intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khóa 3 (2009-2012) - Nghề: Điện tử công nghiệp - Môn thi: Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: ĐTCN-LT08

Chia sẻ: Lê Na | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

58
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Dưới đây là Đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khóa 3 (2009-2012) - Nghề: Điện tử công nghiệp - Môn thi: Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: ĐTCN-LT08. Đề thi bám sát chương trình đào tạo của nghề Điện tử công nghiệp, được biên soạn theo mẫu đề thi chung của các trường dạy nghề, sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho giáo viên và sinh viên nghề này tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khóa 3 (2009-2012) - Nghề: Điện tử công nghiệp - Môn thi: Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: ĐTCN-LT08

  1. CỘNG HOÀ XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập­Tự do­Hạnh phúc ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHOÁ 3 (2009­2012) NGHỀ: ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP MÔN THI: LÝ THUYẾT CHUYÊN MÔN NGHỀ Mã đề thi: ĐTCN ­ LT08 Hình thức thi: Viết Thời gian: 180 Phút (Không kể thời gian giao đề thi) ĐỀ BÀI C©u 1 (2đ): Cho m¹ch ®iÖn (h×nh 1), Uv cã d¹ng: R Uv 16V Uv D Ur U=4v T t Hình 1 ­16V Ph©n tÝch vµ vÏ d¹ng ®iÖn ¸p ra, gi¶ thiÕt D lµ lý tëng Câu 2 (2đ): Mạch chỉnh lưu cầu 1 pha dùng thyristors cung cấp cho tải R=5 , L= .  Dùng đồng hồ đo được điện áp trung bình  trên tải 180V  khi góc mở α= 300. Tính điện áp ra trung bình trên tải khi góc mở α= 600 ( điện áp đầu vào mạch chỉnh lưu  không đổi) Câu 3 (3đ): Nêu  ứng dụng của lệnh SET và RESET trong PLC. Viết chương trình điều   khiển theo yêu cầu sau: Nhấn On1: Đèn 1 sáng, đèn 2 tắt; Nhấn On2: đèn 2 sáng, đèn 1 tắt; Nhấn Off: cả 2 đèn   cùng tắt. (Các nút nhấn đều là nút nhấn tự phục hồi). Câu 4 (3đ):  (phần tự chọn, các trường tự ra đề)                                                                           ………, ngày……..tháng……….năm……….. Duyệt     Hội đồng thi tốt  Tiểu ban ra đề thi
  2. nghiệp
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2