intTypePromotion=1

Đề tài thực tập tốt nghiệp: Bài toán quản lý bán hàng tại cửa hàng Thanh Phượng

Chia sẻ: Codon_02 Codon_02 | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:50

0
499
lượt xem
64
download

Đề tài thực tập tốt nghiệp: Bài toán quản lý bán hàng tại cửa hàng Thanh Phượng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài thực tập tốt nghiệp: Bài toán quản lý bán hàng tại cửa hàng Thanh Phượng tập trung trình bày các nội dung chính về tìm hiểu về hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft access; khảo sát bài toán quản lý bán hàng tại cửa hàng Thanh Phượng; áp dụng phân tích và thiết kế bài toán quản lý bán hàng tại cửa hàng Thanh Phượng;...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tài thực tập tốt nghiệp: Bài toán quản lý bán hàng tại cửa hàng Thanh Phượng

 1. ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỀ TÀI THỰC TẬP TỐT NGHIỆP BÀI TOÁN QUẢN LÝ BÁN HÀNG TẠI CỬA HÀNG THANH PHƯỢNG Giáo viên hướng dẫn :NGUYỄN HIỀN TRINH Sinh viên thực hiện: ĐỖ THANH TRANG Lớp : CĐK4D-CNTT
 2. NỘI DUNG ĐỀ TÀI Chương 1: Tìm hiểu về hệ quản trị cơ sở dữ liệu  Microsoft access. Chương 2: Khảo sát bài toán quản lý bán hàng tại cửa  hàng Thanh Phượng Chương 3: Áp dụng phân tích và thiết kế bài toán quản lý  bán hàng tại cửa hàng Thanh Phượng. Chương 4: Xây dựng bài toán quản lý bán hàng tại cửa  hàng Thanh Phượng.
 3. MỞ ĐẦU  Lý do chọn đề tài Trước hết, quản lý được hiểu là quá trình xử lý thông tin và ra  quyết định. Trong nền kinh tế thị trường của nước ta hiện nay, thông  tin càng trở thành một yêu cầu bức thiết của các nhà quản lý, đòi hỏi  thông tin phải đa dạng, phong phú, sâu sắc, chính xác càng trở nên  bức xúc đối với mọi cấp quản lý. Chính vì vậy việc áp dụng tin học vào công tác quản lý sẽ tạo  điều kiện xây dựng một hệ thống thông tin quản lý thoả mãn những  tiêu chuẩn tối ưu nhất về phương diện dữ liệu và thao tác xử lý. Như  vậy, việc áp dụng tin học vào công tác quản lý sẽ đáp ứng một cách  toàn diện các yêu cầu về một hệ thống thông tin quản lý hoàn chỉnh. Mục đích cơ bản của việc xây dựng hệ thống quản lý bán hàng  nhằm phục vụ cho việc mua bán của cửa hàng, nhằm cung cấp  những thông tin đầy đủ, chính xác, nhanh chóng cho cửa hàng, cho  khách hàng và đáp ứng được các yêu cầu của người tiêu dùng.
 4. TÌM HIỂU VỀ HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU  MICROSOFT ACCESS  Giới thiệu về hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft Access  Microsoft Access là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu tương tác người sử  dụng, chạy trong môi trường Windows. Microsoft Access cho chúng ta  một công cụ hiệu lực và đầy sức mạnh trong công tác tổ chức, tìm  kiếm và biểu diễn thông tin.   Microsoft Access cho ta các khả năng thao tác dữ liệu khả  năng liên kết và công cụ truy vấn mạnh mẽ giúp quá trình tìn kiếm  thông tin diễn ra nhanh chóng. Người sử dụng có thể chỉ dùng một truy  vấn để làm việc với các dạng cơ sở dữ liệu khác nhau. Ngoài ra, có thể  thay đổi truy vấn bất kì lúc nào và xem nhiều cách hiển thị dữ liệu khác  nhau chỉ cần động tác nhấp chuột.
 5. Khởi động Access 2003 và màn hình làm việc  Để khởi động Microsoft Access 2003 trong  Windows XP dùng lệnh  Start / All program / Microsoft Access. Màn hình làm việc của Access  2003 có những thành phần chính: menu chính, các thanh công cụ, cửa  sổ CSDL.
 6. Menu chính  Các  mục  trong  menu  chính  thay  đổi  tuỳ  theo  trạng  thái  sử  dụng  Access  hiện  hành.  Mỗi  mục  ứng  với  một  menu  con  dọc  chứa  các  lệnh  của  Access:  menu  con  File  chứa  các  lệnh  liên  quan  đến  việc  thao  tác trên  tệp  CSDL,  menu help chứa những lệnh liên quan  đến  trợ giúp. Nếu phía dưới menu dọc có biểu tượng mũi tên thì có thể  nháy vào mũi tên để hiện tất cả các mục của menu. Các thanh công cụ  Số lượng các nút trên một thanh công cụ, số lượng thanh công  cụ hiển thị thay đổi tuỳ theo chức năng mà Access được thực hiện.  Các thanh công cụ thường dùng khi làm việc với Access. 
 7. Thanh công cụ Database Với  các  nút  :  New,  Open,  Save,  File  Search,  Print.  Print  Prevew,  Spelling, Cut, Copy, Paste, Undo, Office Link, Analyze, Code, Access  Help, Import, Link tables, Reset Toobar. Nếu thanh công cụ chưa hiện  hết các nút, ta có thể nháy vào nút mũi tên nhỏ nằm  ở mút cuối thanh  công  cụ  để  hiện  mục  Add  or  Remove  Buttons,  sau  đó  chọn  mục  Database để hiện biểu tượng và tên của tất cả các nút. Cơ sở dữ liệu trong Access  Cơ sở dữ liệu trong Access là một dữ liệu quan hệ, tức la được tổ chức  thành các bảng và có mối quan hệ giữa các bảng. Mỗi CSDL được lưu  giữ trong một tệp có đuôi là MDB (Microsoft Database) và bao gồm các  loại đối tượng : Tables (Bảng dữ liệu) dùng để tổ chức dữ liệu thành các dòng và  cột, dòng ứng với một bản ghi (record), mỗi cột ứng với một trường  (Field). Queries (Bảng truy vấn) nhằm lấy thông tin từ một hay nhiều  bảng có thể kèm them điều kiện.
 8. Forms (Biểu mẫu) dùng để trình bày dữ liệu theo các dạng mà người  dung mong muốn giống như các mẫu phiếu thông thường. Reports (Báo biểu): dùng để tạo các báo cáo trình bày đẹp. Pages (Các trang truy cập dữ liệu): Trang truy cập dữ liệu là một đối  tượng gồm một tệp HTML và các tệp hỗ trợ (ví dụ hình ảnh kèm theo),có  thể xuất bản trang này trên mạng nội tuyến (Intranet) của công ty và  những người dùng khác có thể sử dụng Internet Explorer xem, tìm kiếm,  hiệu chỉnh dữ liệu. Macro (Lệnh vĩ mô): là một tập hợp được chọn để thực hiện tự động  một loạt các thao tác. Modules (Đơn thể chương trình): là công cụ lập trình dùng Microsoft  Visual Basic for Applications. Groups (Các nhóm): Một nhóm là tập hợp các shortcut để mở các  table, query, form, report, page, macro hay module cùng làm một nhiệm  vụ con nào đó của bài toán nháy chuột và đối tượng để hiện menu tắt,  chọn Add to Group rồi chọn nhóm đã có hoặc chọn New Group để định  nghĩa một nhóm shortcut.
 9. NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH VISUAL BASIC 6.0 Giới thiệu về Visual Basic - Visual Basic là một công cụ lập trình trực quan của Microsoft, giúp ta có thể xây dựng các ứng dụng trên Windows. Khác với các môi trường lập trình hướng thủ tục trước đây, Visual Basic là môi trường lập trình hướng đối sự kiện trên windows. - Visual Basic là một sản phẩm của hãng Microsoft và là một chương trình 32 bít chỉ chạy trên nền Windows 95 trở lên. - Visual Basic là một ngôn ngữ lập trình theo kiểu hướng đối tượng. - Có thể thấy ngay được các bước khi thiết kế một chương trình. - Cho phép sử dụng dễ dàng. - Khi bạn thiết kế một chương trình bằng Visual Basic bạn luôn phải trải qua hai bước chính đó là :
 10. Các tính năng mới trong Visual Basic Visual Basic có rất nhiều tính năng mới. Các điều khiển mới cho phép ta viết các chương trình ứng dụng kết hợp giao diện, cách xử lý và tính năng của Office 97 và trình duyệt Web Internet Explorer. Không nhất thiết phải có một insance của điều khiển trên biểu mẫu, VB cho phép ta lập trình để thêm điều khiển vào dự án tự động và ta có thể tạo các điều khiển ActiveX hiệu chỉnh. Ta cũng có thể viết các ứng dụng phía máy chủ (Server- Side) dùng HTML động nhúng kết với các thư viện liên kết của Internet Information Server. Một vài cải tiến cho phép làm việc với các ứng dụng truy cập dữ liệu ở tầm cỡ vĩ mô liên quan đến hàng trăm, hàng nghìn người sử dụng qua mạng hay qua Internet.
 11. Khai thác các thế mạnh của điều khiển mở rộng + Sự kiện Validate và thuộc tính Validation Phần mở rộng đầu tiên liên quan đến tất cả các điều khiển ActiveX cơ bản là việc thêm vào sự kiện Validate và thuộc tính CausesValidation. Trước VB6, nếu bạn phải kiểm tra tính hợp lệ của một từ nhập vào hộp văn bản (Text box), bạn phải viết thủ tục sự kiện LostFocus của Tex box. Nếu nhập sai, bạn phải gọi phương thức SetFocus của điều khiển để buộc người sử dụng nhập lại dữ liệu đúng. Thỉnh thoảng logic của việc lập trình này có thể gây ra kho chịu cho người sử dụng. Nếu họ không bao giờ nhập đúng dữ liệu, họ có thể bị khoá chặt ở điều khiển đó. Họ cũng không thể nhấn cả nút Help để xem hướng dẫn chi tiết. Sự kiện Validate và thuộc tính CausesValidation giải quyết vấn đề này.
 12. + Các cải tiến đồ hoạ mới làm ứng dụng thêm sinh động Visual Basic luôn luôn cho phép bạn sử dụng đồ hoạ để làm chương trình sống động và Microsoft có khả năng đồ hoạ mở rộng cho nhiều điều khiển. Đầu tiên, điều khiển ImageList giờ đây hỗ trợ các tập tin.gif. Phần mở rộng này rất quan trọng bởi vì nó liên quan đến các điều khiển có sử dụng điều khiển ImageList. Các điều khiển ListView và TabStrip có phần mở rộng cho phép sử dụng hình ảnh và biểu tượng để trang trí và minh hoạ. Điều khiển List View cho phép tạo một ảnh nền cho vùng làm việc (client area). Ảnh nền có thể được đặt giữa (center). rải đều (tile), hoặc ở một góc bất kỳ.
 13. KHẢO SÁT BÀI TOÁN QUẢN LÝ BÁN  HÀNG TẠI CỬA  HÀNG THANH PHƯỢNG  Khảo sát hiện trạng và xác lập dự án  Chúng ta đang sống trong thời kỳ đổi mới, thời kỳ công nghiệp hoá  hiện đại hoá. Trong quá trình mở cửa để hội nhập kinh tế, hầu như các  công ty đều thúc đẩy kinh doanh theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại  hoá. Từ những chủ trương và chính sách của nhà nước, mà trên khắp  đất nước ta hiện nay, xuất hiện một loạt các khu công nghiệp với  những công ty, nhà máy, xí nghiệp. Xu hướng công nghiệp hoá, hiện  đại hoá đòi hỏi tốc độ tăng trưởng kinh tế của các công ty phải rất  nhanh. 
 14. Giới thiếu chung về cửa hàng Thanh Phượng cửa hàng được  hình thành và phát triển từ năm 2000 tại phường Thịnh Đán­ TP Thái  Nguyên, đến nay cửa hàng vẫn không ngững phát triển và mở rộng  quy mô các gian hàng, các mặt hàng đảm bảo chất lượng. Với hình  thức kinh doanh  nhiều mặt hàng khác nhau cửa hàng đã cung cấp  một lượng hàng hoá tương đối lớn cho người tiêu dùng trên địa bàn  của phường và các vùng lân cận. Số lượng hàng hoá trong cửa hàng  ngày càng lớn, đa dạng và phong phú về chủng loại các sản phẩm  nhằm phục vụ cho người tiêu dùng, trong cửa hàng được chia thành  nhiều gian hàng, các gian hàng được chứa từng loại sản phẩm riêng  biệt, thuận tiện cho việc quản lý, kiểm kê.  Các sản phẩm trong cửa hàng được chia thành các loại sau: Các sản phẩm về đồ gia dụng. Các sản phẩm về lương thực­ thực phẩm. Các sản phẩm về bánh kẹo. Các sản phẩm về quà lưu niệm, quà sinh nhật. Các sản phẩm vê giày dép, quần áo…….
 15. C«ng  t¸c  qu¶n lý b¸n hµng  c ña c ö a hµng   Víi NhËpnh÷ ng mÆt  hµng  m íi  hµng ®· ®­îc nhËp kho, ng­êi qu¶n lý b¸n hµng sÏ lùa chän nh÷ng mÆt hµng ®ang ®­îc tiªu thô nhanh nhÊt råi göi nh÷ng ho¸ ®¬n nhËp hµng cho nhµ cung cÊp. Khi hµng míi ®­îc nhËp vÒ chñ cöa hµng ph¶i kiÓm tra l¹i sè l­îng hµng còng nh­ chÊt l­îng hµng ho¸ xem cã ®¹t yªu cÇu ®Ò ra hay kh«ng, nÕu sè hµng ®ã ®¹t yªu cÇu sÏ ®­îc chuyÓn vµo kho, khi c¸c gian hµng ®· b¸n hÕt th×sè hµng míi ®­îc nhËp vÒ sÏ ®­îc xÕp vµo c¸c gian hµng trèng theo tõng lo¹i s¶n phÈm riªng. Víi nh÷ng mÆt hµng ®· ®­îc nhËp vÒ, chñ cöa hµng vµ nhµ cung cÊp hai bªn ph¶i kiÓm tra l¹i sè l­îng, chÊt l­îng hµng ho¸ míi ®­îc nhËp vÒ, kiÓm tra nguån gèc cña s¶n phÈm ®Ó ®¶m b¶o hµng ®ã kh«ng bÞ kÐm chÊt l­îng, sè l­îng hµng ®ã kh«ng bÞ hao hôt, kh«ng bÞ s¸o trén ®Ó kh«ng ¶nh h­ëng ®Õn uy tÝn cña cöa hµng. NÕu sè l­îng s¶n phÈm ®ã ®¹t yªu cÇu th×sè l­îng hµng ho¸ ®ã ph¶i ®­îc nhiÒu ng­êi tiªu dïng biÕt ®Õn vµ cã thÓ ®em l¹i nhiÒu lîi nhuËn kinh tÕ cao cho cöa hµng, ng­îc l¹i nÕu sè l­îng s¶n phÈm ®ã kh«ng ®¹t yªu cÇu th×cã thÓ buéc nhµ cung cÊp ph¶i xem l¹i sè hµng ®ã vµ cung cÊp sè hµng kh¸c ®¶m b¶o yªu cÇu.
 16. Hµng nhËp vÒ sÏ cã ho¸ ®¬n mua hµng, ho¸ ®¬n mua hµng cã d¹ng nh­ sau: HOÁ ĐƠN MUA HÀNG Số hoá đơn:                                                               Ngày bán:                           Mã nhà cung cấp:                                                   Tên nhà cung cấp: Địa chỉ nhà cung cấp:   Điện thoại liên  lạc: Chi tiết hoá đơn: Mã hàng Tên hàng Đơn vị tính Đơn giá Số lượng mua Thành tiền Tổng tiền(VNĐ)…………… Người giao hàng Người nhận hàng Ký và viết đầy đủ họ và tên Ký và viết đầy đủ họ và tên
 17. XuÊt hµng : Kh¸ch m ua lÎ  Khi kh¸ch vµo mua hµng, ®Ó ®¶m b¶o tr¸nh mÊt m¸t hµng ho¸, ë tõng gian hµng sÏ cã mét nh©n viªn ®øng coi vµ b¸n hµng, tuy c¸c s¶n phÈm ®· cã gi¸ b¸n d¸n nh­ng kh¸ch hµng vÉn ®­îc c¸c nh©n viªn b¸n hµng h­íng dÉn lùa chän nh÷ng s¶n phÈm mµ kh¸ch hµng mua, h­íng dÉn c¸ch sö dông cña tõng lo¹i s¶n phÈm, sau khi lùa chon xong kh¸ch hµng mang sè hµng ®ã ®Õn quÇy thanh to¸n. Kh¸ch m ua nhiÒu Víi nh÷ng kh¸ch hµng quen, kh¸ch hµng mua víi sè l­îng lín cã thÓ cã mét sè ­u ®·i nh­ cã thÓ h¹ gi¸ tuú tõng lo¹i s¶n phÈm, hay cã thÓ cho nî mµ kh¸ch hµng ch­a cã ®ñ tiÒn tr¶ nÕu chñ cöa hµng cho phÐp vµ sÏ ®­îc ghi vµo ho¸ ®¬n nî vµ sÏ ®­îc thanh to¸n qua tê ho¸ ®¬n b¸n hµng, ho¸ ®¬n b¸n hµng cã d¹ng nh­ sau: Quá trình bán hàng được bắt đầu từ khi có khách hàng đến mua hàng,  khách  hàng  chọn  mua  hàng  và  đi  ra  quầy  thanh  toán.Nhân  viên  bán  hàng lập hóa đơn bán hàng có dạng:
 18. Cöu hµng Thanh Ph­îng §Þa chØ………………. §Þªn tho¹i………….. HOÁ ĐƠN BÁN HÀNG Số hoá đơn:                                                             Ngày bán:                          Mã khách hàng:                                                      Tên khách hàng: Địa chỉ khách hàng:         Điện thoại liên lạc: Chi tiết hoá đơn: Mã hàng   Tên hàng  Đơn vị tính    Đơn giá    Số lượng bán   Thành tiền Tổng tiền(VNĐ)…………. Người giao hàng Người nhận hàng Ký và viết đầy đủ họ và tên Ký và viết đầy đủ họ và tên
 19. Sau đó hoá đơn bán hàng được đưa cho bộ phận kế toán lưu giữ và  thống kê. Cuối mỗi tháng bộ phận kế toán thống kê và tổng hợp  mặt hàng bán chạy nhất trong tháng. Sau mỗi ngày làm việc, các nhân viên bán hàng có nhiệm vụ sắp  xếp kiểm tra lại các mặt hàng trong từng gian hàng, để kiểm kê,  báo cáo với chủ cửa hàng. Sau khoảng một tuần hay một tháng chủ  cửa hàng, tổ trường nhân viên sẽ dựa vào sổ sách, giấy tờ để tônge  hợp  lượng  hàng  hoá  đã  bán  được,  lượng  hàng  hoá  còn  tồn  đọng  trong kho và trong các gian hàng, những mặt hàng nào đã hết, sắp  hết, mặt hàng nào cần phải nhập thêm, mặt hàng nào sắp hết hạn  sử dụng, thống kê số nợ của khách hàng dựa và hoá đơn bán hàng  rồi yêu cầu khách hàng trả nợ.
 20. Xác định thông tin vào của bài toán  Danh mục hàng:(Mã hàng, tên hàng, đơn vị tính, mô tả). Danh mục khách hàng: (Mã khách hàng, tên khách hàng, địa chỉ khách  hàng, điện thoại liên lạc). Danh mục nhân viên:(Mã nhân viên,tên nhân viên, địa chỉ nhân viên). Danh mục nhà cung cấp:(Mã nhà cung cấp, tên nhà cung cấp, địa chỉ  nhà cung cấp, điện thoại liên lạc). Hóa đơn bán hàng:(Số hóa đơn bán, ngày bán,mã khách hàng, tên  khách hàng, địa chỉ khách hàng, mã hàng, tên hàng, đơn vị tính, số  lượng bán, đơn giá bán, số tiền, mã nhân viên, tên nhân viên). Hoá đơn mua hàng: (Số hoá đơn mua, ngày mua, mã nhà cung cấp, tên  nhà cung cấp, địa chỉ nhà cung cấp. mã hàng, tên hàng, đơn vị tính, số  lượng bán, đơn giá bán, thành tiền, mã nhân viên, tên nhân viên)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2