intTypePromotion=1

Giáo án bài: Sự nóng chảy và sự đông đặc (tt)

Chia sẻ: đặng Văn Tuấn | Ngày: | Loại File: DOCX | Số trang:4

0
62
lượt xem
4
download

Giáo án bài: Sự nóng chảy và sự đông đặc (tt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nhằm giúp các bạn nắm bắt được những đặc điểm cơ bản về nhiệt độ của sự đông đặc, mời các bạn cùng tham khảo nội dung giáo án bài "Sự nóng chảy và sự đông đặc" dưới đây. Hy vọng nội dung giáo án phục vụ hữu ích nhu cầu học tập và nghiên cứu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án bài: Sự nóng chảy và sự đông đặc (tt)

  1. SỰ NÓNG CHẢY VÀ SỰ ĐÔNG ĐẶC ( tiếp theo ) 1. MỤC TIÊU :  1.1/. Kiến thức: Nhận biết và phát biểu được những đặc điểm cơ bản về nhiệt độ của sự đông  đặc. 1.2/. Kĩ năng: Vận dụng được kiến thức về sự đông đặc trn để giải thích một số hiện tượng  đơn giản. Bước đầu biết khai thác bảng ghi kết quả thí nghiệm , cụ thể là từ  bảng này biết vẽ đường biểu diễn và từ đường biểu diễn biết rút ra những kết  luận cần thiết . 1.3/. Thái độ: Cĩ ý thức bảo vệ mơi trường sống. 2. TRỌNG TÂM :  ­ những đặc điểm cơ bản về nhiệt độ của sự đông đặc. 3. CHUẨN BỊ : 3.1/. GV: ­ Một giá đỡ thí nghiệm .                       ­  Hai kẹp vạn năng . ­  Một nhiệt kế .                                      ­  Một đèn cồn . ­ Một kiềng và lưới đốt .                          ­  Một cốc đốt . ­ Một ống nghiệm .                                 ­  Băng phiến tán nhỏ , nước ,  khăn lau . ­ Bảng phụ có kẻ ô vuông .                     ­  Hình phóng to bảng 24.1 . 3.2/. HS: ­ Cho h/s : Thước kẻ , bút chì , tờ giấy kẻ ô vuông để vẽ đường biểu diễn  . 4. TIẾN TRÌNH : 4.1/. Ổn định, tổ chức v kiểm diện :  Kiểm diện HS Kiểm tra vệ sinh lớp 4.2/. Kiểm tra miệng: (10 đ)  ­ Nêu đặc điểm cơ bản của sự nóng chảy . ( + Sự chuyển từ thể rắn sang thể lỏng gọi là sự nóng chảy .   + Phần lớn các chất nóng chảy ở một nhiệt độ xác định . Nhiệt độ đó gọi  là nhiệt độ nóng chảy . Nhiệt độ nóng chảy của các chất khác nhau thì khác  nhau .   + Trong thời gian nóng chảy nhiệt độ của vật không thay đổi ) . ­ BT 24 – 25.4 : H/s vẽ đồ thị . Từ phút thứ 6   phút thứ 10 : nước đá đan  tan , nhiệt độ không thay đổi  ( 0oC ).
  2. ­ Nêu thí dụ về sự nóng chảy . 4.3. Bài mới :   ạt động 1   : Tổ chức tình huống học tập . * Ho  Điều gì sẽ xảy ra  đối với băng phiến khi thôi không đun và để băng phiến  nguội dần . Quá trình chuyển từ thể lỏng sang thể rắn là sự đông đặc . Quá trình này có đặc  điểm gì chúng ta cùng nghiên cứu trong bài học hôm nay . HOẠT ĐỘNG THẦY TRÒ NỘI DUNG   ạt động 2   : Giới thiệu thí nghiệm về  II . Sự đông đặc . * Ho sự đông đặc . ­ Thí nghiệm : ( Tương tự tiết 28 )  để băng phiến nguội dần . ­ Treo bảng 25.1 nêu cách theo dõi  để ghi lại được kết quả của nhiệt độ và  trạng thái của băng phiến . ­ . . Theo dõi kết quả thí nghiệm . * Hoạt động 3 : Phân tích kết quả thí  1.  Thí nghiệm  . nghiệm . @ . Nhắc lại cách vẽ đồ thị – dựa vào  bảng 25.1 vẽ đường biểu diễn sự thay đổi  nhiệt độ theo thời gian.  . Vẽ đường biểu diễn vào giấy . @ . Thu bài của h/s – nhận xét về đường  biểu diễn . Dựa vào đường biểu diễn  hướng dẫn h/s thảo luận các câu hỏi .  .Tham gia thảo luận Các câu hỏi .  Tới nhiệt độ nào thì băng phiến bắt  đầu đông đặc ? ( 80oC ). C2 + Đường biểu diễn từ phút thứ 0    phút thứ 4 là đoạn thẳng nằm nghiêng .      + Đường biểu diễn từ phút thứ  4    phút thứ  7 là đoạn thẳng nằm ngang .      + Đường biểu diễn từ phút thứ  7   phút thứ  15 là đoạn thẳng nằm nghiêng . C3 + Giảm ;      + Không thay đổi ; 2.  Kết luận  .      + Giảm . ­ Sự chuyển từ thể lỏng    ạt động 4   : Rút ra kết luận . * Ho sang thể rắn gọi là sự đông  @ . Hướng dẫn h/s chọn từ thích hợp  đặc . trong khung để điền vào chỗ trống .
  3.  . Hoàn thành câu hỏi 4 . ­ Phần lớn các chất đông   Thế nào là sự đông đặc ? đặc ở một nhiệt độ nhất định . @.Gọi h/s so sánh đặc điểm của sự nóng  ­ Trong thời gian đông đặc  chảy và sự đông đặc . nhiệt độ của vật không thay   GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI  đổi . TRƯỜNG: ngày nay việc thảy khí CO2                  Nóng chảy vào môi trường làm cho trái đất nóng lên           ( ở nhiệt độ xác định ) do hiệu ứng nhà kính làm gây ra nhiều  hậu quả nghiêm trọng cho con người nên  ta phải biết hạn chế sử dụng các nguồn                  Đông đặc  năng lượng gây ra khí CO2.           ( ở nhiệt độ xác định )   GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP:  các kiến thức về sự nóng chảy và đông   đặc là nền tảng cho những người  trong ngành luyện kim. 4.4. Cu hỏi v bi tập củng cố: ­ Thế nào là sự đông đặc ? ­ C5 : Nước đá . Từ phút thứ 0   phút thứ 1 nhiệt độ của nước đá tăng  dần từ –4oC   0oC . Từ phút thứ 1   phút thứ 4 nước đá nóng chảy :  nhiệt độ không thay đổi . Từ phút thứ 4   phút thứ 7 : nhiệt độ của  nước tăng dần . ­ C6 : + Đồng nóng chảy : từ thể rắn sang thể lỏng, khi nung trong lò đúc .             + Đồng lỏng đông đặc : từ thể lỏng sang thể rắn, khi nguội trong khuôn  đúc . ­ C7 : Vì nhiệt độ này là xác định và không thay đổi trong quá trình nước  đá đang tan . ­ BT 24 – 25.2 D. Nhiệt độ nóng chảy bằng nhiệt độ đông đặc .  4.5/. H  ướng dẫn học sinh tự học:  Đối Với tiết học hôm nay: ­ Học bài theo cc kết luận.     ­ Hoàn chỉnh bài tập trong VBT / 86  89 . ­ Đọc phần có thể em chưa biết SGK / 79 . Đối với bài học tiếp theo ­ Chuẩn bị bài : “ Sự bay hơi và sự ngưng tụ “.v ch ý cc thí nghiệm v  hiện tượng trong bài. 5. RÚT KINH NGHIỆM : ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
  4. ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­  
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2