intTypePromotion=3

Đề thi Kinh tế lượng - ĐH Ngân hàng TP.HCM

Chia sẻ: Nguyễn Phương Thuỳ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
297
lượt xem
40
download

Đề thi Kinh tế lượng - ĐH Ngân hàng TP.HCM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời các bạn tham khảo Đề thi Kinh tế lượng của Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM sau đây để biết được cấu trúc đề thi cũng như những dạng bài chính được đưa ra trong đề thi. Từ đó, giúp các bạn có kế hoạch học tập và ôn thi hiệu quả.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi Kinh tế lượng - ĐH Ngân hàng TP.HCM

  1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TPHCM ĐỀ THI LẦN 3 Môn: Kinh tế lượng Thời gian: 90 phút Được sử dụng tài liệu Tập đoàn du lịch Woody có một hệ thống gồm rất nhiều nhà hàng ở rất nhiều địa phương. Tập đoàn này đã thu thập dữ liệu mẫu gồm 33 nhà hàng. Thông tin của mỗi nhà hàng được lưu trữ trong các biến sau: Y, Số lượt khách hàng được phục vụ trong 1 năm (lượt khách) I, Thu nhập trung bình một hộ của những hộ ở quanh nhà hàng trong phạm vi bán kính 3 dặm1 (USD) P, Số người dân sống xung quanh nhà hàng trong phạm vi bán kính 3 dặm (người) 1) Anh chị hãy viết phương trình hồi quy mẫu 2) Ở độ tin cậy 95%, theo anh chị, I có ảnh hưởng đến Y (áp dụng cả 2 cách P-value và tra bảng)? Biết rằng TINV(0.05,30)=2.04 3) Ở độ tin cậy 90%, theo anh chị, P có ảnh hưởng đến Y? Biết rằng TINV(0.1,30)=1.697 4) Anh chị hãy giải thích ý nghĩa kinh tế của các hệ số hồi quy đứng trước biến I? Theo anh chị dịch vụ mà các nhà hàng này cung cấp là dịch vụ bình thường hay cấp thấp? vì sao? 5) R2 bằng bao nhiêu và nó cho anh chị nhận xét gì? 6) Có tác giả cho rằng I và P đều không ảnh hưởng đến Y. Anh chị có ý kiến gì? 7) Anh chị hãy nhận định về hiện tượng đa cộng tuyến? Biết rằng VIF(I)=1.064, và VIF(P)=1.064 8) Các nhà hàng này ở một trong hai vị trí: miền Bắc và miền Nam. Theo bạn, để xem xét ảnh hưởng của vị trí nhà hàng đến Y thì cần phải làm thế nào? 9) Theo bạn, trong 2 biến I và P, biến nào tác động mạnh hơn đến Y, và vì sao? 10) Có tác giả cho rằng, mô hình ở Hình 1 không tốt bằng mô hình ở Hình 4 trong việc giải thích sự thay đổi của Y. Ý kiến của bạn thế nào? Hình 1 Kết quả tính toán bằng Eviews 1 Một dặm bằng 1.6 km 1
  2. Hình 2 Bảng hệ số tương quan Hình 3. Bảng kết quả hồi quy từ SPSS Coefficientsa Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients B Std. Error Beta 1 (Constant) 72077.747 13784.962 P .111 .060 .278 I 2.043 .656 .469 a. Dependent Variable: Y Hình 4. Chúc anh chị làm bài tốt! 2

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản