intTypePromotion=1

ĐẠO ĐỨC - HIẾU THẢO VỚi ÔNG BÀ, CHA MẸ

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
557
lượt xem
146
download

ĐẠO ĐỨC - HIẾU THẢO VỚi ÔNG BÀ, CHA MẸ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hiếu thảo với ông bà cha mẹ là biết quan tâm chăm sóc ông bà cha mẹ, làm giúp ông bà, cha mẹ, những việc phù hợp.Biết vâng lời ông bà, cha mẹ, học tập tốt. Yêu quý ông bà, cha mẹ.Biết quan tâm tới sức khoẻ, niềm vui, công việc của ông bà cha mẹ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ĐẠO ĐỨC - HIẾU THẢO VỚi ÔNG BÀ, CHA MẸ

  1. O C HI U TH O V i ÔNG BÀ, CHA M I/ M C TIÊU: + Hi u th o v i ông bà cha m là bi t quan tâm chăm sóc ông bà cha m , làm giúp ông bà, cha m , nh ng vi c phù h p.Bi t vâng l i ông bà, cha m , h c t p t t. + Yêu quý ông bà, cha m .Bi t quan tâm t i s c kho , ni m vui, công vi c c a ông bà cha m . + Giúp ông bà, cha m nh ng vi c làm v a s c. + Phê phán, nh ng hành vi không hi u th o. II / CHU N B : + Tranh v , b ng ph . III / HO T NG D Y H C: Ho t ng c a th y Ho t ng c a trò 1/ Ki m tra bài cũ: 2 HS tr l i + Theo em vi c làm như th nào là + Là quan tâm chăm sóc t i ông bà,
  2. hi u th o v i ông bà, cha m ? cha m .Làm giúp nh ng công vi c phù h p + Không nên òi h i nh ng vi c + Chúng ta không nên làm gì iv i không phù h p ông bà, cha m ? GV nh n xét. 2 Bài m i: HS quan sát tranh và t tên cho Yêu c u HS trao i nhóm ôi tranh. GV treo tranh HS quan sát. Ví d :Tranh 1:C u bé chưa ngoan. G i HS tr l i. Tranh 2:M t t m gương t t. HS tr l i: H i: +Em hi u th nào là hi u th o v i ông + Hi u th o v i ông bà, cha m là bà, cha m ? N u con cháu không hi u luôn quan tâm chăm sóc giúp . th o chuy n gì s x y ra? + N u con cháu không hi u th o thì ông bà, cha m s bu n phi n, gia ình không h nh phúc. Ho t ng2: K chuy n t m gương hi u th o HS k .
  3. HS làm vi c theo nhóm +K các t m gương hi u th o mà em bi t? + Vi t ra nh ng câu thành ng , t c + HS vi tcâu ca dao ,t c ng . ng , ca dao mà em bi t? GV gi i thích m t s câu khó hi u. Ho t ng 3: Em s làm gì? HS làm vi c theo nhóm. Yêu c u HS ghi l i các d nh em s làm HS trình bày. HS lên trình bày. GV nh n xét. Ho t ng 4: X lý tình hu ng: HS th o lu n n u mình là b n trong tranh, em s làm gì? Vì sao em làm th ?
  4. + Em s l y d u xoa cho bà, m lưng cho bà. Tình hu ng 1: Em ang ng i h c bài. Bà b o:”B a nay, bà au lưng quá” + Em ng ng chơi, l y khăn cho ông Tình hu ng 2: Tùng ang chơi ngoài sân, ông nh :”Tùng ơi, l y h ông cái khăn” Yêu c u các nhóm th o lu n và s m vai GV nh n xét. Nh c HS v nhà th c hi n úng nh ng d nh s làm.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản