intTypePromotion=3

Giải phẫu thần kinh đối chiếu chẩn đoán Hình ảnh part 1

Chia sẻ: ágffq ằefgsd | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
90
lượt xem
25
download

Giải phẫu thần kinh đối chiếu chẩn đoán Hình ảnh part 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'giải phẫu thần kinh đối chiếu chẩn đoán hình ảnh part 1', y tế - sức khoẻ, y dược phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giải phẫu thần kinh đối chiếu chẩn đoán Hình ảnh part 1

  1. Gi¶i phÉu thÇn kinh ®èi chiÕu chÈn ®o¸n H×nh ¶nh TS Ph¹m Minh Th«ng 1
  2. Gi¶i phÉu nhu m« n·o 1.Thuú tr¸n 2.Thuú ®Ønh 3.Thuú chÈm 4.Thuú th¸i d- ¬ng 5.R·nh Rolando 2
  3. Gi¶i phÉu nhu m« n o C¸c thuú n·o 3
  4. C¸c thuú n·o 4
  5. Gi¶i phÉu nhu m« n·o Nh©n x¸m trung t©m 5

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản