intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề tài sáng kiến kinh nghiệm “một số kinh nghiệm chỉ đạo nâng cao chất lượng chuyên môn khối mẫu giáo lớn tại trường mầm non Ngối Cáy”

Chia sẻ: Windy Ank | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:10

53
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài sáng kiến kinh nghiệm “Một số kinh nghiệm chỉ đạo nâng cao chất lượng chuyên môn khối mẫu giáo lớn tại trường mầm non Ngối Cáy” trình bày: Lý do chọn đề tài, cơ sở lý luận, thực trạng của đối tượng nghiên cứu, kết quả nghiên cứu, bài học kinh nghiệm,... Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tài sáng kiến kinh nghiệm “một số kinh nghiệm chỉ đạo nâng cao chất lượng chuyên môn khối mẫu giáo lớn tại trường mầm non Ngối Cáy”

  1. ĐỀ TÀI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM “Một số kinh nghiệm chỉ đạo nâng cao chất lượng chuyên môn khối  Mẫu giáo lớn tại trường mầm non Ngối Cáy” I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI: 1. Nguyên nhân chủ quan: Bác Hồ kính yêu đã nói: “Giáo dục mầm non tốt sẽ mở đầu cho một nền   giáo dục tốt”.  Việc  chăm sóc giáo dục,  bảo vệ  trẻ  em  là  nghĩa vụ,  trách  nhiệm của gia đình và của toàn xã hội. Trong hệ thống các bậc học, Giáo dục  mầm non là bậc học đầu tiên của hệ thống giáo dục quốc dân. Mục tiêu của  Giáo dục mầm non là hình thành và phát triển toàn diện về thể  chất, tình  cảm, trí tuệ, thẩm mỹ cho trẻ. Trường mầm non là đơn vị cơ sở của Giáo dục mầm non trong hệ thống   giáo dục quốc dân. Trường đảm nhận việc nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục  trẻ em nhằm giúp trẻ hình thành những yêu tố đầu tiên của nhân cách; chuẩn  bị cho trẻ vào lớp 1. Theo nhà sư phạm Xukhomlinxki: “Đối với người giáo viên, cần phải có   kiến thức, có hiểu biết sư phạm về quy luật xã hội, có khả năng dùng lời nói   để tác động đến tâm hồn học sinh. Có kỹ năng đặc sắc nhìn nhận con người   và cảm thấy những rung động tinh tế nhất của trái tim con người”.  Giáo viên  không chỉ là người truyền tải chương trình học đến trẻ một cách khoa học và   sinh động nhất, giáo viên còn là người truyền cảm hứng cho trẻ, kích hoạt  niềm đam mê và sự sáng tạo của trẻ. Giáo dục có tầm quan trọng rất lớn đối   với con người nhất là tuổi mầm non khi mới đến trường, đòi hỏi những nhà  giáo dục trẻ em là những con người có đức, mẫu mực, yêu nghề  mến trẻ  và  có trình độ.  Tại Hội nghị Trung  ương 8 khóa XI (Nghị quyết số 29­NQ/TW) của Ban   chấp hành Trung  ương “về  đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo,  đáp  ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế  thị  trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế” yêu cầu: “…Đổi mới mạnh   mẽ mục tiêu, nội dung, phương pháp đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng và đánh   giá kết quả  học tập, rèn luyện của nhà giáo theo yêu cầu nâng cao chất   lượng, trách nhiệm, đạo đức và năng lực nghề nghiệp”. Là một cán bộ quản  lí giáo dục đang đứng trước những yêu cầu mới, làm thế  nào để  nâng cao   hiệu quả, chất lượng chuyên môn  thì việc không ngừng nâng cao năng lực   chuyên môn nghiệp vụ là điều rất cần thiết đối với mỗi nhà giáo. 2. Nguyên nhân khách quan: Trường mầm non Ngối Cáy thuộc xã Ngối Cáy là một trường vùng xa  của huyện Mường Ảng, xã còn nhiều hộ nghèo, trình độ  dân trí thấp, địa bàn  rộng. Trường có nhiều lớp học ở điểm bản lẻ, đa số lớp học là nhà bán kiên   cố; cơ sở vật chất dành cho khối lớp Mẫu giáo lớn chưa đầy đủ. 1
  2. Đội ngũ giáo viên khối lớp mẫu giáo lớn nhà trường thường xuyên biến   động về  số  lượng, năng lực chuyên môn của một số  giáo viên giảng dạy   trong khối lớp còn chưa cao, giáo viên trẻ mới ra trường chưa có kinh nghiệm  trong chuyên môn. Sự  hiểu biết của giáo viên về  phương pháp dạy đổi mới   còn chậm,  áp dụng công nghệ  thông tin chưa thường xuyên. Việc tự  làm đồ  dùng đồ  chơi chưa đẹp, chưa sáng tạo.  Đó là nguyên nhân dẫn đến chất lượng chuyên môn còn thấp, chính vì  vậy việc nâng cao chất lượng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên khối Mẫu  giáo lớn là công việc cần thiết. Với vai trò là một người quản lí phụ  trách   chuyên môn khối mẫu giáo lớn của trường; tôi luôn suy nghĩ, làm thế nào để  nâng cao chất lượng chuyên môn cho giáo viên của khối lớp, vì vậy tôi đã   chọn đề  tài:  “Một số  kinh nghiệm chỉ  đạo nâng cao chất lượng chuyên   môn khối Mẫu giáo lớn tại trường mầm non Ngối Cáy” II. CƠ SỞ LÝ LUẬN: Sinh thời, Bác căn dặn: “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi   ích trăm năm thì phải trồng người. Chúng ta phải đào tạo ra những công dân   tốt và cán bộ  tốt cho nước nhà. Nhân dân, Đảng, Chính phủ  giao các nhiệm   vụ đào tạo thế hệ tương lai cho các cô, các chú. Đó là một trách nhiệm nặng   nề nhưng rất vẻ vang”. Bác còn nhấn mạnh: “Nhiệm vụ giáo dục là rất quan trọng và vẻ   vang,  nếu  không có thầy giáo thì không có giáo dục… không có giáo dục,   không có cán bộ thì không nói gì đến kinh tế ­ văn hóa”. Giáo dục là sự  nghiệp chung của Đảng, Nhà nước và toàn dân, nhưng   người trực tiếp thực hiện nhiệm vụ là nhà giáo. Các thầy cô giáo có  nhiệm  vụ nặng nề và vẻ vang là đào tạo cán bộ cho nước nhà, là người chiến sĩ tiên  phong trên mặt trận tư  tưởng, văn hoá có trách nhiệm truyền bá cho thế  hệ  trẻ lý tưởng đạo đức chân chính, hệ thống các giá trị, tinh hoa văn hoá của dân  tộc và nhân loại, bồi dưỡng cho họ  những phẩm chất cao quý và năng lực  sáng tạo phù hợp với sự phát triển và tiến bộ xã hội.  Giáo dục mầm non có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc đặt nền  móng cho sự hình thành và phát triển của nhân cách con người, có ảnh hưởng   to lớn đến sự  phát triển giáo dục phổ  thông; thúc đẩy sự  phát triển tình cảm  cũng như các kỹ năng về ngôn ngữ, nhận thức, thẩm mỹ và thể chất của trẻ,  chính những kỹ năng mà trẻ tiếp thu được qua các chương trình chăm sóc giáo   dục mầm non sẽ là nền tảng cho hoạt động học tập sau này của trẻ. Muốn  đạt được mục tiêu giáo dục mầm non thì trước hết phải quan tâm  đến chỉ đạo chuyên môn. Hoạt động chuyên môn có tầm quan trọng rất lớn tr ong  nhà trường quyết định phần lớn chất lượng chuyên môn ở trường mầm non.  Giai đoạn trẻ 5 tuổi đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển  tư duy, nhân  2
  3. cách, và có  ảnh hưởng lớn đến suốt cuộc đời. Trẻ  cần phải nhận được sự  quan tâm giáo dục, chăm  sóc thích  đáng để  phát huy hết tiềm năng trong  tương lai.  Chính vì vậy việc chỉ  đạo nâng cao chất lượng chuyên môn cho  giáo viên khối mẫu giáo lớn  ở  trường mầm non là vấn đề  quan trọng và là   nhiệm vụ mũi nhọn mà nhà trường đặt ra. III. THỰC TRẠNG CỦA ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU: 1. Mục đích nghiên cứu: Nâng cao chất lượng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên khối  mẫu giáo lớn trong trường. Thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển về chuyên môn, nghiệp vụ của tất cả  cán bộ giáo viên, nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường. Tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức trong đội ngũ giáo viên. Rút ra bài học kinh nghiệm chỉ  đạo chuyên môn để  áp dụng cho các  năm học tiếp theo. Qua đó nâng cao chất lượng giảng dạy. 2. Đối tượng phạm vi nghiên cứu: 2.1. Đối tượng nghiên cứu: 05 Giáo viên khối Mẫu giáo lớn trường Mầm non Ngối Cáy. 2.2. Phạm vi nghiên cứu: Một số kinh nghiệm dạy học tích cực. Nội dung chương trình giáo dục mầm non. 2.3. Thời gian nghiên cứu: Từ ngày 08 tháng 09 năm 2014 đến ngày 15 tháng 05 năm 2015. 3. Nhiệm vụ nghiên cứu: Đưa ra một số  biện chỉ  đạo phù hợp với việc nâng cao chất lượng   chuyên môn cho giáo viên khối mẫu giáo lớn tại trường mầm non Ngối Cáy. Rút ra bài học kinh nghiệm trong quá trình chỉ đạo nâng cao chất lượng  chuyên môn cho giáo viên khối mẫu giáo lớn tại trường mầm non Ngối Cáy. Có những kiến nghị đề xuất đối với các nhà quản lí giáo dục cấp trên. 4. Một số kinh nghiệm nghiên cứu đề tài: 4.1. Nghiên cứu lý thuyết: Các văn bản chỉ đạo chuyên môn của phòng giáo dục. Nghiên cứu tài liệu đổi mới phương pháp dạy học tích cực. Nghiên cứu tài liệu “Chương trình giáo dục mầm non”; “Tài liệu bồi   dưỡng thường xuyên cán bộ  quản lí và giáo viên mầm non năm học 2014­ 2015” 4.2. Kinh nghiệm nghiên cứu thực tiễn: 4.2.1. Kiểm tra khảo sát: * Giáo viên (khảo sát đầu năm học 2014­2015) 3
  4. Tổng số  Nội dung Đầu năm Tỷ lệ % GV 1. Về trình độ đào tạo: Đại học 2 40 Cao đẳng 1 20 5 Trung cấp 2 40 Chưa qua đào tạo 0 0 2. Kết quả chất lượng giảng dạy của giáo viên Giỏi 1 20 Khá 2 40 5 Đạt yêu cầu 2 40 Không đạt yêu cầu 0 0 3. Về hồ sơ Hồ sơ tốt 1 20 Hồ sơ khá 2 40 5 Hồ sơ trung bình 2 40 Hồ sơ chưa đạt 0 0 4. Công nghệ thông tin Tốt 1 20 Khá 2 40 5 Trung bình 2 40 Chưa đạt 0 0 Thông qua số  liệu trên tôi nhận thấy: Đầu năm học 2014­2015: Giáo   viên có trình độ  chuyên môn nghiệp vụ  không đồng đều; chất lượng giảng  dạy, chất lượng hồ sơ còn thấp; trình độ  công nghệ  thông tin còn nhiều hạn  chế, khả  năng vận dụng những cái mới còn chưa cao, chưa có sự  sáng tạo   trong các tiết dạy. 4.2.2. Xây dựng kế hoạch và thực hiện chương trình dạy học: Để  nâng cao chất lượng của  đội ngũ giáo viên khối mẫu giáo lớn,   trước hết người cán bộ quản lí phải xây dựng được kế hoạch chỉ đạo chuyên   môn cụ thể  xuyên suốt cả năm học. Dựa trên Quyết định số  1955/2014/QĐ­ BGDĐT, ngày 30/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành   khung kế  hoạch thời gian năm học 2014­2015 của giáo dục mầm non, giáo  dục phổ thông và giao duc th ́ ̣ ương xuyên; công văn s ̀ ố 1366/SGDĐT­ GDMN   ngày 22/8/2014 của Sở  Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên về  hướng dẫn   thực hiện nhiệm vụ  GDMN năm học 2014 ­2015; công văn số  237/PGDĐT­ GDMN ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Phòng GD&ĐT huyện Mường Ảng V/v   hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDMN năm học 2014­2015; từ đó triển khai   4
  5. xây dựng kế hoạch năm, kế hoạch tháng, kế hoạch tuần, kế hoạch ngày phù   hợp với điều kiện của nhà tường và đặc biệt là trẻ em tại địa phương. Chỉ đạo giáo viên xây dựng kế hoạch chăm sóc giáo dục trẻ phải đúng,  chi tiết, rõ ràng các mục tiêu, công tác chuẩn bị và các phương pháp tổ  chức  thực hiện. Đối với giáo viên, việc xây dựng kế  hoạch chăm sóc giáo dục trẻ  giúp giáo viên chủ  động trong công việc, nắm bắt được nội dung công việc  cũng như nhiệm vụ chăm sóc giáo dục trẻ trong năm học. Chỉ đạo tới toàn thể giáo viên khối mẫu giáo lớn cách sử dụng, làm hồ  sơ sổ sách vào đầu năm học và soạn giảng theo đúng kế hoạch chương trình  chăm sóc giáo dục trẻ năm học 2014­2015 đã đề ra. Bài soạn phải đầy đủ các   bước, xác định được nội dung trọng tâm, hình thức dạy học phù hợp với điều  kiện cơ  sở  vật chất từng lớp và nội dung bài dạy, không cắt xén các hoạt  động trong quá trình thực hiện chương trình giáo dục mầm non. Đôn đốc giáo viên phải thực sự  quan tâm đến trẻ, thấy được những  tiến bộ, khó khăn của trẻ và tìm ra những biện pháp tác động phù hợp với trẻ.  Từ  đó giáo viên mới đem hết khả năng, tâm huyết cho việc tìm tòi, sáng tạo   trong giảng dạy và giáo dục trẻ bằng tình yêu thương và trái tim. 4.2.3. Chuẩn bị đầy đủ “Thiết bị dạy học – Đồ dùng đồ chơi”: Như chúng ta đã biết, thiết bị dạy học là một thành tố quan trọng không  thể  thiếu trong quá trình dạy học. Đối với giáo dục mầm non, thiết bị  dạy  học được hiểu là đồ dùng, đồ chơi rất cần thiết cho sự phát triển của trẻ em,   tạo điều kiện cho trẻ  được trải nghiệm, tìm tòi, khám phá môi trường xung  quanh dưới nhiều hình thức đa dạng, đáp ứng nhu cầu, hứng thú của trẻ theo   phương châm “chơi mà học, học bằng chơi”.  Ví dụ: Giờ hoạt động Âm nhạc: Múa “Múa cho mẹ xem” Giáo viên phải chuẩn bị một số đồ dùng như: địa điểm: Lớp học (phòng giáo  dục thể  chất – nghệ thuật); ghế  của cô, trẻ; mũ múa (mũ hoa sen, mũ hoa hồng,  mũ  hoa cúc); hoa tay; trang phục; nhạc; loa; xắc xô; máy tính; máy chiếu… Dựa trên điều kiện thực tế của nhà trường, lớp học; cán bộ quản lý sẽ  nắm được nhu cầu về Thiết bị dạy học – Đồ dùng đồ chơi của từng lớp. Từ  đó, lên các danh mục Thiết bị  dạy học – Đồ  dùng đồ  chơi mà khối lớp còn  thiếu để trình xin cấp trên cung cấp các Thiết bị dạy học – Đồ  dùng đồ  chơi  cần thiết để phục vụ  nâng cao trình độ  chuyên môn cho giáo viên khối Mẫu  giáo lớn. Để  đổi mới trong tổ chức môi trường giáo dục nhằm kích thích và tạo   cơ hội cho trẻ tích cực khám phá, thử nghiệm và sáng tạo ở các khu vực hoạt  động một cách vui vẻ, tôi đã chỉ đạo giáo viên khối mẫu giáo lớn làm đồ dùng  đồ chơi tự tạo với những nguyên vật liệu có sẵn tại địa phương, vật liệu phế  thải trong sinh hoạt hàng ngày. Ví dụ  như: chai nước bằng nhựa, quả  cầu  lông, chai dầu gội, hộp sữa chua… Bên cạnh đó, đồ dùng đồ chơi tự làm phải   5
  6. đảm bảo thực hiện theo mục tiêu giáo dục, mang tính thẩm mỹ, phù hợp với  lúa tuổi và đảm bảo an toàn cho trẻ. 4.2.4. Thực hiện tốt công tác bồi dưỡng thường xuyên: Công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên có tính chất quyết  định chất  lượng của tập thể  sư  phạm. Là một nhà quản lí giáo dục, tôi xây dựng kế  hoạch và mục tiêu bồi dưỡng cho giáo viên khối Mẫu giáo lớn (tổ  mẫu giáo  2) trường Mầm Non Ngối Cáy với các nội dung: Về tư tưởng chính trị: Phối hợp cùng công đoàn cơ sở vận động giáo  viên trong tổ, khối hưởng  ứng các cuộc vận động lớn của ngành như: Cuộc  vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cuộc vận  động “Hai không” với bốn nội dung, cuộc vẫn động “Mỗi thầy cô giáo là một  tấm gương đạo đức tự  học và sáng tạo”. Luôn tạo điều kiện cho giáo viên   khối mẫu giáo lớn tham gia học tập đầy đủ  các buổi học tập nghị  quyết do   ngành, trường tổ chức. Làm tốt công tác giáo dục tư tưởng chính trị cho giáo  viên trong khối lớp là tạo được khối đoàn kết nhất trí cao trong nội bộ, tạo   được niềm tin, yên tâm công tác cho giáo viên. Từ đó, nâng cao ý thức tự giác,   thực hiện nội quy, quy chế chuyên môn của đội ngũ giáo viên khối mẫu giáo   lớn. Về chuyên môn: Phân loại giáo viên để có kế hoạch bồi dưỡng thích  hợp: Đối với giáo viên mới ra trường và giáo viên có trình độ  chuyên môn  trung bình cần chú trọng bồi dưỡng thêm một số  phương pháp dạy học tích  cực và cách tổ chức các hoạt động giáo dục. Ví dục như: Tổ chức thao giảng  vòng tổ, vòng trường; dự  giờ  dạy tốt; dạy chuyên đề  tổ  ­ trường; tự  bồi   dưỡng thường xuyên. Đối với giáo viên khá – giỏi, bồi dưỡng năng lực sư  phạm, kỹ năng, tác phong và sự sáng tạo linh hoạt: Tổ chức thi giáo viên dạy  giỏi vòng trường, dạy chuyên đề  tổ  ­ trường – cụm; tự  bồi dưỡng thường   xuyên. Tổ chức các chuyên đề tổ ­ trường về ứng dụng công nghệ thông tin   vào trong giảng dạy. Chỉ đạo tổ trưởng chuyên môn lên kế hoạch bồi dưỡng   kỹ năng sử dụng máy tính, kỹ năng soạn thảo văn bản, cách trình bày giáo án   trên máy tính, bài trình chiếu Powerpoint, bài giảng Elearning. 4.2.5. Học hỏi đồng nghiệp: Xã hội ngày càng phát triển, chúng ta không chỉ  dừng lại  ở  đó mà cần  phải biết học hỏi  ở  nhiều nơi, nhiều chỗ, trên mọi phương diện để  có thể  bồi đắp, tu dưỡng thêm vốn kiến thức. Tục ngữ Việt Nam ta đã có câu: “Học   thầy không tày học bạn”,  vì vậy học hỏi đồng nghiệp là một yếu tố  quan  trọng trong việc nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên. Xây dựng các giờ hoạt động chuyên đề phong phú theo chủ đề, sau mỗi   giờ hoạt động có rút kinh nghiệm, đánh giá giờ dạy và có biên bản lưu. Tổ  chức cho giáo viên dự  giờ  thăm lớp trong tổ  khối và các lớp trong  trường. 6
  7. Tổ chức chuyên đề tổ, chuyên đề trường với những giờ hoạt động giáo  viên còn chưa nắm vững. Học hỏi đồng nghiệp trường bạn qua việc tham dự  chuyên đề cụm. Qua việc dự giờ thăm lớp, chuyên đề tổ ­ trường ­ cụm; những phương   pháp dạy học tích cực, kinh nghiệm trong cách xử lý tình huống, tác phong sư  phạm chuẩn mực được các giáo viên tích cực học tập lẫn nhau. 4.2.6. Tổ chức các hội thi: Việc tổ chức cho giáo viên khối mẫu giáo lớn tham gia các hội thi là cơ  hội để giáo viên tích cực nghiên cứu chuyên môn, nâng cao tay nghề, nâng cao   trình độ  hiểu biết, học tập được nhiều kinh nghiệm, nảy sinh được nhiều ý   hay để vận dụng vào thực tế giảng dạy của mình. Những hội thi lớn trong năm được đưa vào kế  hoạch ngay từ đầu năm  học và được bàn bạc cụ thể trong Hội nghị cán bộ công chức đầu năm. Từ đó  chỉ đạo tổ chuyên môn lập kế hoạch xây dựng cụ thể đội ngũ giáo viên tham   gia các hội thi trong năm do Sở, Phòng, trường tổ chức. Giao nhiệm vụ cho cá  nhân giáo viên có ý thức tự  học, tự bồi dưỡng trau dồi kiến thức về chuyên   môn nghiệp vụ cho bản thân. Các hội thi trong năm học của nhà trường:              Hội thi giáo viên giỏi cấp trường              Hội thi làm đồ dùng đồ chơi tự tạo.              Hội thi thiết kế bài giảng điện tử Elearning.              Hội thi hồ sơ giáo án đẹp ­ trang trí lớp đẹp Sau mỗi hội thi, tôi chỉ  đạo tổ  trưởng chuyên môn lập danh sách giáo  viên dự  thi vòng huyện. Qua đó giáo viên rút ra được những bài học kinh   nghiệm cho bản thân để  từ  đó trau rồi thêm những mặt còn hạn chế  và phát   huy tích cực những mặt đã đạt được. 4.2.7.  Giữ vững sinh hoạt tổ (khối) chuyên môn: Tổ  chuyên môn đóng một vai trò quan trọng trong hoạt động chuyên  môn của nhà trường, chính vì vậy xây dựng tổ chuyên môn vững mạnh là một  trong những biện pháp không thể  thiếu trong công tác bồi dưỡng nâng cao  chất lượng chuyên môn cho giáo viên. Vào đầu năm học khi chọn Tổ trưởng   chuyên môn tôi luôn chú ý chọn giáo viên có năng lực, nhiệt tình, luôn hòa nhã  cởi mở với các thành viên trong nhà trường và có khả năng tập hợp giáo viên  để tổ chức sinh hoạt tổ.  Chỉ  đạo Tổ  trưởng chuyên môn xây dựng kế  hoạch hoạt động tổ, kế  hoạch chuyên đề, kế  hoạch bồi dưỡng chuyên môn, kế  hoạch tự  bồi dưỡng  theo thông tư 36 một cách chi tiết, cụ thể rõ ràng và được phê duyệt của ban  giám hiệu theo từng tháng, tuần. Sinh hoạt chuyên môn tổ 1 lần/tháng, tạo nề  nếp trong sinh hoạt, có đánh giá kết quả lên kế hoạch tiếp theo. Qua các buổi sinh hoạt chuyên môn tổ, giáo viên sẽ trao đổi những thắc  mắc mà mình còn chưa rõ trong quá trình giảng dạy. Từ  đó đưa ra những  phương pháp, biện pháp giúp giáo viên tháo gỡ  những khó khăn mắc phải  7
  8. trong công tác giảng dạy, vững  vàng hơn về  chuyên môn, có những kinh   nghiệm hay để áp dụng vào các giờ hoạt động trên lớp. Phân công những giáo viên có năng lực chuyên môn giỏi trong tổ  giúp   đỡ  những giáo viên mới ra trường hoặc những giáo viên còn yếu về  chuyên  môn nghiệp vụ. 4.2.8. Công tác kiểm tra nội bộ trường học: Để chất lượng chuyên môn đi lên thì việc kiểm tra, đôn đốc, sát sao tới  từng cán bộ giáo viên là rất cần thiết. Ngay từ đầu năm học, Hiệu phó chuyên  môn phối kết hợp với Tổ trưởng chuyên môn lên kế  hoạch kiểm tra nội bộ  trường học và công khai trước Hội đồng sư phạm. Công tác kiểm tra phải được tiến hành thường xuyên, đảm bảo tính   toàn diện, cụ  thể, chi tiết, đúng quy trình, căn cứ  vào nhiệm vụ  và yêu cầu   của năm học. Kết hợp cùng tổ  trưởng tổ  chức dự  giờ, kiểm tra hồ  sơ  sổ  sách, hội  giảng, đánh giá giáo viên theo từng đợt trong năm (Khảo sát chất lượng đầu   năm, hội giảng cấp tổ, hội giảng cấp trường, kiểm tra chất lượng học kỳ I,   kiểm tra chất lượng học kỳ II và kiểm tra dự giờ thường xuyên, đột xuất). Thông qua việc kiểm tra thường xuyên, nhà trường đánh giá được thực  trạng năng lực của mỗi cá nhân. Từ đó tư vấn, thúc đẩy, giúp đỡ đội ngũ giáo  viên khối mẫu giáo lớn từng bước hoàn thiện năng lực sư  phạm, góp phần   nâng cao chất lượng chuyên môn. 4.2.9. Công tác thi đua khen thưởng: Chủ  tịch Hồ  Chí Minh đặc biệt quan tâm đến công tác thi đua, khen   thưởng. Người từng nói: “Thi đua­khen thưởng là động lực phát triển và là   biện pháp quan trọng để  xây dựng con người mới. Thi đua yêu nước phải   được tiến hành thường xuyên, liên tục hàng ngày”. Trong giai đoạn xây dựng  và phát triển đất nước hiện nay, trước những thời cơ, thuận lợi và thách thức  vô cùng to lớn, công tác thi đua, khen thưởng trong nhà trường càng có vị  trí   hết sức quan trọng. Ngay từ  đầu năm học tổ  chức cho các giáo viên trong khối mẫu giáo  lớn đăng ký danh hiệu thi đua, ký kết giao ước thi đua. Sau mỗi hội thi, thao giảng ban thi đua nhà trường đều có quyết định  khen thưởng động viên kịp thời. Xếp loại đánh giá thi đua hàng tháng, học kỳ và cuối năm, khen thưởng   bằng nhiều hình thức.  Qua mỗi đợt thi đua đều có sơ kết, tổng kết, khen thưởng kịp thời, đánh  giá đúng người, đúng việc theo năng lực thực chất. Khuyến khích, động viên  những đồng chí giáo viên có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua  tạo động lực làm việc “từ bên trong” cho giáo viên, giúp họ gắn bó lâu dài và  bền vững, cống hiến hết sức mình cho việc giảng dạy và giáo dục trẻ. IV. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU: 8
  9. Qua quá trình thực hiện đề tài “Một số kinh nghiệm chỉ đạo nâng cao   chất lượng chuyên môn khối Mẫu giáo lớn tại trường mầm non Ngối   Cáy” đến cuối năm học 2014­2015 đã thu được kết quả như sau: Tổng  Đầu  Tỷ lệ  Cuối  Tỷ lệ        Nội dung số GV năm % năm % 1. Kết quả chất lượng giảng dạy của giáo viên Giỏi 1 20 1 20 Khá 2 40 3 30 5 Đạt yêu cầu 2 40 1 20 Không đạt yêu cầu 0 0 0 0 2. Về hồ sơ Hồ sơ tốt 1 20 3 60 Hồ sơ khá 2 40 1 20 5 Hồ sơ trung bình 2 40 1 20 Hồ sơ chưa đạt 0 0 0 0 3. Công nghệ thông tin Tốt 1 20 3 60 Khá 2 40 1 20 5 Trung bình 2 40 1 20 Chưa đạt 0 0 0 0 V. BÀI HỌC KINH NGHIỆM: Với những kết quả  đạt được khi thực hiện đề  tài, bản thân tôi rút ra  một số bài học kinh nghiệm sau: Người quản lí, phụ trách chuyên môn phải gương mẫu, có tâm huyết  và lòng nhiệt tình trong mọi công việc, biết chăm lo đời sống cho đội ngũ giáo  viên. Người quản lí  không chỉ  hô hào mọi người học tập thường xuyên mà  phải là tấm gương cho đội ngũ về  học tập thường xuyên, suốt đời. Cán bộ  quản lí giáo dục cần phải có kế hoạch tự học, tự bồi dưỡng về các kiến thức   chính trị ­ xã hội, chuyên môn ­ nghiệp vụ quản lý, đo lường và đánh giá trong  giáo dục, công nghệ thông tin,... để phát triển chính mình. Phải nắm vững đặc điểm tình hình đội ngũ giáo viên về mọi mặt: tư  tưởng,  tình cảm, chuyên môn nghiệp vụ...trên cơ  sở   đó có biện pháp bồi  dưỡng. 9
  10. Xây dựng kế hoạch một cách khoa học và chỉ  đạo thực hiện nghiêm  túc kế hoạch. Tham mưu tích cực với các cấp lãnh đạo để  mua sắm, bổ  sung đầy  đủ các trang thiết bị, đồ dùng dạy học. Bên cạnh đó, đôn đốc giáo viên làm đồ  dùng, đồ chơi tự tạo phục vụ cho các hoạt động dạy và học. Thường xuyên kiểm tra hoạt động của giáo viên để  nâng cao chất  lượng chuyên môn của mỗi giáo viên. Chỉ  đạo sát sao công tác bồi dưỡng thường xuyên về  mọi mặt: tư  tưởng chính trị, chuyên môn, công nghệ thông tin… Thực hiện đầy đủ các hội thi trong năm học nhằm phát huy sáng tạo   của mỗi giáo viên. Chỉ đạo tốt việc sinh hoạt của tổ (khối) chuyên môn. Thường xuyên  kiểm tra, đánh giá chất lượng giáo dục, khảo sát chất lượng chuyên môn theo   đúng quy trình. Thực hiện công tác thi đua khen thưởng kịp thời, đánh giá thực chất. VI. ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ: * Đối với phòng GD&ĐT: Tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, lớp học, trang thiết bị phục vụ cho dạy   và học. Ngành quan tâm tạo điều kiện cho các giáo viên đi học nâng cao trình  độ trong các dịp hè. Mở các lớp tập huấn về công nghệ thông tin cho giáo viên. Trên đây là một số  kinh nghiệm trong công tác chỉ  đạo nâng cao chất   lượng chuyên môn khối Mẫu giáo lớn tại trường mầm non Ngối Cáy của tôi,  rất mong được sự quan tâm hỗ trợ của Hội đồng khoa học các cấp. Tôi xin trân thành cảm ơn! Ngối Cáy, ngày 24 tháng 04 năm 2015 NGƯỜI VIẾT Nguyễn Thị Kiều Anh PHẦN ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI CỦA HỘI ĐỒNG NHÀ TRƯỜNG …………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………. XẾP LOẠI: …………………………………………………………………………………. Ngối Cáy, ngày … tháng 04 năm 2015 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 10
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2