intTypePromotion=3

Giáo án bài 39: Bài thực hành 6 Tính chất hóa học của nước - Hóa 8 - GV.Phan V.An

Chia sẻ: Phan Văn An | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
838
lượt xem
58
download

Giáo án bài 39: Bài thực hành 6 Tính chất hóa học của nước - Hóa 8 - GV.Phan V.An

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài Bài thực hành 6 Tính chất hóa học của nước là tài liệu tham khảo giúp học sinh củng cố, nắm vững tính chất hoá học của nước tác dụng với 1 số kim loại ở nhiệt độ thường tạo thành bazơ và khí hiđro, tác dụng với 1 số oxit bazơ tạo thành bazơ và 1 số oxit axit tạo thành axit.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án bài 39: Bài thực hành 6 Tính chất hóa học của nước - Hóa 8 - GV.Phan V.An

  1. GIÁO ÁN MÔN HÓA HỌC 8 BÀI 39: BÀI THỰC HÀNH SỐ 6 : TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA NƯỚC . A) Mục tiêu : 1. Kiến thức :- Được cũng cố , nắm vững tính chất hoá học của nước : Tác dụng với 1 số kim loại ở nhiệt độ thường tạo thành bazơ và khí hiđro , tác dụng với 1 số oxit bazơ tạo thành bazơ và 1 số oxit axit tạo thành axit. 2. Kỹ năng : Rèn luyện một số kĩ năng tiến hành thí nghiệm với Na , CaO , và P2O5 . 3. Thái độ : Nghiêm túc , cẩn thận , nhiệt tình tham gia thực hành với nhóm , trung thực , hăng hái . B) Trọng tâm : - Nước tác dụng với CaO , P2O5 . C) Chuẩn bị : 1. Giáo viên : Soạn bài , chuẩn bị đồ dùng học tập , làm thử trước các thí nghiệm . - Dụng cụ : Mỗi nhóm : 1 lọ thuỷ tinh , 1 cốc thuỷ tinh , một chén sứ , giấy lọc , nút cao su , đèn cồn , muỗng sắt . - Hoá chất : Na rắn , CaO , P đỏ , nước , giấy quỳ tím . 2. Học sinh : Nghiên cứu trước bài , nghiên cứu các thí nghiệm trong sgk , chuẩn bị báo cáo thực hành . * Phương pháp : - Sử dụng phương pháp thực hành thí nghiệm , phương pháp nêu vấn đề . D) Tiến trình dạy học . I) Ổn định tổ chức lớp : Kiêm tra sĩ số + ôn đinh tổ chức lớp hoc . ( 3 phut ) ̉ ̉ ̣ ̣ ́ II) Kiểm tra chuẩn bị của học sinh : ( 2 phút ) Giáo viên cho học sinh kiểm tra chuẩn bị thí nghiệm , và báo cáo thí nghiệm của nhóm mình . III) Các hoạt động học tập . Hoạt động I : Tác dụng của nước với natri kim loại . ( 8 phút)
  2. GIÁO ÁN MÔN HÓA HỌC 8 Hoạt động của giao viên ́ Hoạt động của học sinh - Hoạt động nhóm nêu mục tiêu , các bước tiến hành thì nghiệm 1 . Tiến hành thí nghiệm 1 theo hướng dẫn - Cho học sinh nêu mục tiêu , các của giáo viên . bước tiến hành thí nghiệm 1 . Lắp dụng cụ và hoá chất theo hướng dẫn Hướng dẫn học sinh lắp dụng cụ , của giáo viên . cho hoá chất để tiến hành thí Cho một mẫu Na kim loại vào một tờ giấy nghiệm . lọc ướt đã uốn cong 2 đầu . + Hiện tượng : Mẫu Na nhanh chóng bị chảy ra và bốc cháy. +) Do Na tác dụng với nước trong giấy lọc , đồng thời toả nhiệt, nhiệt độ này đã + Cho học sinh tiến hành thí đủ đến nhiệt độ cháy của Na nên ta thấy nghiệm , quan sát hiện tượng . Na cháy trong giấy lọc . + +)Tại sao mẫu Na lại cháy ? PTHH : 2Na + 2H2O  → 2NaOH + H2 ↑ + Cho học sinh viết phương trình hoá học. - Cho học sinh nhận xét , bổ sung cho đúng . Hoạt động II : Thí nghiệm nước tác dụng với vôi sống . (10 phút) Hoạt động của giao viên ́ Hoạt động của học sinh - Cho học sinh nêu mục tiêu của - Đại diện một nhóm nêu mục tiêu các thí nghiệm và các bước tiến hành bước tiến hành thí nghiệm . thí nghiệm .
  3. GIÁO ÁN MÔN HÓA HỌC 8 Cho các nhóm tiến hành thí nghiệm theo hướng dẫn của giáo Các nhóm còn lại bổ sung . viên . + Tiến hành thí nghiệm theo sự hướng dẫn của giáo viên . Cho một cục CaO nhỏ vào chén sứ , nhỏ nước dần dần vào chén , sau khi phản ứng xảy ra cho 1 đến 2 giọt phenolphtalein vào chén sứ hoặc mẫu giấy quì tím vào chén sứ . Quan + Cho các nhóm báo cáo kết quả , sát hiện tượng và nhận xét : cả lớp bổ sung , đánh giá hoạt + Hiện tượng : Phản ứng xảy ra làm nước động của các thành viên trong sôi lên , đồng thời có hơi nước bay lên , sản nhóm , đánh giá sự thành công của phẩm tạo thành là chất nhão , và 1 phần thí nghiệm . dung dịch . Nhỏ dung dịch phênolphtalein vào ta thấy dung dịch đổi màu đỏ . + PTHH : CaO + H2O  Ca(OH)2. → - Cho học sinh nhận xét , đánh giá . Hoạt động III : Thí nghiệm tác dụng của nước với điphotpho penta oxit. (15 phút) Hoạt động của giao viên ́ Hoạt động của học sinh - Cho học sinh nêu mục tiêu của - Đại diện một nhóm nêu mục tiêu các thí nghiệm và các bước tiến hành bước tiến hành thí nghiệm. thí nghiệm . Các nhóm còn lại bổ sung . + Cho các nhóm tiến hành thí + Tiến hành thí nghiệm theo sự hướng dẫn nghiệm theo hướng dẫn của giáo của giáo viên . viên . Cho các Lấy 1 mẫu P nhỏ bằng hạt đậu vào muỗng nhóm báo cáo kết quả , cả lớp bổ sắt , đốt cháy P ở ngoài không khí rồi đưa
  4. GIÁO ÁN MÔN HÓA HỌC 8 sung , đánh giá hoạt động của các vào lọ thuỷ tinh đã đựng một ít nước , đậy thành viên trong nhóm , đánh giá sự nút cao su cho P cháy trong lọ thuỷ tinh , thành công của thí nghiệm . cháy song lắc đều cho khí tan hết vào nước. Cho mẫu giấy quỳ tím vào lọ thủy tinh , quan sát hiện tượng và giải thích , viết phương trình hoá học . - Nhận xét: P cháy sinh ra khói màu trắng , khói này tan được trong nước tạo thành dung dịch làm đổi màu giấy quỳ tím thành - Cho học sinh nhận xét , đánh giá . màu đỏ . + PTHH: 0 5O2 + 4P → 2P2O5. t P2O5 + 3H2O  2H3PO4. → Vậy khí tan trong nước tạo thành dung dịch axit . III) Cung cố : ( 4 phut ) - Giáo viên cho học sinh viết tường trinh thí nghiệm , ̃ ́ ̀ thu dọn thí nghiệm, lau rửa dụng cụ thí nghiệm, cho học sinh các nhóm báo cáo kết quả thí nghiệm của nhóm mình . IV) Dăn dò : ( 3 phut ) - Hướng dẫn học sinh trình bày báo cáo thí nghiệm và ̣ ́ nạp báo cáo thí nghiệm về nhà , nghiên cứu kỹ lại bài . - Nghiên cứu lại các thao tác thí nghiệm, cách sử dụng dụng cụ và hoá chất . - Nghiên cứu trước chương VI " Dung dịch - Bài 40 : Dung dịch " , chuẩn bị các hóa chất , dụng cụ cho tiết học sau .

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản