Đề kiểm tra 1 tiết Toán 6 - Số học

Chia sẻ: Sunshine_1 Sunshine_1 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
101
lượt xem
11
download

Đề kiểm tra 1 tiết Toán 6 - Số học

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

2 Đề kiểm tra 1 tiết Toán 6 - Số học giúp giáo viên đánh giá khả năng tiếp thu kiến thức đã học trong phần Toán học của các bạn học sinh lớp 6 bao gồm nội dung như: vẽ đồ thị hàm số, số phần tử của tập hợp, trung điểm của đoạn thẳng, ước chung lớn nhất, bài Toán đố,...Mời các bạn tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề kiểm tra 1 tiết Toán 6 - Số học

  1. KIỂM TRA 1 TIẾT 1 1/ Hàm số là gì ? Vẽ đồ thị hàm số y = x 3 ˆ ˆ ˆ 2/ Cho  ADH biết A = 37o ; D = 43o . Tính H = ? 3/ Tính giá trị biểu thức : 5 7 5 2 1 2 1 2 1 a/ 10    13  b/ 15 :    15 :   c/ ( 0,36  1, 21 ) :     4 9 4 9 4 5 4  13  49 4/ Tìm x biết : 1 1 1 2 a/ 8x - 11 = 13x + 9 b/ x  2 10 2 5 5 5/ Tìm x và y biết : 8x = 9y và 3y – x = 57 6/ Cho  ABC, M là trung điểm của BC. Trên tia đối của tia MA lấy điểm D sao cho MD = MA, R là trung điểm của cạnh AB. Trên tia đối của tia RD lấy điểm T sao cho RD = RT. a. Chứng minh  AMC =  DMB. b. Chứng minh AC//BD c. Chứng minh A , T, C thẳng hàng Bài làm : ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………….. ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ..........................................................................................................................................................
  2. .......................................................
  3. KIỂM TRA 1 TIẾT 1. Nêu cách tìm ước chung lớn nhất của hai hay nhiều số ? Áp dụng : Tìm öôùc chung lôùn nhaát cuûa 24; 84; 180 2. Tính số phần tử của tập hợp C = {0 ; 3 ; 6 ; 9 ; 12 ; 15; … ; 2007}. 3.Tìm x , bieát : a/ 179 – 3 . ( x + 9 ) = 35 b/ (3x  2)3  64 c/ x  2  4  5  19 4. Tính hợp lý a/ 69 . 47 + 31 . 47 b/ -2 + 4 + (-6 ) + 8 + ( -10 ) + ……+ (-58) + 60 5. Số học sinh của một trường không quá 1500 em. Nếu xếp mỗi hàng 25 em thì thừa ra 15em , nếu xếp mỗi hàng 16 em, 18 em hoặc 20 em thì vừa đủ. Hỏi số học sinh của trường đó là bao nhiêu em ? 6. Trên tia Ox lấy hai điểm C và D sao cho OC = 7 cm; OD = 3 cm. a)Tính DC ? . b)Cũng trên Ox lấy điểm K sao cho OK = 5 cm. Trong ba điểm K, D, C điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại ? c)Tính KC; KD. d)Điểm K là trung điểm của đoạn thẳng nào ? Bài làm : ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………….. ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ...........................................................................................................................
  4. ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... .......................................................................................................................

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản