intTypePromotion=1

Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán lớp 10 năm 2020-2021 - Đề 13

Chia sẻ: Ocmo999 Ocmo999 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
1
lượt xem
0
download

Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán lớp 10 năm 2020-2021 - Đề 13

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sau đây là Đề kiểm tra giữa HK2 lớp 10 năm 2020-2021 môn Toán - Đề 13 giúp các bạn học sinh tự đối chiếu, đánh giá sau khi thử sức mình với đề kiểm tra. Cùng tham khảo nhé.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán lớp 10 năm 2020-2021 - Đề 13

  1. ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2020 - 2021 Môn: Toán 10 - Khối 10 Thời gian làm bài: 90 phút  Đề số 13  2 a 2  b2  a  b  Câu 1. Hai số a, b thoả bất đẳng thức     thì:  2  2  A. a  b  D. a ≠  b  Câu 2. Cho 4 số a, b, c, d  khác 0 thỏa mãn a 
  2.   Câu 10: Nghiệm của bất phương trình  2 x  3   1 là  A. 1  x  3  B. 1  x  2  C. –1  x  1  D. –1  x  2  Câu 11: Biểu thức f(x) = (2-x)(x+3)(4-x) dương khi x thuộc ?  A.   ; 2    2;4    B.   4;      C.   3;2    4;     D.   2;4    4;     Câu 12. Trong các cặp số sau đây, cặp nào không là nghiệm của bất phương trình  x  4 y  5  0 ?  A.   5;0  .  B.   2;1 .  C.  1; 3  .  D.   0;0  .  Câu 13. Tam giác với ba cạnh là  5;12;13  có bán kính đường tròn ngoại tiếp là ?  13 11 A.  6.    B.  8.    C.  .  D.  .  2 2 Câu 14. Phương trình  x 2  4 mx  4 m 2  2 m  5  0  có nghiệm khi và chỉ khi  5 5 5 5 A.  m  .  B.  m  .  C.  m  .  D.  m  .  2 2 2 2 3x  2  2 x  3 Câu 15. Tập nghiệm của hệ bất phương trình    là:  1  x  0 1  A.   ;1  .  B.   ;1 .  C.  1;   .  D.      5    56013' ;  C Câu 16. Tam giác ABC có  a= 16,8;  B   710 . Cạnh c gần với giá trị nào nhất?   A.14  B.16   C.19  D.20  Câu 17.  Tam giác ABC có a= 6; b= 4√2 ; c=2 ; gọi M là điểm trên cạnh BC sao cho   BM= 3 . Độ dài đoạn AM  bằng bao nhiêu ?  A. 5  B.9   C. 3  D.6  Câu 18. Cho tam giác ABC có AB= c; BC= a và CA= b. Nếu giữa a;b và c có liên hệ b2+  c2= 2a2 thì độ dài đường trung tuyến xuất phát từ đỉnh A của tam giác tính theo a bằng:  a 3 a 3 A.  .                B.  .               C.  2 a 3 .   D.  3a 3 .   2 3 Câu 19. Tam giác ABC có AC= 4;  = 30 ; = 75 . Tính diện tích tam giác.  A.8                               B.6           C.4        D.4√3    2x 1 Câu 20.Tập nghiệm của bất phương trình   0  là  x3
  3.  1 A.   3;  .  B.   ; 3 .     2 1   1 C.   ;   .  D.    ;  \ 3 .  2   2   Câu 21. Với giá trị nào của  m  thì bất phương trình   m 2  m  1 x  5m   m 2  2  x  3m  1   vô  nghiệm ?  A.  m  1  .  B.  m  1  .  C.  m  1  .  D.  m  1  .  2 x  5  0 Câu 22. Tập nghiệm của hệ bất phương trình    là:   8  3x  0  5 8  3 2  8 5 8                 A.   ;  .                  B.   ;  .                       C.   ;  .               D.   ;    .     2 3  8 5  3 2 3  ( x  3)(4  x)  0 Câu 23. Hệ bất phương trình    có nghiệm khi:  x  m 1   A. m  –2  C.  m = 5  D. m > 5  x 2  4 x  21 Câu 24. Khi xét dấu biểu thức  f  x    ta có  x2 1 A.  f  x   0  khi  7  x  1 hoặc  1  x  3 .  B.  f  x   0  khi  x  7 hoặc  1  x  1  hoặc  x  3 .  C.  f  x   0  khi  1  x  0 hoặc  x  1 .  D.  f  x   0  khi  x  1 .  Câu 25.Tìm  m  để   m  1 x 2  mx  m  0, x   ?  4 4 A.  m  1 .  B.  m  1 .  C.  m   .  D.  m  .  3 3 Câu 26. Cho  ABC  có  A  2; 1 ; B  4;5 ; C  3;2 . Viết phương trình tổng quát của đường cao  AH .  A.  3 x  7 y  1  0     B.  7 x  3 y  13  0        C.  3 x  7 y  13  0    D.  7 x  3 y  11  0    Câu 27.  Cho tam giác ABC có  A  2;3 , B 1; 2  , C  5; 4  . Đường trung tuyến AM có phương  trình tham số  x  2  x  2  4t  x  2t  x  2 A.     B.     C.     D.     3  2t.  y  3  2t.  y  2  3t.  y  3  2t.
  4.  x  2  3t Câu 28.Cho   d  :   . Hỏi có bao nhiêu điểm  M   d   cách  A  9;1   một đoạn  bằng 5.   y  3  t. A.  1              B.  0                    C.  3              D.  2   Câu  29.  Cho hai điểm  A  2;3 ; B  4; 1 .  viết phương trình trung trực đoạn AB.  A.  x  y  1  0.   B.  2 x  3 y  1  0.   C.  2 x  3 y  5  0.   D.  3x  2 y  1  0.   Câu 30.Cho hai đường thẳng   d1  : mx  y  m  1 ,  d 2  : x  my  2 song song nhau khi và chỉ  khi  A.  m  2.   B.  m  1.   C.  m  1.   D.  m  1.    
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2