Giải bài toán bằng nhiều cách

Chia sẻ: Nhan Tai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
93
lượt xem
9
download

Giải bài toán bằng nhiều cách

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'giải bài toán bằng nhiều cách', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giải bài toán bằng nhiều cách

  1. 12 m 16 y z 2, 24 x 0,1 3 3 22, 4 3 56 80 72 8 y 3 3 8 z 3 m 56 1
  2. 3 3x 2 y 12 0,1 56 x 16 y m x 3 56 y 2 12 m 12 M Fe3O2 200; mFe .3 0,18. 16 200 y 3 mA mHNO3 mFe ( NO3 )3 mNO mH 2O m nFe ( NO3 )3 nFe ; nHNO3 56 3m nHNO3 nFe ( NO3 )3 56 3m 1 nHNO3 0,1 ; nH 2O nHNO3 56 2 3 3m m 1 3m 12 (0,1 ).63 .242 0,1.30 (0,1 ).18 8 56 56 2 56 m 12 m 2, 24 .3 .4 .3 m 10, 08 g 56 32 22, 4 12 m nFe (mol ) 32 12 4 12 m nFexOy nFe . 56 x 16 y 3 32 2
  3. m 4 12 m . 0,1 m 10, 08 g . 56 3 32 m m (mol ) 56 56.2 56 x 72 y 160 z 12(1) 3x y 0,3(2) m 10m .160 g; 56.2 7 10m 1 nO2 ( 12). ; 7 32 56 x 232 y 160 z 12(1) 10m 1 3 x y 0,3(2) ( 12). .4 0,1.3 m 10, 08 g 7 32 72 x 232 y 160 z 12(1) x y 0,3(2) 2, 24 22, 4 56 x 72 y 12 x 0, 06 3 x y 0,3 y 0,12 3
  4. 12 nFexOy 56 x 16 y 3 3x 2 y 12 0,1 56 x 232 y 12 x 0, 09 56 x 16 y 3 x y 0,3 y 0, 03 x 3 y 2 12 M Fe3O2 200; mFe .3 0,18. 56 x 160 y 12 x 0,1 200 3 x 0,3 y 0, 04 72 x 232 y 12 x 0,36 x y 0,3 y 0, 06 12 0,1.3 2 nFeOx x 56 16 x 3 2x 3 2 200 12 72 x 160 y 12 x 0,3 M FeO2 / 3 56 16. mFe .56 10, 08 g 3 3 200 x 0,3 y 0, 06 3 232 x 160 y 12 x 0,3 x 0,3 y 0,36 4
  5. 5

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản