Giáo án hình học lớp 7- Tiết 47: góc và cạnh đối diện

Chia sẻ: Linh Ha | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
123
lượt xem
10
download

Giáo án hình học lớp 7- Tiết 47: góc và cạnh đối diện

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

I. Mục tiêu: - Học sinh cần nắm vững nội dung hai định lý, vận dụng được chúng trong những tính huống cần thiết, hiểu được phép chứng minh của định lý 1. - Biết vẽ hình đúng yêu cầu và dự đoán, nhận xét các tính chất qua hình vẽ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án hình học lớp 7- Tiết 47: góc và cạnh đối diện

  1. Gi¸o ¸n H×nh häc 7 – Tr­êng THCS §«ng HØa – QuËn H¶i An Ngày soạn:06/2/2007 Ngày giảng: 10/02/2007 Giáo án hình học lớp 7- Tiết 47: quan hệ giữa góc và cạnh đối diện I. Mục tiêu: - Học sinh cần nắm vững nội dung hai định lý, vận dụng được chúng trong những tính huống cần thiết, hiểu được phép chứng minh của định lý 1. - Biết vẽ hình đúng yêu cầu và dự đoán, nhận xét các tính chất qua hình vẽ. - Biết diễn đạt một định lý thành một bài toán với hình vẽ, giả thiét và kết luận. II. Chuẩn bị của G và H: Giáo viên: Thước thẳng, êke, compa. Học sinh: Thước thẳng, e ke, compa, bút chì, một tam giác bằng giấy. III. Tiến trình bài dạy: 1. Kiểm tra bài cũ- đặt vấn đề chuyển tiếp vào bài mới: (5’ – 7’) Hä vµ tªn gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Hoan – Tæ KHTN 97
  2. Gi¸o ¸n H×nh häc 7 – Tr­êng THCS §«ng HØa – QuËn H¶i An - 2. Dạy học bài mới: Hoạt động của thầy Hoạt động Nội dung ghi bảng của trò Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh thực hành và dự đoán (5’ – 7’) 1. Góc A ối diện với đ cạnh lớn hơn  Nêu các trường hợp bằng nhau của hai  Trả lời. tam giác vuông đã C B biết. ?1 ABC: AC > AB dự đoán B > C ?2 thực hành gấp hình Ta có: AB’M là góc Hä vµ tªn gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Hoan – Tæ KHTN 98
  3. Gi¸o ¸n H×nh häc 7 – Tr­êng THCS §«ng HØa – QuËn H¶i An ngoài Của AB’M  AB’M > C Tiết 47 này không làm tiếp được nữa, vì file H48 trong thư mục HH7 có nội dung không đúng. Nội dung của file đó từ Hoạt Động 2 trở đi là nội dung @các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông@ 3. Luyện tập và củng cố bài học: (2’) - 4. Hướng dẫn học sinh học ở nhà: (1’) - Hä vµ tªn gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Hoan – Tæ KHTN 99
  4. Gi¸o ¸n H×nh häc 7 – Tr­êng THCS §«ng HØa – QuËn H¶i An Hä vµ tªn gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Hoan – Tæ KHTN 100
  5. Gi¸o ¸n H×nh häc 7 – Tr­êng THCS §«ng HØa – QuËn H¶i An Hä vµ tªn gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Hoan – Tæ KHTN 101

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản