DANH MỤC TRA CỨU CÁC VĂN BẢN QPPL CÓ LIÊN QUAN ĐẾN TRẬT TỰ - THANH TRA XÂY DỰNG

Chia sẻ: LE Xuan Luan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
175
lượt xem
16
download

DANH MỤC TRA CỨU CÁC VĂN BẢN QPPL CÓ LIÊN QUAN ĐẾN TRẬT TỰ - THANH TRA XÂY DỰNG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'danh mục tra cứu các văn bản qppl có liên quan đến trật tự - thanh tra xây dựng', văn bản luật, xây dựng - đô thị phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: DANH MỤC TRA CỨU CÁC VĂN BẢN QPPL CÓ LIÊN QUAN ĐẾN TRẬT TỰ - THANH TRA XÂY DỰNG

  1. DANH MỤC TRA CỨU CÁC VĂN BẢN QPPL CÓ LIÊN QUAN ĐẾN TRẬT TỰ - THANH TRA XÂY DỰNG 1. Luật: Tên Văn bản Ban hành Hiệu lực Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 10/12/2003 Còn Hiệu lực 2. Các văn bản có liên quan Tên Văn bản Ban hành Hiệu lực Quyết định 165/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định 27/10/2007 Còn Hiệu lực tạm thời tiêu chuẩn thanh tra viên chuyên ngành xây dựng quận, huyện và xã, phường, thị trấn tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh Quyết định 25/2007/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành các mẫu 20/07/2007 Còn Hiệu lực văn bản; qui định trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu, phương tiện, thiết bị kỹ thuật của Thanh tra xây dựng quận, huyện, xã, phường, thị trấn tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh theo Quyết định số 89/2007/ QĐ-TTg ngày 18/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm thành lập Thanh tra xây dựng quận, huyện và Thanh tra xây dựng xã, phường, thị trấn tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh Thông tư liên tịch 04/2007/TTLT-BXD-BCA của Bộ Xây dựng và Bộ Công an 7/7/2007 Còn Hiệu lực về việc hướng dẫn phối hợp xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động xây dựng Quyết định 89/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm 18/06/2007 Còn Hiệu lực thành lập Thanh tra xây dựng quận, huyện và Thanh tra xây dựng xã, phường, thị trấn tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh Chỉ thị 14/2007/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác 13/06/2007 Còn Hiệu lực quản lý trật tự xây dựng tại các đô thị Công văn 2371/VPCP-TCCB của Văn phòng Chính phủ về việc thí điểm 07/05/2007 Còn Hiệu lực thành lập thanh tra xây dựng cấp quận, huyện và xã, phường, thị trấn tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh Chỉ thị 02/2007/CT-BXD của Bộ Xây dựng về việc đẩy mạnh công tác cấp 07/02/2007 Còn Hiệu lực giấy phép xây dựng và tăng cường quản lý trật tự xây dựng Thông tư liên tịch 18/2005/TTLT-BXD-TTCP của Bộ Xây dựng và Thanh tra 04/11/2005 Chưa xác định Chính phủ về việc hướng dẫn một số nội dung về thanh tra xây dựng Quyết định 36/2005/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành "Quy định 24/10/2005 Chưa xác định về tiêu chuẩn thanh tra viên, cán bộ, công chức làm việc trong cơ quan thanh tra xây dựng, trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu, phương tiện, thiết bị kỹ thuật của thanh tra xây dựng" Quyết định 25/2005/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc quy định chức năng, 08/08/2005 Chưa xác định nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Bộ Xây dựng Thông tư liên tịch 10/2005/TTLT-BXD-BNV của Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ 22/06/2005 Chưa xác định hướng dẫn về nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Thanh tra xây dựng ở địa phương Nghị định 46/2005/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của 06/04/2005 Chưa xác định Thanh tra xây dựng Chỉ thị 19/2003/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức lập quy 11/09/2003 Chưa xác định hoạch xây dựng đô thị và quản lý xây dựng theo quy hoạch 1

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản