intTypePromotion=3

Đề cương ôn tập kỳ thi sinh viên giỏi ĐHĐN năm 2018 môn cơ sở văn hóa việt nam

Chia sẻ: King Ak | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
71
lượt xem
7
download

Đề cương ôn tập kỳ thi sinh viên giỏi ĐHĐN năm 2018 môn cơ sở văn hóa việt nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu ôn thi bao gồm các đặc trưng văn hóa, diễn trình lịch sử văn hóa Việt Nam, các thành tố văn hóa Việt Nam, văn hóa vùng,... Mời các bạn cùng tham khảo để có thêm kiến thức về văn hóa Việt Nam nhé.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề cương ôn tập kỳ thi sinh viên giỏi ĐHĐN năm 2018 môn cơ sở văn hóa việt nam

  1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM  CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  KHOA NGỮ VĂN NAM Độc lập ­ Tự do ­Hạnh phúc ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KỲ THI SINH VIÊN GIỎI ĐHĐN NĂM 2018 MÔN THI: CƠ SỞ VĂN HÓA VIỆT NAM 1. Đặc trưng và chức năng của văn hóa ­ Các đặc trưng cơ bản của văn hóa:  + Tính hệ thống + Tính lịch sử + Tính giá trị + Tính nhân sinh ­ Các chức năng cơ bản của văn hóa: + Tổ chức xã hội + Điều chỉnh xã hội + Giáo dục + Giao tiếp, giải trí, thẩm mỹ 2. Diễn trình lịch sử văn hóa Việt Nam ­ Xu hướng biến đổi và phát triển văn hóa Việt Nam từ 1945 đến nay + Kế thừa, phát huy các giá trị truyền thống + Tiếp nhận những giá trị  văn hóa thế  giới để  làm giàu và phong phú văn  hóa dân tộc  + Phát triển các hoạt động sáng tạo văn hóa mới  3. Các thành tố văn hóa Việt Nam ­ Đặc điểm, biểu hiện của: + Văn hóa vật chất + Văn hóa xã hội
  2. + Văn hóa tinh thần 4. Văn hóa vùng ­ Đặc điểm, biểu hiện văn hóa vùng qua một số thành tố văn hóa vật chất  ở Việt Nam + Ẩm thực + Trang phục + Nhà ở ­ Đặc điểm, biểu hiện văn hóa vùng qua một số thành tố văn hóa tinh thần  ở Việt Nam + Lễ hội, tôn giáo, tín ngưỡng + Phong tục tập quán + Nghệ thuật + Ngôn ngữ Tài liệu tham khảo: [1] Chu Xuân Diên (2002), Cơ  sở  văn hoa Viêt Nam ́ ̣ ̣ ̣ , Nxb. Đai hoc Quôc gia Tp ́   Hô Chi Minh. ̀ ́ [2] Trần Ngọc Thêm (1997), Tìm về bản sắc văn hoá Việt Nam, Nxb.Thành phố  Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh. [3]  Trần Ngọc Thêm (2000), Cơ sở văn hoá Việt Nam, Nxb. Giáo dục. [4] Ngô Đức Thịnh (2004), Văn hoá vùng và phân vùng văn hoá ở Việt Nam, Nxb.  Trẻ, Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh. [5] Trần Quốc Vượng chủ biên (1998), Cơ sở văn hoá Việt Nam, Nxb. Giáo dục,  Hà Nội Đà Nẵng, ngày 12 tháng 3 năm 2017 Ban chủ nhiệm Khoa  Người soạn
  3. Hoàng Thị Mai Sa

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản