ĐÁP ÁN MÔN TOÁN TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP.HCM Câu

Chia sẻ: Nguyen Huu Du | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
158
lượt xem
10
download

ĐÁP ÁN MÔN TOÁN TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP.HCM Câu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

ĐÁP ÁN MÔN TOÁN TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP.HCM Câu Nội dung chấm Điểm Câu Nội dung chấm Điểm 1 1) Khảo sát hàm số 2,0 D = R \ {−1}, y' = 2 ( x + 1) 2 4 1) Hình giải tích không gian 2,0 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 AB = ( −3;3;0) , AC = (−3;0;3) ⇒ n ( ABC) = 9(1;1;1) Vậy ( ABC) : x + y + z − 5 = 0 TCĐ: x = −1 . TCN: y = 1 M (5;0;0) , N (0;5;0) , P (0;0;5) 0,5 2) 2) V= 1 125 [OM , ON ]OP = 6 6 R=2 3 ( x −...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ĐÁP ÁN MÔN TOÁN TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP.HCM Câu

  1. ĐÁP ÁN MÔN TOÁN TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP.HCM Câu Nội dung chấm Điểm Câu Nội dung chấm Điểm 1 Khảo sát hàm số 2,0 4 Hình giải tích không gian 2,0 1) 2 1) AB = ( −3;3;0) , AC = (−3;0;3) D = R \ {−1}, y' = 0,25 0,25 ( x + 1) 2 ⇒ n ( ABC) = 9(1;1;1) TCĐ: x = −1 . TCN: y = 1 0,25 Vậy ( ABC) : x + y + z − 5 = 0 0,25 M (5;0;0) , N (0;5;0) , P (0;0;5) 0,25 1 125 0,5 V= [OM , ON ]OP = 0,25 6 6 2) R=2 3 0,25 2) (d ) : y = 2 x + m 0,25 ( x − 4) 2 + ( y − 2) 2 + (z − 5) 2 = 12 0,25 ⎧x −1 ⎪ x + 1 = 2x + m ⎧x = 4 + t ⎪ ⎪ Đk tiếp xúc ⎨ 0,25 (DH) : ⎨ y = 2 + t 0,25 ⎪ 2 =2 ⎪z = 5 + t ⎪ ( x + 1) 2 ⎩ ⎩ Hoành độ tiếp điểm: x = 0;−2 0,25 H ∈ ( ABC) ⇒ t = −2 0,25 Vậy m = −1; m = 7 0,25 Vậy H(2;0;3) 2 Giải phương trình 2,0 5 Tích phân – đại số tổ hợp 2,0 1) cos x ≠ 0; sin x ≠ 0 1) 1 xdx dx 1 0,25 I=∫ +∫ 2 = I1 + I 2 0,25 pt ⇔ 2(sin x + cos x ) = sin 2 x (cos x + sin x ) 0 x +1 0 x +1 2 1 1 1 ⇔ (sin x + cos x )( 2 − sin 2 x ) = 0 0,25 I1 = ln( x 2 + 1) = ln 2 0,25 2 0 2 π dt sin x + cos x = 0 ( 2 − sin 2 x = 0 : Vô nghiêm ) 0,25 Đặt x = tgt , t ∈ [0, ] , dx = 0,25 4 cos 2 t π π 4 π 1 π ⇔ tgx = −1 ⇔ x = − + kπ 4 0,25 ∫ I 2 = dt = 0 4 . Vậy I = ln 2 + 2 4 0,25 2) 2) 4 0 < x ≠ 1 : pt ⇔ log x (53 x )(log52 x ) 2 = 1 0,25 ( x + 2) 4 = ∑ C k x k 2 4 − k 4 0,25 k =0 log 5 (5 3 x ) 1 7 log 5 x = 1; đặt t = log 5 x ≠ 0 2 0,25 ( x − 2) = ∑ C7 x p 24 − p 7p 0,25 log 5 x 4 p =0 3+ t 2 ⎡t = 1 Hệ số của x 2 là: t = 1 ⇔ t 2 + 3t − 4 = 0 ⇔ ⎢ 0,25 0,25 4t ⎣ t = −4 a 2 = 4C 2 + 2C3 = 94 4 7 log 5 x = 1 ⇔ x = 5 ; Hệ số của x 3 là 0,25 0,25 log 5 x = −4 ⇔ x = 5 −4 a 3 = 2C3 + 16C3 = 568 4 7 3 Hình học giải tích phẳng 2,0 ( AC) ⊥ BK ⇔ ( AC) : x − 3y + C = 0 0,25 Qua A ( 2;−7) ⇒ C = −23 ( AC) : x − 3y − 23 = 0 0,25 ⎧x − 3y − 23 = 0 Vậy C⎨ ⇒ C(5;−6) 0,25 ⎩x + 2 y + 7 = 0
  2. ⎧3x + y + 11 = 0 ⎪ B( x , y) thì B⎨ x + 2 y−7 0,5 ⎪ 2 +2 2 +7 =0 ⎩ ⇒ B( −4;1) 0,25 BC = (9;−7) ⇒ (BC) : 7 x + 9 y + 19 = 0 0,5

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản