Giáo án Công Dân lớp 8: GÓP PHẦN XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HOÁ Ở CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ

Chia sẻ: Abcdef_25 Abcdef_25 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
282
lượt xem
8
download

Giáo án Công Dân lớp 8: GÓP PHẦN XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HOÁ Ở CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1.Kiến thức. Hiểu được thế nào là cộng đồng dân cư và xây dựng nếp sống văn hoá ở cộng đồng dân cư. Hiểu được ý nghĩa của việc xây dựng nếp sống văn hoá ở cộng đồng dân cư. Nêu được trách nhiệm của HS trong việc tham gia xây dựng nếp sống văn hoá ở cộng đồng dân cư. 2. Kĩ năng. Thực hiện các quy định về nếp sống văn hoá ở cộng đồng dân cư. Tham gia các hoạt động tuên truyền, vận động xây dựng nếp sống văn hoá ở cộng đồng dân cư....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án Công Dân lớp 8: GÓP PHẦN XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HOÁ Ở CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ

  1. GÓP PHẦN XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HOÁ Ở CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ 1.Kiến thức. Hiểu được thế nào là cộng đồng dân cư và xây dựng nếp sống văn hoá ở cộng đồng dân cư. Hiểu được ý nghĩa của việc xây dựng nếp sống văn hoá ở cộng đồng dân cư. Nêu được trách nhiệm của HS trong việc tham gia xây dựng nếp sống văn hoá ở cộng đồng dân cư. 2. Kĩ năng. Thực hiện các quy định về nếp sống văn hoá ở cộng đồng dân cư. Tham gia các hoạt động tuên truyền, vận động xây dựng nếp sống văn hoá ở cộng đồng dân cư. 3. Thái độ. Đồng tình, ủng hộ các chủ trương xây dựng nếp sống văn hoá ở cộng đồng dân cư và các hoạt động thực hiện chủ trương đó. II.Chuẩn bị. 1.Giáo viên: Tranh thể hiện nếp sống văn hoá, máy chiếu(nếu có) 2.Học sinh: Giấy khổ lớn , bút dạ. III.Phương pháp dạy học: Nêu vấn đề Tổ chức thảo luận nhóm, Tổ chức trò chơi
  2. Thuyết trình, đàm thoại, sắm vai. IV.Tiến trình: 1.Ổn định tổ chức:Kiểm diện HS. 2.Kiểm tra bài cũ: GV trả và sửa bài kiểm tra. 3.Giảng bài mới: Hoạt động của GV và HS. Nội dung bài học Giới thiệu bài: GV đặt câu hỏi: Những người sống cùng theo khu vực lãnh thổ hoặc đơn vị hành chính gọi là gì? HS trả lời. GV: nhận xét, dẫn vào bài I. Đặt vấn đề. học. Chuyển ý. HS đọc phần đặt vấn đề SGK. Tổ chức cho HS thảo luận nhóm: Nhóm 1,2: Theo em, những hiện tượng nêu ở
  3. mục 1 có ảnh hưởng gì đến cuộc sống của người dân? Nhóm 3,4: Vì sao làng Hinh được công nhận là làng văn hoá? Nhóm 5,6: Những thay đổi ở làng Hinh có ảnh hưởng như thế nào tới cuộc sống của mỗi người dân và cả cộng đồng? II. Nội dung bài học. HS cùng nhau thảo luận, 1. Thế nào là cộng đồng đại diện nhóm báo cáo, dân cư? các nhóm khác nhận xét Là toàn thể những người bổ xung. cùng sinh sống trong toàn GV nhận xét , chốt ý, khu vực lãnh thổ hoặc đơn chuyển sang phần hai . vị hành chính gắn bó một GV đặt câu hỏi: khối, liên kết và hợp tác _ Thế nào là cộng đồng để cùng thực hiện lợi ích dân cư? của mình vàlợi ích chung. _ Xây dựng nếp sống văn 2. Xây dựng nếp sống văn hoá như thế nào? hoá như thế nào? _ Ý nghĩa của việc xây * Làm cho điều kiện văn
  4. dựng nếp sống văn hoá? hoá ngày càng phong phú, _ HS phải làm gì? lành mạnh. HS trả lời câu hỏi, các em 3. Ý nghĩa của việc xây khác nhận xét, bổ sung. dựng nếp sống văn hoá. GV yêu cầu HS liên hệ _ Làm cho cuộc sống bình thực tế ở địa phương. yên, hạnh phúc. _ Bảo vệ và phát huy GV cho HS quan sát tranh và nhận xét. truyền thống văn hoá tốt GV: tổ chức cho HS chơi đẹp của dân tộc. trò “ Ai nhanh hơn” 4. HS phải làm gì? *Tìm những biểu hiện của _ Tham gia những hoạt nếp sống văn hoá ở khu động vừa sức. dân cư: _ Tránh việc làm xấu. -Đội A: Tìm biểu hiện có III. Bài tập. văn hoá. Đáp án: -Đội B: Tìm biểu hiện * Biểu hiện xây dựng nếp thiếu văn hoá. sống văn hoá: a, c, d, đ, g, Sau 3 phút, đội nào tìm i, k, o. nhiều biểu hiện sẽ là đội * Ngược lại: b, e, h, l, m, thắng cuộc. n. GV nhận xét, chốt ý GV: Chuyển ý HS làm bài tập 2 SGK
  5. trang 24. Đại diện 1 số em làm bài, các em khác nhận xét, bổ sung. GV nhận xét, đưa ra đáp án đúng 4. Củng cố và luyện tập. GV tổ chức cho HS đóng vai tình huống: “ Gia đình có bố rượu chè, chơi số đề em phải bỏ học.” HS được chia làm 6 nhóm thảo luận, tự phân vai, viết lời thoại và diễn ( đại diện 2 nhóm). Các Nhóm khác nhận xét, Gv nhận xét kết luận. 5. Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà: Bài cũ: -Học bài kết hợp SGK trang 23,24 . -Làm bài tập còn lại SGK trang 24,25 . Bài mới: -Chuẩn bị bài 10: Tự lập. -Đọc phần đặt vấn đề và trả lời gợi ý SGK trang25,26. -Xem nội dung bài học và bài tập SGK trang 26,27.
Đồng bộ tài khoản