng công trình Công văn 734/BXD-VP của Bộ Xây dựng về việc công bố nội dung cơ bản 21/04/2008 Còn Hiệu lực của tài liệu đào tạo, bồi dường nghiệp vụ định giá xây dựng Công văn 564/BXD-KTTC của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn điều chỉnh 31/03/2008 Còn Hiệu lực giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá vật liệu xây dựng Công văn 402/BXD-KTTC của Bộ Xây dựng về việc thực hiện điều chỉnh 10/03/2008 Còn Hiệu lực giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng Công văn 344/BXD-VP của Bộ Xây dựng về việc đính chính Thông tư số 12/12/2007 Còn Hiệu lực 06/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn hợp đồng trong hoạt động xây dựng Công văn 2507/BXD-VP của Bộ Xây dựng về việc công bố mẫu hợp đồng 26/11/2007 Còn Hiệu lực thiết kế xây dựng công trình Công văn 2508/BXD-VP của Bộ Xây dựng về việc công bố mẫu hợp đồng 26/11/2007 Còn Hiệu lực thi công xây dựng công trình Công văn 1918/BXD-KTTC của Bộ Xây dựng về việc triển khai thực hiện 06/09/2007 Còn Hiệu lực Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình Công văn 1776/BXD-VP của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức dự 16/8/2007 Còn Hiệu lực toán xây dựng công trình – Phần Xây dựng Công văn 1777/BXD-VP của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức dự 16/8/2007 Còn Hiệu lực toán xây dựng công trình – Phần lắp đặt hệ thống điện công trình; ống và phụ tùng ống; bảo ôn đường ống, phụ tùng ống và thiết bị; khai thác nước ngầm Công văn 1778/BXD-VP của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức dư 16/8/2007 Còn Hiệu lực toán sửa chữa công trình XD Công văn 1779/BXD-VP của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức dự 16/8/2007 Còn Hiệu lực toán xây dựng công trình – Phần khảo xát XD Công văn 1780/BXD-VP của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức dự 16/8/2007 Còn Hiệu lực toán xây dựng công trình – Phần thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu XD Công văn 1781/BXD-VP của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức dự 16/8/2007 Còn Hiệu lực toán xây dựng công trình – Phần thí nghiệm đường dây và trạm biến áp Công văn 1782/BXD-VP của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức dự 16/8/2007 Còn Hiệu lực toán xây dựng công trình – Phần lắp đặt máy, thiết bị Công văn 1783/BXD-VP của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức dự 16/8/2007 Còn Hiệu lực toán xây dựng công trình – Phần lắp đặt truyền dẫn phát sóng truyền hình. Công văn 1784/BXD-VP của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức vật 16/8/2007 Còn Hiệu lực trong XD Công văn 1751/BXD-VP của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức chi phí 14/08/2007 Còn Hiệu lực quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình Công văn 1599/BXD-VP của Bộ Xây dựng về phương pháp xác định chỉ số 25/7/2007 Còn Hiệu lực giá xây dựng Công văn 1600/BXD-VP của Bộ Xây dựng về Suất vốn đầu tư xây dựng 25/7/2007 Còn Hiệu lực công trình năm 2007 Công văn 1601/BXD-VP của Bộ Xây dựng về Chỉ số giá XD 25/7/2007 Còn Hiệu lực 3
  4. 5. Văn bản Bộ Tài chính Quyết định số 25/QĐ-KBNN về việc ban hành quy trình kiểm soát thanh 14/01/2008 Còn Hiệu lực toán vốn đầu tư ngoài nước Quyết định số 25/QĐ-KBNN về sủa đổi quyết định số 297/QĐ-KBNN hướng 11/12/2007 Còn Hiệu lực dẫn quy trình thanh toán , quyết toán Quyết định số 297/QĐ-KBNN về quy trình thanh toán , quyết toán 18/5/2007 Còn Hiệu lực Công văn 2246/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc hạch toán chi phí 26/06/2006 Còn Hiệu lực đền bù hỗ trợ giải phóng mặt bằng Công văn 1514/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc hướng dẫn chi phí 24/04/2006 Còn Hiệu lực đền bù giải toả Công văn 388/TCT-DNK của Tổng cục Thuế về việc chi phí đền bù hỗ trợ 25/01/2006 Còn Hiệu lực 4

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản