ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG II MÔN SỐ HỌC LỚP 6

Chia sẻ: Le Hien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
675
lượt xem
60
download

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG II MÔN SỐ HỌC LỚP 6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đề kiểm tra 1 tiết chương ii môn số học lớp 6', tài liệu phổ thông, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG II MÔN SỐ HỌC LỚP 6

  1. Họ và tên:……………………. Kiểm tra: 45’ Chương II Lớp:………… Môn: Toán 6 (Số học) Điểm Lời phê của giáo viên …………………………………………………………….. …………………………………………………………….. Phần I. Trắc nghiệm 1. Giá trị của biểu thức (x – 2)(x+4) khi x = -1 là số nào trong bốn đáp án A, B, C, D sau đây: A. 9 B. 5 C. -9 D. -5 2. Giá trị của tích a.b với a = 2, b = -3 là số nào trong bốn đáp án A, B, C, D sau 2 đây: A. -18 B. 18 C. 36 D. -36 3. Điền dấu “x” vào ô thích hợp Câu Đúng Sai 1. Tổng của 2 số nguyên âm là 1 số nguyên âm 2. Tổng của 2 số nguyên dương là 1 số nguyên dương 3. Tích của 2 số nguyên âm là 1 số nguyên âm 4. Tích của 2 số nguyên dương là một số nguyên dương. 4. Điền số thích hợp vào ô trống trong bảng sau: a 14 -39 -1 b -5 -5 -12 −13 a+b 5 a.b 36 9 Phần 2. Tự luận Câu 1: Tính a. [(- 7) + (-8)]. (-5) b. 54 – 6. (13 + 5) …………………………………….. ………………………………………… …………………………………….. ………………………………................ …………………………………….. ………………………………............... …………………………………….. ………………………………............... c. ( -2 - 6) .(-2 + 5) d. (-7 – 11) : ( - 6) …………………………………….. ………………………………………… …………………………………….. ………………………………................ …………………………………….. ………………………………............... …………………………………….. ………………………………...............
  2. Câu 2: Tìm x, biết a. 2x – 30 = 18 b. 17- 3x = 2 …………………………………….. ………………………………………… …………………………………….. ………………………………................ …………………………………….. ………………………………............... …………………………………….. ………………………………............... …………………………………….. ………………………………............... …………………………………….. ………………………………............... c. 4 x + 7 = 27 d. x = 6 + 11+ 17 + …..+ 2011 …………………………………….. ………………………………………… …………………………………….. ………………………………................ …………………………………….. ………………………………............... …………………………………….. ………………………………............... …………………………………….. ………………………………............... …………………………………….. ………………………………............... …………………………………….. ………………………………............... …………………………………….. ………………………………............... Câu 3: Liệt kê và tính tổng các số nguyên x thỏa mãn: a. -5 < x < 6 b. -16 < x < 17 …………………………………….. ………………………………………… …………………………………….. ………………………………................ …………………………………….. ………………………………............... …………………………………….. ………………………………............... …………………………………….. ………………………………............... …………………………………….. ………………………………............... …………………………………….. ………………………………............... …………………………………….. ………………………………............... Câu 4: Tính nhanh 1 + 2 + 3 + ... + 1005 (−1) + (−1) 2 + ( −1)3 + (−1) 4 + ... + (−1) 2011 + (−1) 2012 a. A = b. B = 3 + 6 + 9 + ... + 3015 1 + 2 + 3 + 4 + ... + 2011 + 2012 …………………………………….. ………………………………………… …………………………………….. ………………………………................ …………………………………….. ………………………………............... …………………………………….. ………………………………............... …………………………………….. ………………………………............... …………………………………….. ………………………………............... …………………………………….. ………………………………............... …………………………………….. ………………………………............... …………………………………….. ………………………………...............

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản