intTypePromotion=3

Giáo án Công nghệ 8 bài 46: Máy biến áp một pha

Chia sẻ: Lý Minh Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
394
lượt xem
31
download

Giáo án Công nghệ 8 bài 46: Máy biến áp một pha

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để giúp bạn đọc có những tiết học hiệu quả, chúng tôi đã chọn lựa những giáo án hay nhất về Máy biến áp một pha. Trong bộ sưu tập này, giáo viên nhanh chóng tìm ra được tư liệu thích hợp cho mình để phục vụ cho việc dạy học. Học sinh hiểu được cấu tạo, nguyên lý làm việc của máy biến áp 1 pha. Hiểu được chức năng và cách sử dụng máy biến áp 1 pha. Qúy thầy cô giáo cùng các bạn học sinh tham khảo để mang lại những hiệu quả tốt nhất.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án Công nghệ 8 bài 46: Máy biến áp một pha

  1. Bài 46: MÁY BIẾN ÁP MỘT PHA I. Mục tiêu bài học: - 1/ Kiên thức ́ - Hiểu được cấu tạo và nguyên lý làm việc của máy biến áp điện một pha. - 2/ Kỹ năng - Hiểu được các số liệu kĩ thuật của máy của máy biến áp điện một pha. - Hiểu được chức năng và cách sử dụng máy biến áp điện một pha. 3/ Thai độ ́ - Trung thực,thât thà ,cân thân ̣ ̉ ̣ *MTCB: Hiểu được cấu tạo và nguyên lý làm việc của máy biến áp điện một pha. II. Chuẩn bị: GV: Chuẩn bị : mô hình máy biến áp một pha tháo r ời và lo ại dùng t ốt có m ạch điện gồm công tắc 2 cực và một đui cùng đèn loại 6V hoặc 12V HS: Đọc trước bài 46 và 47 SGK > Tìm hiểu máy bi ến áp dùng ở gia đình, cách dùng ? III. Tổ chức các hoạt động dạy hoc. HĐ1: Kiểm tra và giới thiệu mục tiêu bài học - Nêu cấu tạo của động cơ điện một pha? - Giới thiệu mục tiêu bài học. Đặt vấn đề như đầu bài 46 SGK trang 158 HĐ CỦA GIÁO VIÊN HĐ CỦA HỌC TIỂU KẾT (GHI BẢNG) SINH HĐ2: Tìm hiểu cấu tạo Tiết 42 máy biến áp: 1. Cấu tạo: - Cho hs quan sát hình vẽ - hs cá nhân quan a. Lõi thép. và mô hình máy biến áp. sát hình vẽ và mô Lõi thép được làm bằng ? MBA gồm những bộ hình MBA. các lá thép kĩ thuật điện phận nào ? - Nhận xét và trả ghép lại thành một khối. ? Lõi thép có cấu tạo như lời các câu hỏi Lõi thép dùng để dẫn từ thế nào ? và có chức của GV. cho máy biến áp. năng gì ? b. Dây quấn: ? Các cuộn dây quấn có - Quan sát các - Làm bằng dây điện từ cấu tạo như thế nào ? quận dây được quấn quanh lõi Dây quấn làm bằng vật - Đọc và trả lời thép. liệu gì? chức năng của các câu hỏi SGK Máy biến áp một pha dây quuấn? thường có hai cuộn dây ? Cuộn nhận điện vào quấn.
  2. gọi là quận gì ? + Dây quấn sơ cấp: có ? Quận đưa điện ra gọi - Làm BT nhỏ U1và N1 là quận gì ?Như thế SGK. + Dây quấn thứ cấp: có muốn phân biệt cuộn dây U2và N2. sơ cấp và thứ cấp bằng - Tập tính toán kí hiệu nào? số vòng dây 2. Các số liệu kĩ thuật. cuộn sơ cấp - Công suất đinh mức. và thứ cấp (VA hoặc KVA) - Điện áp định mức.(V) HĐ3: HD tìm hiểu các - Dòng điện áp định số liệu kĩ thuật. HD tìm mức.(A) hiểu cách sử dụng. - Thảo luận 3. Sử dụng: - Quan sát trên vỏ MBA nhanh 2phút bài - Điện áp đưa vào không ? có ghi các số liệu kĩ tập điền từ SGK được lớn hơn điện áp thuật nào ? theo HD. định mức. - Không để MBA làm - Đọc nội dung phần 4 việc quá công suất định SGK/160 mức. GV HD thực hành vận - Đặt MBA nơi khô ráo, hành MBA loại tốt cho - Quan sát và tìm sạch sẽ, thoáng gió, ít mạch điện có bóng đèn hiểu ý nghĩa các bụi. sợi đốt 6Vhoặc 12V(*) số liệu kĩ thuật. - Thường xuyên vệ sinh ? Khi sử dụng cần chú ý và kiểm tra cách điện. những gì để MBA làm việc tốt và bền lâu ? - Đọc SGK và trả lời câu hỏi. HĐ54: Tổng kết và củng cố , hdvn: - Đọc phần ghi nhớ, hệ thống lại NDKT các câu hỏi cuối bài/161: U1 N = 1 = k (1) U2 N2 - Nhận xét giờ học - HD Đọc và tìm hiểu kĩ cấu tạo SLKT của MBA >> vi ết báo cáo theo m ẫu III bài 47 TH về MBA một pha. GV giới thiệu các ph ần cơ bản trên mô hình MBA tốt trước lớp .
  3. (*) Kí hiệu mạch điện có MBA 1 pha( phần vận hành MBA ) A SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ - Dïng m¸y biÕn ¸p t¨ng ¸p ®Ó ®¶m b¶o ®óng ®iÖn ¸p ®Þnh møc cho c¸c dông cô, thiÕt bÞ lµm viÖc n©ng cao hiÖu suÊt, gi¶m n¨ng lîng tiªu thô - Dïng m¸y biÕn ¸p gi¶m ¸p ®Ó sö dông c¸c lo¹i thiÕt bÞ cã ®iÖn ¸p thÊp phï hîp víi tÝnh chÊt c«ng viÖc gi¶m tiªu thô c«ng suÊt ®iÖn. - C¨n cø vµo sè liÖu kü thuËt cña m¸y biÕn ¸p ®Ó lùa chän khi sö dông tr¸nh ®îc tæn thÊp ®iÖn n¨ng, tiÕt kiÖm n¨ng lîng ®iÖn. - Biện pháp GDBVMT: + Giữ vệ sinh nơi thực hành + Ssử dụng tiết kiệm nguyên vật liệu khi thực hành. + Xử lí rác thải trước khi đưa vào môi trường... ----------------------

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản