Điều khiển hệ thống 1 - Chapter 1

Chia sẻ: Vo Tan Phong | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:20

0
123
lượt xem
47
download

Điều khiển hệ thống 1 - Chapter 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 1: Giới thiệu hệ thống điều khiển: Hệ thống điều khiển là một phần tích hợp của toàn hệ thống chứ không phải là phần được đưa vào sau cùng. Việc đưa hệ thống điều khiển vào giai đoạn thiết kế càng sớm càng tốt.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Điều khiển hệ thống 1 - Chapter 1

 1. System and Control Điều khiển hệ thống 1 Thạc sĩ Ngô Quang Hiếu Bộ môn Kỹ Thuật Cơ Khí Khoa Công Nghệ - Đại học Cần Thơ Email: nqhieu@ctu.edu.vn Mobile: 0918.727808
 2. Điều khiển hệ thống 1 LOGO Chương 0: Giới thiệu môn học Nhiệm vụ của sinh viên: Tham gia 80% giờ giảng Chuẩn bị bài trước khi lên lớp Hoàn thành bài tập Nhiệm vụ của giảng viên: Cung cấp thông tin môn học Chuẩn bị nội dung môn học Đánh giá sinh viên Thang điểm đánh giá: Thi cuối kỳ: 60% Thực tập: 30% Bài tập: 10% System and Control Ngo Quang Hieu
 3. Điều khiển hệ thống 1 LOGO 8 Controlled Variable FEEDBACK CONTROL 6 4 IAE = 88 2 Tin 0 v1 -2 TC 0 10 20 30 40 50 60 Time 5 Now for 25 more interesting points, Manipulated Variable v2 0 blah, blah, blah, …….. -5 -10 -15 0 10 20 30 40 50 60 Time I don’t want to Why am I taking be a S. C expert. this course? How can I pass Is this part of this course? Mechatronics? System and Control Ngo Quang Hieu
 4. Điều khiển hệ thống 1 LOGO 1. Initial reading 2. Class participation FEEDBACK CONTROL SP(s) CV(s) Lecture/ CV(s) G P (s) G c (s) AC = SP(s) 1 + G p (s)G c (s) Discussion Be active in your learning! 3. Web Learning Tutorial Modules 4. Course assignments 5. Study in depth Lý thuyết điều khiển tự động - Nguyễn Thị Phương Hà Kỹ thuật điều khiển tự động - Nguyễn Ngọc Cẩn Modern control engineering - Ogata Control system fundamentals - Kevin Craig Formulate own Reading Revisit WEB study questions System and Control Ngo Quang Hieu
 5. Điều khiển hệ thống 1 LOGO Chương 1: Giới thiệu hệ thống điều khiển System and Control Ngo Quang Hieu
 6. Điều khiển hệ thống 1 LOGO System and Control Ngo Quang Hieu
 7. Điều khiển hệ thống 1 LOGO System and Control Ngo Quang Hieu
 8. Điều khiển hệ thống 1 LOGO System and Control Ngo Quang Hieu
 9. Điều khiển hệ thống 1 LOGO Đối tượng điều khiển (Process or Plant) Tín hiệu vào (Inputs signal) Tín hiệu điều khiển (Manipulated inputs) Tín hiệu nhiễu (Disturbance inputs) Biến điều khiển (Response variable) Why control? Hệ thống điều khiển là một phần tích hợp - Command following của toàn hệ thống chứ không phải là phần được đưa vào sau cùng. Việc đưa - Disturbance rejection hệ thống điều khiển vào giai đoạn thiết kế càng sớm càng tốt. Everything needs control for optimum functioning! System and Control Ngo Quang Hieu
 10. Điều khiển hệ thống 1 LOGO Hệ thống điều khiển vòng hở cơ bản (Basic open-loop control system) Disturbance Inputs Desired + + Controlled value/ Controller ∑ Plant Variables setpoint Hệ thống điều khiển vòng hở cơ bản được dùng khi:  Sự thay đổi giá trị đặt ở ngõ vào là không quá phức tạp  Tác động của nhiễu vào hệ thống là không quá lớn  Chất lượng hệ thống không đòi hỏi cao. System and Control Ngo Quang Hieu
 11. Điều khiển hệ thống 1 LOGO Hệ thống điều khiển vòng hở có bù nhiễu (feedforward) Disturbance Inputs Disturbance compensation + + Desired value / + + Controlled ∑ Controller ∑ Plant setpoint Variables Command Disturbance compensator Inputs + + Desired value / + + Controlled ∑ Controller ∑ Plant setpoint Variables  Đo lường nhiễu  Dựa vào đặc tính của đối  Ước lượng tác động của tượng điều khiển, việc bù nhiễu nhiễu lên đối tượng điều khiển được thực hiện ở ngay ngõ vào và thực hiện bù vào hệ thống của hệ thống System and Control Ngo Quang Hieu
 12. Điều khiển hệ thống 1 LOGO Hệ thống điều khiển vòng kín (feedback control, close-loop control) Disturbance Inputs + Desired value / + + Controlled ∑ Controller ∑ Plant setpoint Variables _ Sensor  Đo lường biến điều khiển  So sánh giá trị biến điều khiển và giá trị đặt System and Control Ngo Quang Hieu
 13. Điều khiển hệ thống 1 LOGO System and Control Ngo Quang Hieu
 14. Điều khiển hệ thống 1 LOGO System and Control Ngo Quang Hieu
 15. Điều khiển hệ thống 1 LOGO System and Control Ngo Quang Hieu
 16. Điều khiển hệ thống 1 LOGO Signal Conditioning Plant/process Sensor Control Controller system Actuator Algorithm Sensors provide the eyes and actuators the muscle but control science provides the finesse. System and Control Ngo Quang Hieu
 17. Điều khiển hệ thống 1 LOGO Plant là đối tượng điều khiển. Thông thường Plant là một đối tượng vật lý hoặc một quá trình cần điều khiển. Controller được dùng để tiếp nhận và xử lý Controller các tín hiệu từ các cảm biến và thực hiện các hành động tác động tương ứng. Algorithm là trọng tâm của hệ thống điều Algorithm khiển. Giải thuật kết nối các cảm biến và cơ cấu chấp hành thành một thể thống nhất, để thực hiện yêu cầu của hệ thống điều khiển. System and Control Ngo Quang Hieu
 18. Điều khiển hệ thống 1 LOGO Actuator thực hiện một tác động vật lý vào Actuator hệ thống (quá trình). Cơ cấu chấp hành thường là động cơ điện, cơ cấu cơ khí, tác động thủy lực và khí nén. Sensor được dùng để hiển thị, đo lường Sensor trạng thái của thiết bị hay một quá trình. Khi một nhóm các cảm biến được sử dụng thì nó có thể đo lường các biến số của hệ thống. Signal Conditioning là các phần tử thu thập Signal tín hiệu từ các cảm biến và đưa vào bộ điều Conditioning khiển. System and Control Ngo Quang Hieu
 19. Điều khiển hệ thống 1 LOGO  Better Sensors Provide better Vision  Better Actuators Provide more Muscle  Better Control Provides more finesse by combining sensors and actuators in more intelligent ways System and Control Ngo Quang Hieu
 20. System and Control

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản