intTypePromotion=1

Đề kiểm tra 1 tiết môn Địa lí lớp 11 năm 2016 - THPT Bác Ái (Bài số 1)

Chia sẻ: Lê Văn Nguyên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
97
lượt xem
7
download

Đề kiểm tra 1 tiết môn Địa lí lớp 11 năm 2016 - THPT Bác Ái (Bài số 1)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nhằm giúp các bạn học sinh có tài liệu ôn tập những kiến thức cơ bản, kỹ năng giải các bài tập Địa lí nhanh nhất và chuẩn bị cho kì thi sắp tới tốt hơn. Hãy tham khảo Đề kiểm tra 1 tiết môn Địa lí lớp 11 năm 2016 của trường THPT Bác Ái (Bài số 1).

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề kiểm tra 1 tiết môn Địa lí lớp 11 năm 2016 - THPT Bác Ái (Bài số 1)

KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT (K11_HKI)<br /> Tên Chủ đề<br /> <br /> II.Xu<br /> hướng<br /> toàn cầu<br /> hóa, khu<br /> vực hóa.<br /> <br /> Nhận biết<br /> <br /> Thông hiểu<br /> <br /> Vận dụng<br /> Cấp độ<br /> Cấp độ cao<br /> thấp<br /> <br /> Trình bày<br /> được các<br /> biểu hiện,<br /> hệ quả của<br /> toàn cầu<br /> hóa.<br /> Số câu: 01<br /> Số điểm: 03<br /> Tỉ lệ: 100 %<br /> <br /> Số câu: 01<br /> Số điểm: 03<br /> Tỉ lệ: 100 %<br /> Trình bày<br /> được một số<br /> đặc điểm,<br /> nguyên<br /> nhân, và giải<br /> pháp của<br /> một số vấn<br /> đề phát triển<br /> kinh tế Châu<br /> Phi<br /> Số câu: 01<br /> Số điểm : 04<br /> Tỉ lệ: 100 %<br /> <br /> III. Một số<br /> vấn đề<br /> mang tính<br /> toàn cầu.<br /> <br /> Tổng số câu<br /> Tổng số<br /> điểm<br /> Tỉ lệ %<br /> <br /> Cộng<br /> <br /> Số câu: 01<br /> Số điểm : 03<br /> Tỉ lệ: 30 %<br /> <br /> Số câu: 01<br /> Số điểm: 04<br /> Tỉ lệ: 40 %<br /> <br /> Số câu: 01<br /> Số điểm : 03<br /> Tỉ lệ: 100 %<br /> Vẽ biểu đồ, phân tích biểu<br /> đồ,<br /> số liệu thống kê.<br /> Số câu: 01<br /> Số điểm : 03<br /> Tỉ lệ: 100 %<br /> Số câu: 01<br /> Số điểm : 03<br /> Tỉ lệ: 30 %<br /> <br /> Số câu: 01<br /> Số điểm : 03<br /> Tỉ lệ: 100 %<br /> Số câu: 03<br /> Số điểm : 10<br /> Tỉ lệ: 100 %<br /> <br /> SỞ GD – ĐT NINH THUẬN<br /> TRƯỜNG THPT BÁC ÁI<br /> <br /> ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT (BÀI SỐ 1) – LỚP 11<br /> NĂM HỌC 2014-2015<br /> Môn: Địa lý – Chương trình chuẩn<br /> Thời gian làm bài: 45 phút<br /> (Không kể thời gian chép, phát đề)<br /> <br /> Đề chính thức<br /> <br /> ĐỀ:<br /> (Đề kiểm tra gồm có 01 trang)<br /> Câu 1: (3 điểm):<br /> Trình bày các biểu hiện chủ yếu của toàn cầu hóa kinh tế? Xu hướng toàn cầu hóa<br /> kinh tế dẫn đến những hệ quả gì?<br /> Câu 2: (4 điểm):<br /> Trình bày các đặc điểm, nguyên nhân, và giải pháp của một số vấn đề phát triển kinh<br /> tế Châu Phi?<br /> Câu 3: (3 điểm): Cho bảng số liệu sau:<br /> Cơ cấu dân số theo nhóm tuổi của các nhóm nước,<br /> giai đoạn 2000 – 2005.<br /> (Đơn vị: %)<br /> Nhóm tuổi<br /> <br /> 0-14<br /> <br /> 15-64<br /> <br /> 65 trở lên<br /> <br /> Nhóm nước phát triển<br /> <br /> 32<br /> <br /> 63<br /> <br /> 5<br /> <br /> Nhóm nước đang phát triển<br /> <br /> 17<br /> <br /> 68<br /> <br /> 15<br /> <br /> Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện cơ cấu dân số theo nhóm tuổi của các nhóm nước,<br /> giai đoạn 2000 – 2005. Rút ra nhận xét và giải thích.<br /> <br /> - HẾT -<br /> <br /> SỞ GD – ĐT NINH THUẬN<br /> TRƯỜNG THPT BÁC ÁI<br /> <br /> ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT (BÀI SỐ 1) – LỚP 11<br /> NĂM HỌC 2014-2015<br /> Môn: Địa lý – Chương trình chuẩn<br /> <br /> Đề chính thức<br /> ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM, HƯỚNG DẪN CHẤM<br /> Câu 1<br /> <br /> Nội dung<br /> TCH kinh tế là một xu thế phát triển của nền kinh tế<br /> thế giới hiện đại với sự gia tăng nhanh chóng của<br /> thương mại, đầu tư, thị trường tài chính quốc tế và vai<br /> trò của các công ty xuyên quốc gia.<br />  Biểu hiện:<br /> + Thương mại quốc tế phát triển mạnh …<br /> + Đầu tư nước ngoài tăng trưởng nhanh …<br /> + Thị trường tài chính quốc tế mở rộng …<br /> + Các công ty xuyên quốc gia có vai trò ngày<br /> càng lớn với nền kinh tế thế giới…<br />  Hệ quả:<br /> - Mặt tích cực:<br /> + Sản xuất: thúc đẩy sản xuất phát triển, nâng cao<br /> tốc độ tăng trưởng kinh tế toàn cầu.<br /> + Khoa học – công nghệ: đẩy nhanh đầu tư và khai<br /> thác triệt để khoa học công nghệ.<br /> + Hợp tác quốc tế: tăng cường sự hợp tác giữa các<br /> nước theo hướng ngày càng toàn diện trên phạm vi<br /> toàn cầu.<br /> - Mặt tiêu cực:<br /> + Khoảng cách giàu nghèo ngày càng tăng, chênh<br /> lệch càng lớn giữa các tầng lớp trong xã hội, cũng<br /> như giữa các nhóm nước.<br /> + Số lượng người nghèo trên thế giới càng tăng…<br /> <br /> Câu 2:<br /> Biến đổi khí hậu toàn cầu:<br /> 1. Hiện trạng: Trái Đất nóng lên, mưa axit …<br /> 2. Nguyên nhân: Lượng cacbonic tăng đáng kể trong<br /> khí quyển  hiệu ứng nhà kính. Chủ yếu từ ngành<br /> sản xuất điện và các ngành công nghiệp sử dụng than<br /> đốt.<br /> 3. Hậu quả: Băng tan, mực nước biển tăng  ngập<br /> một số vùng đất thấp. Ảnh hưởng đến sức khỏe, sinh<br /> hoạt và sản xuất.<br /> 4. Giải pháp: Cắt giảm lượng CO2, SO2, NO2, CH4<br /> trong sản xuất và sinh hoạt.<br /> <br /> 3 Điểm<br /> 0,25<br /> <br /> 1,5<br /> <br /> 0,25<br /> 0,25<br /> <br /> 0,25<br /> <br /> 0,25<br /> 0,25<br /> 4 Điểm<br /> 1,0<br /> 1,0<br /> <br /> 1,0<br /> 1,0<br /> <br /> Câu 3:<br /> <br /> 3 Điểm<br />  Vẽ biểu đồ: hình tròn đúng, chính xác, thẩm<br /> 1,5<br /> mỹ.<br /> 0,25<br /> + Có chú giải rõ ràng.<br /> 0,25<br /> + Tên biểu đồ đúng.<br /> 0,5<br /> * Nhận xét: chính xác, có dẫn chứng.<br /> 0,5<br /> * Giải thích: đúng, chính xác<br /> <br /> ---Hết---<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2