intTypePromotion=1

Đề tài: Phân tích cơ cấu tổ chức Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam

Chia sẻ: Dinhhai Anh | Ngày: | Loại File: DOCX | Số trang:13

0
220
lượt xem
39
download

Đề tài: Phân tích cơ cấu tổ chức Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài báo cáo "Phân tích cơ cấu tổ chức Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam" có nội dung trình bày: Giới thiệu về doanh nghiệp, phân tích cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tài: Phân tích cơ cấu tổ chức Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam

 1. Phân tích cơ cấu tổ chức Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam I. Giới thiệu về doanh nghiệp 1. Giới thiệu chung Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam. Tên giao dịch: Viet Nam Auditing and Evaluation Limited Company. Tên viết tắt: VAE. Trụ sở chính: Tầng 11 Tòa nhà Sông Đà số 165 Cầu Giấy ­ Hà Nội. Điện thoại: (84­4) 6 2670491/92/93 ­ Fax: (84­4) 6 2670494. Chi nhánh: Số  15/4, Nguyễn Huy Tưởng, P.6, Q.Bình Thạnh, TP.Hồ  Chí  Minh. Ngoài ra công ty còn có văn phòng đại diện tại Đà Nẵng, Sơn La và Hưng  Yên. Website: www.vae.com.vn Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE) được thành lập lần   đầu   là   công   ty   cổ   phần   theo   Giấy   chứng   nhận   đăng   ký   kinh   doanh   số  0103000692 ngày 21/12/2001 của Sở Kế hoạch và Đầu tư ­ Thành phố Hà Nội.  Năm 2006, VAE đã chuyển đổi sang hình thức công ty TNHH có hai thành viên  trở   lên   theo   Giấy   chứng   nhận   đăng   ký   kinh   doanh   số   0102026184   ngày  15/09/2006 và các lần sửa đổi bổ sung tiếp theo của Sở Kế hoạch và Đầu tư ­   Thành phố Hà Nội.  2. Ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp Thế  mạnh của VAE đã được khẳng định trong việc đa dạng hoá dịch vụ  cung cấp, được khách hàng và các cơ  quan chức năng đánh giá là một trong   những Công ty hàng đầu trong lĩnh vực kiểm toán và định giá tại Việt Nam.  Dịch vụ kiểm toán, kế toán và thuế Dịch vụ kiểm toán đầu tư và xây dựng cơ bản 1
 2. Phân tích cơ cấu tổ chức Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam Dịch vụ kiểm toán dự án Dịch vụ định giá doanh nghiệp, tài sản Dịch vụ tư vấn kinh doanh, đầu tư Dịch vụ tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình Dịch vụ  chuyển đổi Báo cáo tài chính theo chuẩn mực kế  toán Quốc tế  (IFRS) II. Phân tích cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp 1. Cơ cấu tổ chức của doang nghiệp 2
 3. Phân tích cơ cấu tổ chức Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam Nguồn: www.vae.com.vn 2. Các thuộc tính của cơ cấu tổ chức a. Chuyên môn hóa công việc 3
 4. Phân tích cơ cấu tổ chức Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam Tính chuyên môn hóa công việc trong cơ  cấu tổ  chức của VAE khá cao.  Công việc của các phòng, ban khá độc lập với nhau và mang tính chuyên sâu, ít  chồng chéo.   Hội đồng thành viên: Là cơ quan quyết định cao nhất của công ty,  quyết định chiến lược phát triển và kế  hoạch kinh doanh hàng năm của  công ty; quyết định giải pháp phát triển thị  trường, bầu miễn nhiệm chủ  tịch hội đồng thành viên, quyết định bổ nhiệm miễn nhiệm, ký hoặc chấm  dứt hợp đồng với thành viên Ban Tổng giám đốc; quyết định mức lương  thưởng và lợi ích khác của Chủ  tịch Hội đồng thành viên, các thành viên  Ban Tổng Giám Đốc; quyết định cơ cấu tổ chức quản lý của công ty; sửa  đổi bổ sung điều lệ của công ty.  Ban kiểm soát: Nắm giữ  vai trò kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp,  trung thực và thận trọng trong quản lý điều hành kinh doanh, công tác kế  toán thống kê và lập báo cáo tài chính; kiểm soát toàn bộ  hệ  thống tài  chính cũng như việc thực hiện các quy chế  của công ty; trách nhiệm báo  cáo giải trình với Hội đồng thành viên khi được yêu cầu, tham mưu cho  Hội đồng thành viên và Giám đốc.  Phó giám đốc quản lý chuyên môn chịu trách nhiệm quản lý các   phòng nghiệp vụ  có chức năng trực tiếp cung cấp các dịch vụ  cho khách  hàng, cụ thể như sau: 4 phòng nghiệp vụ  kiểm toán tài chính: Cung cấp dịch vụ  kiểm toán báo cáo tài chính, kế toán; Lập kế hoạch tài chính, lập hệ  thống kế toán; Cung cấp dịch vụ tư vấn về thuế, kế toán, kinh doanh, … Phòng   nghiệp   vụ   kiểm   toán   đầu   tư:   Kiểm   toán   báo   cáo   quyết toán vốn đầu tư  xây dựng cơ  bản, xác định giá trị  quyết toán  công trình, vốn đầu tư; Kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm của các  4
 5. Phân tích cơ cấu tổ chức Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam Ban quản lý dự án, Kiểm toán dự án; Cung cấp những dịch vụ tư vấn  về đầu tư và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;… Phòng nghiệp vụ  định giá: cung cấp các dịch vụ  định giá  doanh nghiệp, tài sản, cung cấp dịch vụ tư vấn các khoản đầu tư,...  Phó giám đốc quản lý hành chính chịu trách nhiệm quản lý hoạt  động của phòng hành chính tổng hợp và các văn phòng đại diện Phòng  hành   chính  tổng   hợp:   Đảm   nhận  công   tác   kế   toán  doanh nghiệp và nhiều nhiệm vụ  khác nhau như  nghiên cứu, soạn  thảo các nội quy, quy chế về tổ chức lao động trong nội bộ Công ty;   tham mưu cho Giam đôc trong vi ́ ́ ệc giải quyết chính sách, chế độ đối   với nhân viên công ty; nghiên cứu, đề xuất các phương án cải tiến tổ  chức quản lý, sắp xếp;   quản lý cơ  sở  vật chất, trang thiết bị  làm  việc cua doanh nghiêp,… ̉ ̣ Các văn phòng đại diện: có chức năng tiếp thị, giới thiệu   thương hiệu đến khách hàng, tìm kiếm và phát triển khách hàng, hoạt  động theo sự  chỉ  đạo trực tiếp của công ty; tuy nhiên các văn phòng  đại diện không được trực tiếp thực hiện ký kết các hợp đồng cũng  như thực hiện việc cung cấp dịch vụ  Các nhóm kiểm toán: Khi triển khai hoạt động kiểm toán tại một  Tổng công ty lớn, VAE có thể  lập nhóm kiểm toán với các thành viên  được huy động từ  một phòng nghiệp vụ  hoặc nhiều phòng nghiệp vụ  khác nhau. b. Hình thành các bộ phận Các bộ phận trong cơ cấu tổ chức của VAE được hình thành theo mô hình  ma trận. Mô hình này là sự kết hợp của mô hình tổ chức theo chức năng và theo   khách hàng. Trong đó, các trưởng phòng chuyên môn chính là những nhà quản  5
 6. Phân tích cơ cấu tổ chức Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam lý chức năng. Họ  chỉ  chịu trách nhiệm về  lĩnh vực chuyên môn mà họ  phụ  trách. Còn các trưởng nhóm chính là những nhà quản lý theo khách hàng. Thành  viên trong mỗi nhóm được huy động từ  nhiều phòng khác nhau khi triển khai   hoạt động kiểm toán ở  một công ty khách hàng lớn. Các trưởng nhóm sẽ  chịu  trách nhiệm về mọi chức năng chuyên môn trong nhóm của họ. Như  vậy, nhân viên của công ty VAE có thể  được đặt dưới sự  lãnh đạo  của 2 nhà quản lý  ở  2 phương diện khác nhau. Điều này có thể  dẫn đến sự  không thống nhất mệnh lệnh, quyền hạn và trách nhiệm của các nhà quản lý  có thể bị trùng lặp.  Mô hình tổ chức ma trận của VAE đem lại nhiều hiệu quả trong công việc.   Việc tạo lập các nhóm sẽ  giúp nguồn lực được tập trung mỗi khi có khách   hàng lớn, tạo điều kiện đáp ứng nhanh chóng những thay đổi của môi trường.   Bên cạnh đó, việc duy trì các phòng nghiệp vụ giúp chuyên môn hóa công việc,  các nhân viên sẽ có kỹ năng chuyên sâu trong lĩnh vực của mình, nâng cao hiệu   quả và tiến độ của công việc khi làm việc theo nhóm. Để  khắc phục được những nhược điểm của mô hình ma trận và phát huy   tối đa hiệu quả của nó, ban giám đốc của công ty cần có sự rõ ràng trong việc  ủy quyền, rõ ràng trong mối quan hệ  quyền hạn giữa các nhà quản lý. Tuy  nhiên do thời gian tồn tại nhóm ngắn, công việc thành lập nhóm phải thường  xuyên nên công ty đã giải quyết được vấn đề này một cách có hiệu quả. c. Cấp quản lý và tầm quản lý Cơ  cấu mô hình của VAE được tổ  chức theo mô hình nằm ngang. Có tính  thống nhất về  mục tiêu tốt. Giữa các bộ  phận có sự  gắn kết cao. Hội đồng  thành viên gồm các thành viên, là cấp quản lý cao nhất của công ty. Bên dưới   Hội đồng thành viên có Giám đốc và Ban kiểm soát. Cấp quản lý tiếp theo là   các phó giám đốc. Bên dưới cấp quản lý của các phó giám đốc có các phòng  6
 7. Phân tích cơ cấu tổ chức Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam nghiệp vụ. Với mô hình tổ chức như thế này thì các thành viên trong công ty có  sự  gắn kết với nhau nhiều hơn. Khả  năng  góp sức vào quyết định, mục tiêu   của công ty một cách nhiều hơn.  Tính tối  ưu: VAE có số  cấp quản lý ít. Đây là ưu thế  của công ty. Nó tạo   cho công ty có tính linh hoạt tương đối cao. Dưới Giám đốc có các Phó giám  đốc. Có sự tham mưu của Ban kiểm soát. Và Hội đồng thành viên bao quát và  quyết định những chiến lược của công ty. Không có quá nhiều bộ phận gây ra  sự  cồng kềnh. Xong VAE còn thiếu bộ  phận Marketing. Nó sẽ  hạn chế  sự  quảng bá hình  ảnh, thương hiệu của công ty đến với khách hàng. Đây là tính  tối ưu tương đối cao đối với một loại hình công ty kiểm toán.  Tính linh hoạt và tính hiệu quả: như đã nói ở  trên, do số  cấp quản lý nhỏ,  nên tính linh hoạt của công ty là tưởng đối tốt, đảm bảo sự thích nghi khi có sự  biến động của môi trường. Đặc biệt, nó sẽ  giảm chi phi trong quá trình hoạt  động. nhất là đối với một công ty kiểm toán,chi phí lớn nhất là lương cho kiểm  toán viên. Có sự  chuyên môn hóa công việc giữa các phòng ban, không tạo sự  chồng lẫn chức năng nhiệm vụ của các bộ phận nên tính hiệu quả được đánh  giá cao đối với VAE. d. Quyền hạn, trách nhiệm trong tổ chức Hội đồng thành viên là cơ quan có quyền hạn cao nhất trong công ty. Đứng  đầu hội đồng thành viên là chủ  tịch hội đồng thành viên. Hội đồng thành viên  có quyền quyết định các chiến lược phát triển, kế hoạch phát triển của công ty.  Có quyền quyệt định mức lương thưởng, lợi ích của chủ  tịch hội đồng thành   viên, bầu, bãi nhiệm chủ tịch hội đồng thành viên, Giám đốc, các phó tổng giám  đốc. Giám đốc điều hành các hoạt động hằng ngày của công ty. Các phó giám  đốc phụ  trách các phòng nghiệp vụ, phòng hành chính tổng hợp và các văn  7
 8. Phân tích cơ cấu tổ chức Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam phòng đại diện. Chính điều này tạo cho VAE có sự  thống nhất rất cao trong   mục tiêu từ trên tới các phòng ban. Cơ cấu  tổ chức nằm ngang số cấp quản lý nhỏ, quyền lực tập chung chủ  yếu ở hội đồng thành viên và Giám đốc sẽ  minh bạch hơn trong các mối quan   hệ trong công ty, giảm thiểu được chồng chéo quyền hạn, quản lý, tạo sự năng  động cao, sự  lạm dụng lạm quyền trong một số  bộ  phận nào đó được giảm   thiểu. Trách nhiệm công việc của các thành viên cũng cao hơn. Tính tối  ưu  trong công ty sẽ được phát huy tốt. Ban kiểm soát tham  mưu trong việc gia quyết  định các chiến lược, kế  hoạch phất triển công ty và tham gia vào việc hoàn thiện các quy trình kiểm  toán, đào tạo nhân viên. Điều này giúp cho các thông tin đưa ra có độ chính xác  cao, đầy đủ, nhanh chóng hơn để đáp ứng kịp thời phục vụ cho công việc. Tạo   tính tin cậy cao. Việc đưa ra các quyết sách chính xác, phù hợp với thực tế.   Tính hiệu quả trong hoạt động công ty sẽ được đề cao. Tuy quyền lực cao nhất  ở hội đồng thành viên, tiếp theo là Giám đốc.xong  hội đồng thành viên gồm nhiều thành viên câp cao. Số cấp quản lý nhỏ hay sự  chồng chéo trong phân công quyền hạn được hạn chế  là tiền đề  cho sự  linh  hoạt trong công việc, ra quyết đinh của công ty. Song trong quá trình ra quyết   định kế hoạch, chiến lược phát triển cho công ty hội đồng thành viên không có   sự nhất trí cao sẽ tạo ảnh hưởng xấu tới sự phát triển cho công ty. e. Tập trung và phi tập trung Sự tập trung quyền lực trong cơ cấu tổ chức của VAE được thể hiện bằng  việc các văn phòng đại diện không có chức năng ký kết hợp đồng với khách  hàng mà Giám đốc sẽ  là người chịu trách nhiệm ký kết hợp đồng hoặc  ủy  quyền cho người có trách nhiệm căn cứ  theo giá trị  hợp đồng hoặc tính chất   hợp đồng, ngoài ra Giám đốc còn gián tiếp quản lý các hoạt động kinh doanh   8
 9. Phân tích cơ cấu tổ chức Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam hàng ngày của công ty qua các Phó giám đốc, xử lý lãi, lỗ, ban hành các quy chế  nội bộ công ty, trình Báo cáo quyết toán tài chính hằng năm lên Hội đồng thành  viên, đưa ra các quyết định tuyển dụng nhân sự,.... Sự  phi tập trung  được thể  hiện trong việc phân quyền cho các Trưởng   phòng nghiệp vụ, rõ nhất trong việc thành lập các nhóm kiểm toán viên đi   khách hàng. Lúc này các trưởng nhóm sẽ  được trao quyền quyết định, hành  động và phải tự  chịu trách nhiệm về  quyết định của mình trong các công tác  nghiệp vụ với khách hàng cũng như điều hành nhóm. Trưởng nhóm sẽ là người   duyệt đầu tiên các báo cáo do thành viên nộp, sẽ phải chịu trách nhiệm khi trình  báo cáo lên Ban kiểm soát ở khâu cuối cùng. f. Sự phối hợp các bộ phận của tổ chức Mỗi phòng nghiệp vụ đều có nhiệm vụ cụ thể riêng biệt nhưng lại có mối  quan hệ với nhau trong việc trao đổi nhân sự, dịch vụ trợ giúp đảm bảo nguyên  tắc “bất kiêm nhiệm”, tránh ôm đồm, tránh lãng phí mà vẫn duy trì tính liên tục,  hợp lệ của quy trình luân chuyển các chứng từ. Hội đồng thành viên   quyết định chiến lược phát triển và kế  hoạch kinh  doanh hàng năm của công ty; đưa ra các chương trình, dự  án, ngân sách, quy   chế, quy tắc, thủ  tục và hoạt động cụ  thể  của từng bộ  phận như: quyết định   giải pháp phát triển thị trường, bầu miễn nhiệm chủ tịch hội đồng thành viên,  ký hoặc chấm dứt hợp đồng, quyết định mức lương thưởng và lợi ích khác;  quyết định cơ  cấu tổ  chức quản lý của công ty; sửa đổi bổ  sung điều lệ  của  công ty…. Nhờ  đó tất cả  các bộ  phận, phòng ban của VAE   hoạt động một   cách  thống nhất, ăn khớp với nhau về cả mục tiêu và phương thức xử lý công  việc.  Cơ cấu tổ chức của VAE tạo điều kiện dễ dàng cho giao tiếp theo chiều  dọc: số  cấp quản lý không nhiều, không chồng chéo. Với phạm vi quản lý rõ  9
 10. Phân tích cơ cấu tổ chức Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam ràng, mọi người xác  định được trách nhiệm đối với công việc mà mình phụ  trách cũng như của đồng nghiệp và những đơn vị khác trong hệ thống tổ chức  của công ty, nếu cùng trình độ  chuyên môn có thể  hỗ  trợ  giúp đỡ  nhau hoàn  thành công việc trong thời gian ngắn mà hiệu quả nhất. Mỗi phòng, ban đều có trưởng phòng hoặc người quản lý giám sát trực  tiếp công việc của các nhân viên trong công ty, đưa hoạt động của họ vào một   khuôn khổ thống nhất.  Ngoài ra, sự phối hợp của các bộ phận trong công ty còn được hỗ trợ bởi   các hệ thống thông tin quản lý, điều hành, hỗ trợ ra quyết định… Với hệ thống   máy fax, điện thoại và máy tính kết nối mạng internet để  tăng khả  năng trao   đổi phối hợp công việc, do đó tăng năng suất và hiệu quả. Các quản lý cấp cao   của VAE đều nắm trong tay mạng lưới liên kết các phòng nghiệp vụ, phòng   hành chính, các giám đốc… để  dễ  dàng kiểm soát, điều hành và quản lý nhân  viên của mình.. 3. Các yêu cầu đối với cơ cấu tổ chức a. Tính thống nhất của cơ cấu Tính thống nhất được thể  hiện  ở  chức năng nhiệm vụ  của từng bộ  phận   phòng ban và cách phân chia công việc cho từng phòng ban. Ban Giam đốc có  chức năng đưa ra mục tiêu phương hướng, chiến lược phát triển cho công ty   đồng thời giám sát trực tiếp hoạt động của các phòng ban bên dưới. Phó giám  đốc hành chính phụ  trách phòng hành chính tổng hợp và các văn phòng đại  diện. Phó giám đốc chuyên môn phụ  trách  6 phòng thực hiện  các nhiệm vụ  chuyên môn của công ty. Các phó giám đốc có chức năng lập kế hoạch để thực  hiện mục tiêu đã đề  ra và triển khai xuống các phòng ban Mặc dù mỗi phòng   ban đảm nhiệm một công việc cụ thể riêng rẽ nhưng cùng chung một mục đích  là đáp ứng tất cả những nhu cầu của khách hàng một cách tốt nhất. 10
 11. Phân tích cơ cấu tổ chức Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam b. Tính tối ưu Đây là cơ cấu có tính tối ưu cao thể hiện ở việc đầy đủ các bộ phận, không  thừa không thiếu, các bộ  phận có nhiệm vụ  riêng không bị  chồng chéo lên  nhau. Điều đó được thể hiện Giám đốc quản lí 2 phó giám đốc với 2 chức năng   nhiệm vụ  khác nhau.Các phó giám đốc phụ  trách các trưởng phòng với chức   năng mỗi phòng khác nhau, trưởng phòng lại quản lí các nhân viên bên dưới  của mình. Với các nhiệm vụ khác nhau và do một người lãnh đạo sẽ đảm bảo   tránh được trường hợp bị  trùng lặp công việc, cắt giảm nhân viên không cần  thiết, tạo nên tổ  chức với cơ  cấu gọn nhẹ, năng động, tối  ưu. Tuy nhiên do  thiếu phòng marketing, phòng quản lý nhân sự, nên đây cũng là một bất cập. c. Tính tin cậy Cơ  cấu tổ  chức của VAE được công khai, bao gồm nhiệm vụ  và quyền  hạn của từng chức vụ, từng vị trí, điều này tạo nên sự minh bạch trong các mối   quan hệ, qua đó các nhân viên có thể  hiểu rõ được nhiệm vụ  của mình cũng  như của những người xung quanh.  Mọi kế  hoạch, chiến lược phát triển của công ty được đặt dưới cấp quản   lý của hội đồng thành viên với sự  tham mưu của Ban kiểm soát. Giám đốc   quản lý hoạt động của các phó giám đốc, văn phòng đại diện. Điều này giảm   thiểu sự  chồng chéo trong quản lý. Sự  minh bạch trong  ở  các cấp quản lý sẽ  cao hơn. Thông tin được kịp thời ,chính xác một cách đáng kể. Tạo tính tin cậy   tốt cho hoạt động của VAE. d. Tính linh hoạt Điều này đặc biệt quan trọng khi kiểm toán là một công việc đặc thù với   hoạt động tạo thành các nhóm làm việc độc lập một cách nhanh chóng, hiệu  11
 12. Phân tích cơ cấu tổ chức Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam quả. Đối với mỗi dự  án, mỗi hợp đồng, một nhóm kiểm toán viên sẽ  được  thành lập với số  lượng khoảng 4 – 5 người, có thể  từ  một phòng nghiệp vụ  hoặc kết hợp nhân lực từ nhiều phòng khác nhau. Việc phân công công việc sẽ  do các trưởng nhóm đảm nhiệm. Các trưởng nhóm này là những nhân viên có  kinh nghiệm, sẽ dựa theo trình độ cũng như năng lực của từng thành viên trong  nhóm để có sự phân công công việc một cách phù hợp. Việc nhanh chóng thành  lập một nhóm kiểm toán viên từ  nhiều phòng, nhưng vẫn giữ  được sự  phối   hợp nhịp nhàng. e. Tính hiệu quả Với cơ cấu tổ chức ma trận, ban giám đốc của VAE đã rất cân nhắc trong   việc giao nhiệm vụ, quyền hạn cho các nhà quản lý cấp dưới, tránh được sự  chồng chéo chức năng, trách nhiệm giữa các trưởng phòng và các trưởng nhóm. Số cấp quản lý của VAE vừa phải, giúp tổ chức có thể linh hoạt hơn trong   môi trường biến đổi, tăng khả năng phối hợp giữa các bộ phận cùng cấp. Hơn   nữa, việc đưa ra quyết định cũng được thực hiện nhanh chóng và liên tục vì các  nhà quản lý trung gian có thể bao quát công việc ở tầm khá rộng. Có thể  nói rằng cơ  cấu tổ  chức của VAE đang hoạt động khá hiệu quả,   đảm bảo được mục tiêu của tổ chức. III. Kết luận Nhìn chung, mô hình quản lý theo nghiệp vụ  và chức năng của VAE được  thiết kế  tương đối gọn nhẹ, hợp lý và phù hợp với quy mô của công ty. Nhờ  vào mô hình này công ty có thể  xác định hiệu quả  các hoạt động kinh tế  của   từng phòng nghiệp vụ, xác định được sự  đóng góp của từng phòng nghiệp vụ  vào lợi nhuận chung của công ty. Mô hình này đã khéo léo bố trí vừa có sự tập   trung quyền lực vào các giám đốc trong các quyết định quan trọng, vừa có sự  12
 13. Phân tích cơ cấu tổ chức Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam phân quyền cho các phòng ban, từ  đó các trưởng phỏng có thể  phân chia tiếp  công việc cho các nhân viên dưới quyền, tạo một môi trường làm việc độc lập.   Nhờ  vậy, thành viên Ban Giám đốc có thể  dễ  dàng quản lý công việc kinh  doanh hàng ngày hay đưa ra những quyết định quan trọng mà không phải quản  lý quá dàn trải. Mỗi phòng nghiệp vụ đều có nhiệm vụ cụ thể riêng biệt nhưng lại có mối  quan hệ với nhau trong việc trao đổi nhân sự, dịch vụ trợ giúp đảm bảo nguyên  tắc “bất kiêm nhiệm”, tránh ôm đồm, tránh lãng phí mà vẫn duy trì tính liên tục,  hợp lệ  của quy trình luân chuyển các chứng từ. Sự phân chia thành các phòng  như  trên tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý trong công ty, đặc biệt,   khi triển khai hoạt động kiểm toán tại mộ  Tổng công ty lớn, VAE có thể  lập   nhóm kiểm toán với các thành viên được huy động từ các phòng khác nhau. Đây  cũng là một lợi thế  rất lớn cho VAE khi thiếu nhân viên thực hiện kiểm toán   bởi các nhân viên đều được tranh bị những kiến thức lý luận và thực hành kiểm  toán căn bản như nhau./.  13

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản