intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề thi & đáp án lý thuyết Lập trình máy tính năm 2012 (Mã đề LT10)

Chia sẻ: Chien Chien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

60
lượt xem
7
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề thi lý thuyết Lập trình máy tính năm 2012 (Mã đề LT10) sau đây có nội dung đề thi gồm 3 câu hỏi với hình thức thi tự luận và thời gian làm bài trong vòng 150 phút. Ngoài ra, tài liệu này còn kèm theo đáp án giúp bạn có thể dễ dàng kiểm tra so sánh kết quả được chính xác hơn. Mời các bạn cùng tham khảo và thử sức mình với đề thi nghề này nhé.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi & đáp án lý thuyết Lập trình máy tính năm 2012 (Mã đề LT10)

  1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHOÁ 3 (2009 - 2012) NGHỀ: LẬP TRÌNH MÁY TÍNH MÔN THI: LÝ THUYẾT CHUYÊN MÔN NGHỀ Mã đề số: LTMT - LT10 Hình thức thi: Tự luận Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao/chép đề thi) ĐỀ BÀI Câu 1: (1,5 điểm) 1.Trình bày giải thuật sắp xếp kiểu nổi bọt để sắp xếp một dãy khóa theo thứ tự tăng dần. 2. Hãy đưa ra một dãy khoá gồm 10 phần tử bất kỳ, sau đó đưa ra kết quả thực hiện 3 bước đầu tiên để sắp xếp dãy khoá đó theo thứ tự tăng dần bằng giải thuật sắp xếp kiểu nổi bọt. Câu 2: (3,5 điểm) Công ty kinh doanh xe ô tô và xe máy nhập khẩu cần quản lý các loại xe. Hãy viết chương trình thực hiện các yêu cầu: a. Xây dựng lớp xe bao gồm các thông tin nhãn hiệu, giá tiền, năm sản xuất, nước sản xuất, và định nghĩa các hàm thành phần: hàm cho phép nhập thông tin cho xe, hàm hiển thị thông tin của xe. b. Xây dựng lớp xe ô tô kế thừa từ lớp xe có thêm các thông tin số chỗ ngồi, trọng tải và định nghĩa các hàm thành phần: hàm cho phép nhập thông tin cho xe ô tô, hàm hiển thị thông tin cho xe ô tô. c. Viết hàm main thực hiện: - Nhập danh sách n chiếc xe ô tô. - Sắp xếp danh sách xe ô tô tăng dần theo giá tiền và hiển thị kết quả sắp xếp. - Hiển thị ra màn hình danh sách những xe ô tô loại 16 chỗ sản xuất năm 2010 và có giá đắt nhất. - Cho biết công ty còn bao nhiêu xe nhãn hiệu “CAMRY” loại 4 chỗ. Câu 3: (2,0 điểm) a. Định nghĩa phép chọn, phép chiếu. b. Cho các bộ NHANVIEN, cho biết kết quả của phép chọn sau: NHANVIEN Manv Hodem Ten Diachi Luong MaDV NV001 Nguyen Son Nam Dinh 2300 4 Van Trang:1/ 2
  2. NV002 Pham Van Tuyen Ha Noi 4209 5 NV003 Tran Van Quyet Ha Noi 4598 4 NV004 Pham Thi Bich Nam Dinh 5348 3 NV005 Ha Van Hung Ha Noi 7654 4 - σ( MaDV = 4)AND (luong>3000) (NHÂNVIÊN) - π (Manv,Hodem,Ten,luong) (NHÂNVIÊN) ..............,ngày.............tháng..............năm............... DUYỆT HỘI ĐỒNG THI TỐT NGHIỆP TIỂU BAN RA ĐỀ THI Trang:2/ 2
  3. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐÁP ÁN ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHOÁ 3(2009 - 2012) NGHỀ: LẬP TRÌNH MÁY TÍNH MÔN THI: LÝ THUYẾT CHUYÊN MÔN NGHỀ Mã đề số: DA LTMT - LT010 Câu Nội dung Điểm I. Phần bắt buộc 7 điểm Câu 1 1,5 điểm 1 Trình bày giải thuật sắp xếp kiểu nổi bọt để sắp xếp một 0,75 điểm dãy khóa theo thứ tự tăng dần. procedure sxnoibot(a,n) 1. for i:=1 to n-1 do 0,25 điểm begin for j:= n downto i+1 do 0,5 điểm begin if(a[j]
  4. Bước 2: 10 19 54 30 35 55 80 45 48 60 0,25 điểm Bước 3: 10 19 30 54 35 45 55 80 48 60 0,25 điểm Câu 2 3,5 điểm a Xây dựng lớp xe bao gồm các thông tin nhãn hiệu, giá 0,5 điểm tiền, năm sản xuất, nước sản xuất, và định nghĩa các hàm thành phần: hàm cho phép nhập thông tin cho xe, hàm hiển thị thông tin của xe. #include #include #include #include class XE { public: char nhanhieu[100]; float giatien; int namsx; char nuocsx[50]; public: void nhapxe() { cout
  5. void nhapoto() { XE::nhapxe(); coutsocho; couttrongtai; } void hienthioto() 0,25 điểm { XE::hienthixe(); cout
  6. ds[i]=ds[j]; ds[j]=temp; } } cout
  7. σ< điều kiện chọn>( R) trong đó ký hiệu σ được dùng để ký hiêu phép chọn, còn điều kiện chọn là một biểu thức lôgic được chỉ ra trên các thuộc tính của R. *. Định nghĩa phép chiếu: 0,5điểm Phép chiếu là phép toán chọn một số cột của bảng. Nếu chúng ta chỉ quan tâm đến một số thuộc tính của quan hệ, chúng ta dùng phép chiếu để chiếu lên các thuộc tính đó. Phép chiếu được ký hiệu là: π( R) trong đó π là ký hiệu dùng để biểu diễn phép chiếu và là một danh sách con các thuộc tính của quan hệ R. b * Kết quả của phép chọn σ< MaDV = 4>AND 3000> 0,5điểm (NHÂNVIÊN) NHANVIE Manv Hodem Ten Diachi Luon MaD g V NV00 Tran Quye Ha 4598 4 3 Van t Noi NV00 Ha Van Hung Ha 7654 4 5 Noi * Kết quả của phép chiếu π < Manv,Hodem,Ten,luong> 0,5điểm (NHÂNVIÊN) NHANVIE Manv Hodem Ten Luon N g NV00 Nguyen Son 2300 1 Van NV00 Pham Van Tuye 4209 2 n NV00 Tran Van Quye 4598 3 t NV00 Pham Thi Bich 5348 4 NV00 Ha Van Hung 7654 5 II. Phần tự chọn, do trường biên soạn 3 điểm 1 2 Tổng cộng (I + II) ……….., ngày…………tháng………..năm………….. Trang:5/ 5
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2