GIA ĐÌNH EM

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
43
lượt xem
1
download

GIA ĐÌNH EM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Học sinh hiểu : Trẻ em có quyền có gia đình , có cha mẹ , được cha mẹ yêu thương chăm sóc . - Trẻ em có bổn phận lễ phép vâng lời ông bà cha mẹ và anh chị . - Học sinh biết : Yêu quý gia đình của mình . Yêu thương , kính trọng , lễ phép với ông bà cha mẹ . - Quý trọng những bạn biết lễ phép , vâng lời ông bà cha mẹ .

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: GIA ĐÌNH EM

  1. O C GIA ÌNH EM I . M C TIÊU : - H c sinh hi u : Tr em có quy n có gia ình , có cha m , ư c cha m yêu thương chăm sóc . - Tr em có b n ph n l phép vâng l i ông bà cha m và anh ch . - H c sinh bi t : Yêu quý gia ình c a mình . Yêu thương , kính tr ng , l phép v i ông bà cha m . - Quý tr ng nh ng b n bi t l phép , vâng l i ông bà cha m . II. DÙNG D Y H C : - dùng hoá trang ơn gi n khi chơi óng vai . III. CÁC HO T NG D Y H C CH Y U : 1. n nh : hát , chu n b dùng h c t p. 2.Ki m tra bài cũ : - ư c s ng trong gia ình có b m , ông bà , anh ch , em c m th y th nào ?
  2. - i v i nh ng b n không có gia ình , ph i t ki m s ng ngoài ư ng , em c m th y th nào ? - Em ph i có b n ph n gì i v i ông bà cha m ? - Nh n xét bài cũ , KTCBBM 3.Bài m i : HO T NG C A GIÁO VIÊN HO T NG C A H C SINH G TI T : 2 Ho t ng 1 : Trò chơi Mt : H c sinh hi u : Có gia ình là - Cho h c sinh chơi 3 l n . ni m h nh phúc l n i v i em : - Cho h c sinh ra sân x p thành vòng tròn . Giáo viên hư ng d n h c sinh trò chơi “ i nhà” . + 3 em t l i m t nhóm : 2 em làm mái nhà , 1 em ng gi a ( tư ng trưng cho gia ình ). - Sung sư ng , h nh phúc . + Khi qu n trò hô ‘ i nhà ’ thì - S , bơ vơ , l nh l o , bu n . ngư i ng gi a ph i ch y i tìm nhà khác . Lúc ó ngư i qu n trò s ch y vào m t nhà nào ó . Em nào ch m chân s b m t
  3. nhà , ph i làm ngư i qu n trò hô ti p . - Cho h c sinh vào l p Giáo viên h i : - Hs phân vai : Long , m + Em c m th y như th nào khi luôn Long , các b n Long . có m t mái nhà ? - Hs lên óng vai trư c l p . + Em s ra sao khi không có m t mái nhà ? - Không vâng l i m d n . * Giáo viên k t lu n : Gia ình là nơi em ư c cha m và nh ng ngư i trong - Bài v chưa h c xong , ngày gia ình che ch , yêu thương , chăm sóc , mai lên l p s b i m kém . B nhà i nuôi dư ng , d y b o em thành ngư i . chơi có th nhà b tr m , ho c b n thân b tai n n trên ư ng i chơi . Ho t ng 2 : Ti u ph m “ Chuy n c a B n Long ” - H c sinh t suy ngĩ tr l i . Mt :Hi u ư c s tai h i n u không bi t vâng l i cha m : - Giáo viên c n i dung truy n “ M Long ang chu n b i làm , d n Long nhà h c bài và trông nhà . Long ang h c bài thì các b n nr i á bóng , Long lư ng l m t lát r i ng ý i chơi v i b n . - Cho h c sinh th o lu n sau khi xem ti u ph m .
  4. 1. Em có nh n xét gì v vi c làm c a Long ? 2. i u gì s x y ra khi b n Long không vâng l i m d n ? * Giáo viên t ng k t nd : H c sinh ph i bi t vâng l i cha m . Ho t ng 3 : H c sinh t liên h Mt : H c sinh bi t t liên h b n thân t i u ch nh mình : - Giáo viên t câu h i : + S ng trong gia ình em ư c cha m quan tâm như th nào ? + Em ã làm gì cha m vui lòng ? + Giáo viên khen nh ng em ã bi t l phép vâng l i cha m và nh c nh c l p h c t p các b n . * K t lu n chung : Tr em có quy n có gia ình , ư c s ng cùng cha m , ư c cha m yêu thương che ch , chăm sóc nuôi
  5. dư ng , d y b o . - C n c m thông chia s v i nh ng b n thi t thòi , không ư c s ng cùng gia ình . - Tr em có b n ph n ph i yêu quý gia ình , kính tr ng l phép , vâng l i ông bà , cha m . 4.C ng c d n dò : - Nh n xét ti t h c , tuyên dương H c sinh ho t ng t t . - D n h c sinh v ôn l i bài và chu n b bài hôm sau . - Th c hi n úng nh ng i u ã h c . 5. Rút kinh nghi m - B sung : - - -
Đồng bộ tài khoản