intTypePromotion=3

GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH (tiếp)

Chia sẻ: Lotus_4 Lotus_4 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

1
587
lượt xem
27
download

GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH (tiếp)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

HS hiểu cách chọn ẩn số và đặt điều kiện thích hợp cho ẩn - Biết cách biểu diễn một đại lượng chưa biết thông qua biểu thức chứa ẩn để lập pt . - Củng cố các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình. 2, Kỹ năng: - Vận dụng để giải một số bài toán pt lập được là pt bậc nhất - Rèn kỹ năng trình bày lời giải, lập luận chặt chẽ. 3, Thái độ: Học tập tích cực tự giác , say mê,… ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH (tiếp)

  1. GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH (tiếp) I. Mục tiêu: 1, Kiến thức: - HS hiểu cách chọn ẩn số và đặt điều kiện thích hợp cho ẩn - Biết cách biểu diễn một đại lượng chưa biết thông qua biểu thức chứa ẩn để lập pt . - Củng cố các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình. 2, Kỹ năng: - Vận dụng để giải một số bài toán pt lập được là pt bậc nhất - Rèn kỹ năng trình bày lời giải, lập luận chặt chẽ. 3, Thái độ: Học tập tích cực tự giác , say mê,… II.chuẩn bị: - GV: Bài soạn.bảng phụ - HS: bảng nhóm, học thuộc : các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình Iii. Tiến trình bài dạy: 1, ổn định lớp ;…. 2, Bài củ :Nêu các bước giải bài toán bằng cách LPT ? 3,Bài mới: Hoạt động của GV và HS Nội dung Ví dụ: * HĐ1: Phân tích bài toán - Goị x (h) là thời gian đi của xe máy 1) Ví dụ:
  2. - GV cho HS nêu (gt) và (kl) của bài toán 2 đến khi hai xe gặp nhau ( x > ) 5 - Nêu các ĐL đã biết và chưa biết của bài toán - Trong thời gian đó xe máy đi được - Biểu diễn các ĐL chưa biết trong BT vào bảng quãng đường là 35.x (km). sau: HS thảo lụân nhóm và điền vào bảng phụ. - Vì ô tô xuất phát sau xe máy 24 Vận tốc Thời gian QĐ đi (km) 2 giờ nên ôtô đi trong thời phút = 5 (km/h) đi (h) 2 35.x (h) và đi được quãng gian là: x - 5 Xe máy 35 x 2 đường là: 45.(x- ) (km) 5 2 2 x- 45.(x- ) Ô tô 45 5 5 Ta có phương trình: - GV: Cho HS các nhóm nhận xét và hỏi: Tại sao 2 35x + 45.(x- ) = 90  80x = 108 5 phải đổi 24 phút ra giờ? 108 27 (TM ĐK đề bài)  x= - GV: Lưu ý HS trong khi giải bài toán bằng  80 20 cách lập PT có những điều không ghi trong gt 27 Vậy TG để 2 xe gặp nhau là (h) 20 nhưng ta phải suy luận mới có thể biểu diễn các Hay 1h 21 phút kể từ lúc xe máy đi. đại lượng chưa biết hoặc thiết lập được PT. ?4: Gọi s ( km ) là quãng đường từ GV:Với bằng lập như trên theo bài ra ta có PT Hà Nội đến điểm gặp nhau của 2 xe. nào? S -Thời gian xe máy đi là: - GV trình bày lời giải mẫu. 35 - HS giải phương trình vừa tìm được và trả lời -Quãng đường ô tô đi là 90 - s
  3. bài toán. 90  S -Thời gian ô tô đi là 45 - GV cho HS làm ?4 Ta có phương trình: - GV đặt câu hỏi để HS điền vào bảng như sau: S 90  S 2  S = 47,25 km   35 45 5 Thời gian xe máy đi là: 47,25 : 35 = 1,35 . Hay 1 h 21 phút. V(km/h) S(km) t(h) Bài 37/sgk Xe S 35 S 35 Gọi x ( km/h) là vận tốc của xe máy ( máy x > 0) Ô tô 90 - S 90  S 45 45 Thời gian của xe máy đi hết quãng đường AB là: Hs : Suy nghĩ , trả lời :… 1 1 GV: Căn cứ vào đâu để LPT? PT như thế nào? 9 - 6 = 3 (h) 2 2 HS :thời gian xe máy đi trước ô tô Thời gian của ô tô đi hết quãng -HS đứng tại chỗ trình bày lời giải bài toán. đường AB là: - HS nhận xét 2 cách chọn ẩn số 1 1 9 - 7 = 2 (h) 2 2 Vận tốc của ô tô là: x + 20 ( km/h) * HĐ2: HS tự giải bài tập 1 Quãng đường của xe máy đi là: 3 x 2) Chữa bài 37/sgk 2 - GV: Cho HS đọc yêu cầu bài rồi điền các số
  4. liệu vào bảng . ( km) - GV chia lớp thành 2 nhóm, yêu cầu các nhóm Quãng đường của ô tô đi là: lập phương trình. 1 (x + 20) 2 (km) 2 Vận tốc TG đi QĐ đi Ta có phương trình: (km/h) (h) (km) 1 1 (x + 20) 2 =3 x 2 2 x 1 3 x 1 3 Xe máy 2 2  x = 50 thoả mãn Vậy vận tốc của xe máy là: 50 km/h Ô tô x+20 1 1 2 (x + 20) 2 2 2 Và quãng đường AB là: 1 - GV: Cho HS điền vào bảng 50. 3 = 175 km. 2 2 2 C2: x + 20 = x => x = 175 (km) 7 5 Vận tốc TG đi QĐ đi (km/h) (h) (km) 2 1 x 3 7 2 Xe máy x Ô tô 2 1 x 2 x 5 2 HĐ3- Củng cố: GV chốt lại phương pháp chọn ẩn - Đặt điều kiện cho ẩn , nhắc lại các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình.
  5. HĐ4- Hướng dẫn về nhà: - Làm các bài tập 38, 39 /sgk – tr 30,31. - Chuẩn bị tiết sau luyện tập. IV.Rút kinh nghiệm : ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… …………………………

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản