Đề thi thử tốt nghiệp THPT Vịnh Xuân

Chia sẻ: Trần Bá Trung1 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
58
lượt xem
17
download

Đề thi thử tốt nghiệp THPT Vịnh Xuân

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề ôn tập thi tốt nghiệp THPT Vịnh Xuân Tài liệu mang tính chất tham khảo, giúp ích cho các bạn tự học, ôn thi, với phương pháp giải hay, thú vị, rèn luyện kỹ năng giải đề, nâng cao vốn kiến thức cho các bạn trong các kỳ thi sắp tới. Tác giả hy vọng tài liệu này sẽ giúp ích cho các bạn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi thử tốt nghiệp THPT Vịnh Xuân

  1. Ôn tập luyện thi tốt nghiệp THPT môn Toán năm học 2008-2009 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ÔN TẬP LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT MÔN TOÁN ( Thời gian làm bài: 150 phút ) Đề 1: I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH ( 7,0 điểm ) Câu I ( 3,0 điểm ) Cho hàm số y  x3  3x 2  4 1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số . 2. Dựa vào đồ thị (C), biện luận theo tham số m số nghiệm phân biệt của phương trình x 3  3x 2  m  0 3. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị (C) và trục hoành . Câu II ( 3,0 điểm ) 1. Giải phương trình 12.4x2  6x2  6.9x2  0 3 2. Tính tích phân I   x 2  x  2 dx 0 3. Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số y  cos 2 x  2sin x  3 trên đoạn  0,   . Câu III ( 1,0 điểm ) Cho khối chóp tứ giác đều S.ABCD, đáy là hình vuông ABCD cạnh a và các cạnh bên tạo với đáy một góc 600 . Tính thể tích của khối chóp S.ABCD theo a. II. PHẦN RIÊNG ( 3,0 điểm ) Thí sinh học chương trình nào thì chỉ được làm phần dành riêng cho chương trình đó ( phần 1 hoặc phần 2 ). Phần 1. Theo chương trình Chuẩn: Câu IV.a ( 2,0 điểm ) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng d và mặt phẳng (P) có phương  x  1  2t  trình: d : y  1 t và ( P) : 2 x  y  2 z  4  0  z  2  t  1. Tìm tọa độ giao điểm A của đường thẳng d và mặt phẳng (P). 2. Viết phương trình tham số của đường thẳng d’ nằm trên mặt phẳng (P) và vuông góc với đường thẳng d tại điểm A. Câu V.a ( 1,0 điểm ) Cho x1 và x2 là hai nghiệm phức của phương trình x2  8x  41  0 . Tính mô-đun của số phức z  x1  x2 . Phần 2. Theo chương trình Nâng cao: Câu IV.b ( 2,0 điểm ) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng d và mặt phẳng (P) có phương x 1 y 1 z  2 trình: d:   và ( P) : 2x  y  2 z  4  0 2 1 1 1. Tìm tọa độ giao điểm A của đường thẳng d và mặt phẳng (P). 2. Viết phương trình chính tắc của đường thẳng d’ nằm trên mặt phẳng (P) và vuông góc với đường thẳng d tại điểm A. Câu V.b (1,0 điểm ) Cho x1 và x2 là hai nghiệm phức của phương trình x2  (2  i) x  1  7i  0 . ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Biên soạn: Thầy giáo Nguyễn Văn Thiết, Trường THPT Vinh Xuân, Phú Vang, T.T.Huế 1
  2. Ôn tập luyện thi tốt nghiệp THPT môn Toán năm học 2008-2009 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tính mô-đun của số phức z  x1  x2 . ÔN TẬP LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT MÔN TOÁN ( Thời gian làm bài: 150 phút ) Đề 2: I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH ( 7,0 điểm ) Câu I ( 3,0 điểm ) 1 4 Cho hàm số y  x  2x2  4 4 1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số . 2. Dựa vào đồ thị (C), biện luận theo tham số m số nghiệm phân biệt của phương trình x4  8x2  m  0 3. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị (C) và trục hoành . Câu II ( 3,0 điểm )  1. Giải phương trình log 2 3x  1 .log 2 4.3x  4  3     2 2. Tính tích phân I    2 x  1 cos 2 xdx 0 3. Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số y  21  4 x  x 2 Câu III ( 1,0 điểm ) Cho khối chóp tam giác đều S.ABC, đáy là tam giác đều ABC cạnh a và các mặt bên tạo với đáy một góc 600 . Tính thể tích của khối chóp S.ABC theo a. II. PHẦN RIÊNG ( 3,0 điểm ) Thí sinh học chương trình nào thì chỉ được làm phần dành riêng cho chương trình đó ( phần 1 hoặc phần 2 ). Phần 1. Theo chương trình Chuẩn: Câu IV.a ( 2,0 điểm ) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho bốn điểm A  0;1;2  , B  2; 3; 2  , C  1;0;2 , D  3;1; 1 và mặt phẳng ( P) : x  2 y  2 z  1  0 . 1. Chứng minh rằng ABCD là một tứ diện và viết phương trình mặt cầu (S) ngoại tiếp tứ diện ABCD. 2. Viết phương trình mặt phẳng (Q) song song với mặt phẳng (P) và tiếp xúc với mặt cầu (S). Câu V.a ( 1,0 điểm ) Tính mô-đun của số phức w   z  2   4  z  i  , trong đó số phức z  1  i . 2 Phần 2. Theo chương trình Nâng cao: Câu IV.b ( 2,0 điểm ) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho bốn điểm A  0;1;2  , B  2; 3; 2  , x 1 y 1 z  2 C  1;0;2 , D  3;1; 1 và đường thẳng d :   . 2 2 1 1. Chứng minh rằng ABCD là một tứ diện và viết phương trình mặt cầu (S) ngoại tiếp tứ diện ABCD. 2. Viết phương trình mặt phẳng (P) vuông góc với đường thẳng d và tiếp xúc với mặt cầu (S). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Biên soạn: Thầy giáo Nguyễn Văn Thiết, Trường THPT Vinh Xuân, Phú Vang, T.T.Huế 2
  3. Ôn tập luyện thi tốt nghiệp THPT môn Toán năm học 2008-2009 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6  6  6i  Câu V.b (1,0 điểm ) Viết dưới dạng lượng giác của số phức z     1  3i  ------------------------Hết------------------------- ÔN TẬP LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT MÔN TOÁN ( Thời gian làm bài: 150 phút ) Đề 3: I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH ( 7,0 điểm ) 2x  4 Câu I ( 3,0 điểm ) Cho hàm số y  x2 1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số . 2. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để đường thẳng y  mx  2 cắt đồ thị (C) tại hai điểm phân biệt . Câu II ( 3,0 điểm ) 3 x 5     x 1. Giải bất phương trình 2 1 x 1  2 1 e ln x 2. Tính tích phân I   dx 1 x  ln x  1 x 2  mx  4 3. Tìm m để hàm số y  đạt cực đại tại x  3 . xm Câu III ( 1,0 điểm ) Cho khối chóp tam giác S.ABC, đáy là tam giác ABC có AB  AC  5a, BC  6a và các mặt bên tạo với đáy một góc 600 . Tính thể tích của khối chóp S.ABC theo a. II. PHẦN RIÊNG ( 3,0 điểm ) Thí sinh học chương trình nào thì chỉ được làm phần dành riêng cho chương trình đó ( phần 1 hoặc phần 2 ). Phần 1. Theo chương trình Chuẩn: Câu IV.a ( 2,0 điểm ) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng d và mặt phẳng (P) có phương  x  7  3t  trình: d : y  4  t và ( P) : x  3 y  2 z  1  0  z  5  4t  1. Tìm tọa độ giao điểm A của đường thẳng d và mặt phẳng (P). 2. Viết phương trình tham số của đường thẳng d’ đối xứng với đường thẳng d qua mặt phẳng (P). Câu V.a ( 1,0 điểm ) Trên mặt phẳng toạ độ, hãy tìm tập hợp các điểm biểu diễn số phức z thỏa mãn bất đẳng thức z  2  3i  2 . Phần 2. Theo chương trình Nâng cao: Câu IV.b ( 2,0 điểm ) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng d và mặt phẳng (P) có phương x7 y4 z 5 trình: d:   và ( P) : x  3 y  2 z  1  0 3 1 4 1. Tìm tọa độ giao điểm A của đường thẳng d và mặt phẳng (P). 2. Viết phương trình chính tắc của đường thẳng d’ đối xứng với đường thẳng d qua mặt phẳng (P). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Biên soạn: Thầy giáo Nguyễn Văn Thiết, Trường THPT Vinh Xuân, Phú Vang, T.T.Huế 3
  4. Ôn tập luyện thi tốt nghiệp THPT môn Toán năm học 2008-2009 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Câu V.b (1,0 điểm ) Tìm tập hợp các điểm M trên mặt phẳng phức biểu diễn các số phức 1  i 3 z  3 ,   trong đó z  1  1 . ÔN TẬP LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT MÔN TOÁN ( Thời gian làm bài: 150 phút ) Đề 4: I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH ( 7,0 điểm ) Câu I ( 3,0 điểm ) Cho hàm số y  x3  6 x 2  9 x  1 1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số . 2. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để đường thẳng y  mx  1 cắt đồ thị (C) tại ba điểm phân biệt . Câu II ( 3,0 điểm ) 1   log3 x 2 3 1. Giải bất phương trình   1  3    2. Tìm một nguyên hàm F ( x) của hàm số f ( x)  tan 2 x , biết rằng F     . 4 4 3. Tính thể tích khối tròn xoay sinh ra khi quay xung quanh trục hoành một hình phẳng x 1 giới hạn bởi đồ thị hàm số y  và các đường thẳng y  0, x  3 . x 1 Câu III ( 1,0 điểm ) Cho khối chóp đều S.ABCD, đáy là hình vuông ABCD cạnh a và các mặt bên tạo với đáy một góc 600 . Gọi M là trung điểm của cạnh bên SA. Tính thể tích của khối chóp tam giác M.ABC theo a. II. PHẦN RIÊNG ( 3,0 điểm ) Thí sinh học chương trình nào thì chỉ được làm phần dành riêng cho chương trình đó ( phần 1 hoặc phần 2 ). Phần 1. Theo chương trình Chuẩn: Câu IV.a ( 2,0 điểm ) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt cầu (S) có tâm I  0;1;2  , bán kính R  3 và mặt phẳng ( P) : x  2 y  2 z  16  0 . 1. Tìm tọa độ hình chiếu vuông góc của tâm I trên mặt phẳng (P). 2. Viết phương trình mặt cầu (S’) đối xứng của mặt cầu (S) qua mặt phẳng (P). Câu V.a ( 1,0 điểm ) Tìm số phức z thỏa mãn điều kiện z  z  1  3i . Phần 2. Theo chương trình Nâng cao: Câu IV.b ( 2,0 điểm ) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt cầu (S) có tâm I 1;2;3  , bán kính R  3 x 3 y 2 z 2 và đường thẳng d :   . 1 2 2 1. Tìm tọa độ hình chiếu vuông góc của tâm I trên đường thẳng d. 2. Viết phương trình mặt cầu (S’) đối xứng của mặt cầu (S) qua đường thẳng d. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Biên soạn: Thầy giáo Nguyễn Văn Thiết, Trường THPT Vinh Xuân, Phú Vang, T.T.Huế 4
  5. Ôn tập luyện thi tốt nghiệp THPT môn Toán năm học 2008-2009 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Câu V.b (1,0 điểm ) Tìm một acgumen của số phức z    3  i , biết rằng một acgumen của  số phức z bằng . 6 ----------------------Hết------------------------ ÔN TẬP LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT MÔN TOÁN ( Thời gian làm bài: 150 phút ) Đề 5: I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH ( 7,0 điểm ) Câu I ( 3,0 điểm ) Cho hàm số y  x 4  4 x 2  3 1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số . 2. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để đường thẳng y  m cắt đồ thị (C) tại bốn điểm phân biệt A, B, C, D theo thứ tự đó sao cho AB  BC  CD . Câu II ( 3,0 điểm ) 2 3 x  2 2  x 2 1. Giải phương trình 2x  3x  3 dx 2. Tính tích phân I     cot x  1 sin 2 x 6 3. Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số f ( x)  x  2ln  x 2  3 trên đoạn  0;2 . Câu III ( 1,0 điểm ) Cho khối chóp đều S.ABC, đáy là tam giác đều ABC cạnh a và các cạnh bên tạo với đáy một góc 600 . Gọi M và N lần lượt là trung điểm của các cạnh bên SB và SC. Tính thể tích của khối chóp tam giác S.AMN theo a. II. PHẦN RIÊNG ( 3,0 điểm ) Thí sinh học chương trình nào thì chỉ được làm phần dành riêng cho chương trình đó ( phần 1 hoặc phần 2 ). Phần 1. Theo chương trình Chuẩn: Câu IV.a ( 2,0 điểm ) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm A  3;6; 1 và hai đường thẳng x 4 y 3 z 2 x y 8 z 3  d1 :  và d 2 :   3 1 1 1 2 1 1. Viết phương trình tham số của đường thẳng d đi qua điểm A và cắt cả d1 và d 2 . 2. Gọi B và C theo thứ tự là giao điểm của đường thẳng d với d1 và d 2 . Viết phương trình mặt cầu đường kính BC. Câu V.a ( 1,0 điểm ) x 2i Cho số phức z   , trong đó x là số thực bất kỳ. Tìm x để z  2 . 1 i 1 i Phần 2. Theo chương trình Nâng cao: Câu IV.b ( 2,0 điểm ) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai đường thẳng d1 và d 2 có phương trình: x 3 y 3 z 2 x6 y2 z 5 d1 :   và d 2 :   1 2 2 2 1 6 1. Viết phương trình chính tắc của đường vuông góc chung  của d1 và d 2 . ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Biên soạn: Thầy giáo Nguyễn Văn Thiết, Trường THPT Vinh Xuân, Phú Vang, T.T.Huế 5
  6. Ôn tập luyện thi tốt nghiệp THPT môn Toán năm học 2008-2009 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2. Viết phương trình mặt cầu có tâm nằm trên  và tiếp xúc với cả d1 và d 2 . Câu V.b (1,0 điểm ) 5 5 Viết dưới dạng lượng giác của số phức z  1  cos  i sin . 8 8 ----------------------Hết---------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Biên soạn: Thầy giáo Nguyễn Văn Thiết, Trường THPT Vinh Xuân, Phú Vang, T.T.Huế 6

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản