ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG III MÔN SỐ HỌC LỚP 6 TRƯỜNG THCS TRUNG LẬP - ĐỀ DỰ BỊ SỐ 1

Chia sẻ: Le Hien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
833
lượt xem
69
download

ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG III MÔN SỐ HỌC LỚP 6 TRƯỜNG THCS TRUNG LẬP - ĐỀ DỰ BỊ SỐ 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đề kiểm tra chương iii môn số học lớp 6 trường thcs trung lập - đề dự bị số 1', tài liệu phổ thông, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG III MÔN SỐ HỌC LỚP 6 TRƯỜNG THCS TRUNG LẬP - ĐỀ DỰ BỊ SỐ 1

  1. TRƯỜNG THCS TRUNG LẬP ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG III ( ĐỀ DỰ BỊ ) Môn: Số học lớp 6 Đề số 1 Thời gian: 45’ I. Phần trắc nghiệm (4,0 điểm) Khoanh tròn vào đáp án đúng. Câu 1: Cặp phân số nào sau đây không bằng nhau ? −3 2 6 21 9 1 3 3 A . và B . và C . và D. và −15 3 8 8 5 4 12 4 x −18 Câu 2: Cho = . Khi đó x có giá trị là: 5 15 A .6 B .8 C .-6 D .-8 Câu 3: Dùng ba chữ số 2; 3; -5 có thể lập được bao nhiêu phân số ? A .5 B .3 C .6 D .4 Câu 4: Đổi 45 phút ra thành giờ ta được 12 3 7 1 A . giờ giờ C . giờ giờ B. D. 9 4 12 4 5 + 13 Câu 5: Rút gọn phân số ta được phân số 17 + 13 5 5 30 3 A. B. C. D. 17 3 18 5 a Câu 6: Để rút gọn phân số ta chia cả tử và mẫu cho cùng một số n. Khi đó n thoả mẫn b điều kiện A . n là ước chung của a và b B . n là ước chung khác 1 và -1 của a và b C . n là số khác 0 D . n là số nguyên khác 0 28 Câu 7: Phân số nào sau đây không là phân số rút gọn của phân số ? 42 4 2 6 14 A. B. C. D. 6 3 4 21 5 ( n Z ) . Với điều kiện nào của n thì A không là phân số ? Câu 8: Cho biểu thức A = n +1 A .n≠1 B .n=1 C .n≠-1 D .n=-1 II. PHẦN TỰ LUẬN (6,0 điểm) Bài 1. Tính −18 15 � 1 � −3 1 � � b) � + �.� − � a) . 2 25 16 � 5 � 15 3 � � Bài 2. Tìm x, biết x 2 −9 15 += : 30 5 8 4 1 Bài 3. Sơn đi từ nhà đến trường với vận tốc 12 km/h hết giờ. Khi về Sơn đi với vận tốc 9 4 km/h. Tính thời gian Sơn đi từ trường về nhà.
  2. …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………….... …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………….... …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………….... …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………….... …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………….... …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… Họ và tên: ……………………………………………………… Lớp: ………………………………………….
  3. Đáp án 1: 1. A 2. C 3. C 4. A 5. D 6. B 7. B 8. D

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản