Đề thi HSG cấp tỉnh môn Toán lớp 9 năm 2017-2018 - Phòng GD&ĐT Thái Nguyên

Chia sẻ: Hà Hạo Nam | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
95
lượt xem
15
download

Đề thi HSG cấp tỉnh môn Toán lớp 9 năm 2017-2018 - Phòng GD&ĐT Thái Nguyên

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nhằm giúp các em học sinh có thêm tài liệu ôn tập kiến thức, kĩ năng cơ bản, và biết cách vận dụng giải các bài tập một cách nhanh nhất và chính xác. Hãy tham khảo Đề thi HSG cấp tỉnh môn Toán lớp 9 năm 2017-2018 - Phòng GD&ĐT Thái Nguyên để tích lũy kinh nghiệm giải đề các em nhé!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi HSG cấp tỉnh môn Toán lớp 9 năm 2017-2018 - Phòng GD&ĐT Thái Nguyên

r.rBND TiNH THAr<br /> <br /> so<br /> <br /> NGr.ryEN<br /> <br /> of rHr cHQN HQc sINH cror cAp riNH<br /> <br /> cno ouc vA oAo r4o<br /> <br /> NAMHOC: 2017 -2018<br /> <br /> oE cnirun rHOc<br /> <br /> vt6lt rHI: ToriN<br /> <br /> HQC, LoP 9<br /> <br /> Thdi gian lim bii: 150 phft (kh1ng ke thdi gian giao di)<br /> <br /> Bni<br /> <br /> Bhi 2 Qd).<br /> <br /> Giii<br /> <br /> trinh<br /> <br /> phucrng<br /> <br /> Bni 3 (4d). Kh6ng su<br /> <br /> dr,rng<br /> <br /> (x,T) =<br /> <br /> y'<br /> <br /> .f<br /> <br /> (x,y)<br /> <br /> =0<br /> <br /> =<br /> <br /> I3<br /> <br /> m6y tinh cdm tay, hdy tim<br /> <br /> s6<br /> <br /> "b"d"<br /> <br /> nguyCn ducrng (x;y) ta dinh nghia<br /> khi x < -f (x+1,y) = yl-f (x,y)+ .f (x,y<br /> <br /> Bdi 4 (3d).V6i m6i cpp<br /> <br /> f<br /> <br /> x' - x' "<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản