Đề kiểm tra 1 tiết Hình học lớp 6 năm 2012-2013 - Trường THCS Hương Bình

Chia sẻ: Trần Văn được | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
94
lượt xem
17
download

Đề kiểm tra 1 tiết Hình học lớp 6 năm 2012-2013 - Trường THCS Hương Bình

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo "Đề kiểm tra 1 tiết Hình học lớp 6 năm 2012-2013 - Trường THCS Hương Bình" kèm hường dẫn giải giúp các bạn học sinh có thêm tư liệu ôn tập, luyện tập để nắm vững được những kiến thức cơ bản về những nội dung như: trung điểm đoạn thẳng, tính độ dài đoạn thẳng,...Chúc các bạn ôn thi tốt!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề kiểm tra 1 tiết Hình học lớp 6 năm 2012-2013 - Trường THCS Hương Bình

  1. PHÒNG GD-ĐT HƯƠNG TRÀ KIỂM TRA 45 PHÚT TRƯỜNG TH&THCS HƯƠNG BÌNH MÔN TOÁN KHỐI 6 (2011-2012) ĐỀ CHÍNH THỨC: I.Trắc nghiệm: ( 5 điểm) Khoanh tròn trước câu trả lời đúng nhất: Câu 1: Để đặt tên cho điểm người ta thường dùng: a. Chữ cái thường b. Chữ cái in đậm c. Chữ cái in hoa d. Tất cả đều sai Câu 2: Cho hình vẽ sau. Hãy chọn câu trả lời đúng: B A C a. A,B,C thẳng hàng b. A,B cùng nằm trên một đường thẳng c. A,B,C không thẳng hàng d. B,C cùng nằm trên một đường thẳng Câu 3:Quan sát hình vẽ sau và chọn câu trả lời đúng: M N O a. M,N nằm khác phía đối với O b. M,O nằm cùng phía đối với N c. N,O nằm khác phía đối với M d. N nằm giữa M và O Câu 4: Cho tia AB. Lấy điểm M thuộc tia AB. Trong các câu sau, câu nào nói về vị trí của M là đúng: a. Điểm M nằm giữa A và B
  2. b. Điểm B nằm giữa A và N c. Điểm M nằm giữa A,B hoặc không nằm giữa hai điểm đó d. Hai điểm M và B nằm cùng phía đối với A Câu 5: Cho hình vẽ sau. Điểm J được gọi là gì? K J L a. J là trung điểm b . J là giao điểm của hai đương thẳng c. J là điểm nằm giữa K,L d. Tất cả đều sai Câu 6 : Cho ba điểm A,B,C thẳng hàng, điểm C nằm giữa hai điểm A,B.Đẳng thức nào sau đây là đung : a. AC + CB = AB b. AB + BC = AC c. BA + AC = BC d. AB + AC = AC II. Tự luận: ( 5 điểm) Câu 1: (3 điểm) Vẽ đoạn thẳng AB = 8cm. Hãy vẽ trung điểm M của đoạn thẳng AB. Câu 2: (4 điểm) Cho đoạn thẳng AB = 12cm. Lấy điểm N nằm giữa hai điểm A,B và AN = 2cm. Gọi M là trung điểm của đoạn BN. Gọi P là trung điểm của đoạn MN. Tính độ dài BP? PHÒNG GD-ĐT HƯƠNG TRÀ KIỂM TRA 45 PHÚT TRƯỜNG TH&THCS HƯƠNG BÌNH MÔN TOÁN KHỐI 6 (2011-2012) ĐÁP ÁN I.Trắc nghiệm: Mỗi câu đúng được 0,5 điểm.
  3. Câu 1 2 3 4 5 6 Điểm c c d c a a II-Tự luận: Câu Nội dung Điểm Vẽ được đoạn thẳng AB có độ dài 8cm. 1.5đ 1 Vẽ được trung điểm M của đoạn thẳng AB 1.5đ Vẽ hình ( 1 điểm) 1đ Vì N nằm giữa A,B nên AN + NB = AB => NB = AB – AN = 12 – 2 = 10 ( cm) 0.5đ 2 Vì M là trung điểm của NB nên NM = MB = NB : 2 = 10 : 2 = 5 (cm) 0.5đ Vì P là trung điểm của đoạn thẳng NM nên PM = NM : 2 = 5 : 2 = 2,5 (cm) 0.5đ Vì M nằm giữa B,P nên PM + MB = PB 2,5 + 5 = 7,5 (cm) 1.5đ
  4. ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG II MÔN HÌNH HỌC 6 ( Thời gian làm bài:45 phút) ĐỀ BÀI: A. Phần trắc nghiệm khách quan: (3, 0 điểm ) Em hãy khoanh tròn vào một chữ cái đứng trước câu trả lời đúng? Câu1: Cho góc xOy có số đo là 850 . Góc xOy là góc : A. Nhọn B. Vuông C. Tù D. Bẹt 0 Câu 2: Hai góc có tổng số đo bằng 90 là hai góc bù nhau: A. Đúng B. Sai Câu 3: Cho góc xOy bằng 130 , vẽ tia Ot nằm trong góc xOy sau cho góc xOt bằng 400. Vậy góc 0 tOy là góc: A. Nhọn B. Vuông C.Tù D. Bẹt 0 Câu 4: Cho xOy và yOz là hai góc kề bù và xOy  65 thì số đo yOz bằng: A. 1150 B. 250 C. 1800 D. 1250 0 Câu 5: Cho biết A và B là hai góc phụ nhau. Nếu góc A có số đo là 55 thì góc B có số đo là: A. 1250 B. 350 C. 900 D. 1800 Câu 6: Số đo của góc bẹt là : A. 900 B. 1000 C. 600 D.1800 B. Phần tự luận: (7 điểm) Câu 7: (1,5đ) a) Góc là gì ? b) Vẽ góc xOy có số đo bằng 450 Câu 8: (1,5đ) Vẽ hai góc kề bù xOm và mOy biết góc mOy bằng 600 . Tính số đo góc xOm? Câu 9: (4đ) Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ hai tia Ot, Oy sau cho góc xOt bằng 300, góc xOy bằng 600. a) Tia Ot có nằm giữa hai tia Ox và Oy Không ? Vì sao? b) Tính góc tOy và so sánh góc tOy với góc xOt? c)Tia Ot có phải là tia phân giác của góc xOy không? Vì sao? d) Vẽ tia phân giác Om của góc xOt. Tính số đo góc mOy?
  5. ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM Phần I: Trắc nghiệm khách quan (3 điểm): Câu 1 2 3 4 5 6 Đáp án A B B A B D Điểm 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 Phần II: Tự luận (7 điểm): Câu Nội dung Điểm a) Góc là hình gồm hai tia chung gốc 0,5 b)Vẽ đúng số đo x 7 1,0 45 0 y m 0,5 60 x y O 8 Ta có: xOm + mOy = 1800 (Vì hai góc kề bù) 0,25 0 0 xOm + 60 = 180 0,25 xOm = 1800 – 600 0,25 0 0,25 xOm = 120 9 y t 0,5 m O x a) Ot nằm giữa hai tia Ox, Oy vì: 0,5 Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, ta có: xOt < xOy (30 < 60 ) 0,5 0 0 b) Do Ot nằm giữa hai tia Ox, Oy nên: xOt + tOy = xOy 0,25 300 + tOy = 600 0,25 0 Suy ra: tOy = 30 0,25 Vậy: xOt = tOy ( = 300) 0,25 c) Tia Ot là tia phân giác của góc xOy 0,25 Vì: Ot nằm giữa hai tia Ox, Oy (Câu a) và xOt = tOy (Câu b) 0,25 1 0 0 0,5 d) Vì Om là tia phân giác của góc xOt nên: mOt = xOt = 30 : 2 = 15 2 Vậy: mOy = mOt + tOy = 150 + 300 = 450 0,5

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản