Đồ họa máy tính : CÁC ĐỐI TƯỢNG ĐỒ HỌA CƠ SỞ part 7

Chia sẻ: Alfhau Sdjfka | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
92
lượt xem
17
download

Đồ họa máy tính : CÁC ĐỐI TƯỢNG ĐỒ HỌA CƠ SỞ part 7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hình ảnh bao giờ cũng được cảm nhận nhanh và dễ dàng hơn, đặc biệt là trong trường hợp bất đồng về ngôn ngữ. Do đó không có gì ngạc nhiên khi mà ngay từ khi xuất hiện máy tính, các nhà nghiên cứu đã cố gắng sử dụng nó để phát sinh các ảnh trên màn hình

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đồ họa máy tính : CÁC ĐỐI TƯỢNG ĐỒ HỌA CƠ SỞ part 7

  1. aIntersectPt.NumPt = 0; for(int i=FirstId; i0) { aIntersectPt.xPt[aIntersectPt.NumPt] = EdgeList.aEdge[i].xIntersect; aIntersectPt.NumPt++; } } SortOnX(aIntersectPt); } //FindXIntersection #define Round(x) int(x+0.5) void FillLine(XINTERSECT aIntersectPt, int yScan) { for(int i=0; i
  2. EdgeList.aEdge[i].xIntersect += EdgeList.aEdge[i].dxPerScan; } } } //FillLine void ScanLineFill(POLYGON P) { EDGELIST EdgeList; XINTERSECT aIntersectPt; int TopScan, BottomScan, FirstId, LastId; MakeSortedEdge(P, EdgeList, TopScan, BottomScan); FirstId = LastId = 0; for(int i=BottomScan; i
  3. Lưu đồ thuật toán tô màu theo dòng quét 3.2. Thuật toán tô màu dựa theo đường biên Khác với thuật toán tô màu dựa theo dòng quét, đường biên của vùng tô được xác định bởi tập các đỉnh của một đa giác, đường biên trong thuật toán được mô tả bằng một giá trị duy nhất đó là màu của tất cả các điểm thuộc về đường biên. Bắt đầu từ điểm nằm bên trong vùng tô, ta sẽ kiểm tra các điểm lân cận của nó đã được tô màu hay có phải là điểm biên hay không, nếu không phải là điểm đã tô và không phải là điểm biên ta sẽ tô màu nó. Quá trình này được lặp lại cho tới khi nào không còn tô được điểm nào nữa thì dừng. Bằng cách này, toàn bộ các điểm thuộc vùng tô được kiểm tra và sẽ được tô hết.
  4. Hình 2.24 – Thuật toán tô màu dựa theo đường biên Có hai quan điểm về cách tô này, đó là dùng bốn điểm lân cận hay tám điểm lân cận đối với điểm đang xét được tô bằng màu trắng (xem hình 2.25). Hình 2.25 – 4 điểm lân cận (a) và 8 điểm lân cận (b) Đoạn chương trình sau minh họa cài đặt thuật toán tô màu dựa theo đường biên sử dụng phương pháp tô 4 điểm lân cận. Cài đặt minh họa thuật toán tô màu dựa theo đường biên void BoundaryFill(int x, int y, int FillColor, int BoundaryColor) { int CurrentColor; CurrentColor = getpixel(x,y); if((CurrentColor!=BoundaryColor)&&CurrentColor!= FillColor)) { putpixel(x,y,FillColor); BoundaryFill(x-1, y, FillColor, BoundaryColor); BoundaryFill(x, y+1, FillColor, BoundaryColor);
  5. BoundaryFill(x+1, y, FillColor, BoundaryColor); BoundaryFill(x, y-1, FillColor, BoundaryColor); } } // Boundary Fill Nhận xét Thuật toán này có thể sẽ không hoạt động chính xác khi có một số điểm nằm trong vùng tô có màu là màu cần tô của vùng (FillColor). Để khắc phục điều này, trước khi tô màu cần phải đảm bảo rằng toàn bộ các điểm thuộc về vùng tô có màu khác màu tô. Nhận xét rằng trong cài đặt thuật toán ở trên, việc gọi thực hiện đệ quy thuật toán cho bốn điểm lân cận của điểm hiện hành không quan tâm tới một trong bốn điểm đó đã được xét ở bước trước hay chưa. Ví dụ khi ta xét bốn điểm lân cận của điểm hiện hành (x,y), thì khi gọi thực hiện đệ quy với điểm hiện hành là một trong bốn điểm lân cận trên, (x,y) vẫn được xem là điểm lân cận của chúng và lại được gọi thực hiện lại. Ta sẽ đưa ra một cải tiến nhỏ để khắc phục điểm này, bằng cách mỗi lần xét điểm hiện hành (x,y) ta sẽ gọi 4 thủ tục riêng để tô các điểm lân cận và trong 4 thủ tục này ta sẽ tránh gọi lại việc xét điểm (x,y). void BoundaryFillEnhanced(int x, int y, int F_Color, int B_Color) { int CurrentColor; CurrentColor = getpixel(x,y); if((CurrentColor!=B_Color)&&CurrentColor!= F_Color)) { putpixel(x,y,F_Color); FillLeft(x-1, y, F_Color, B_Color); FillTop(x, y+1, F_Color, B_Color); FillRight(x+1, y, F_Color, B_Color); FillBottom(x, y-1, F_Color, B_Color); }

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản